NK Members

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
78
OBALY A BALENÍ
Ing. Veronika Kozelková Ph.D.
Člen
KON Agency s.r.o.
156
ERGONOMIE
Mgr. Tomáš Fassati
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
156
ERGONOMIE
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
156
ERGONOMIE
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Člen
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
156
ERGONOMIE
Michaela Bendová, Dis.
Člen
TeamPrevent-Santé, s.r.o.
156
ERGONOMIE
Ing. Marek Bureš, Ph.D.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
156
ERGONOMIE
Mgr. Jakub Orság
Člen
Státní úřad inspekce práce
156
ERGONOMIE
Ing. Slávka Beranová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
156
ERGONOMIE
doc.RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.
Člen
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
156
ERGONOMIE
Ing. Jaroslav Zajíček
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
156
ERGONOMIE
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
David Karásek
Člen
Lex z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Václav Kašpar
Člen
Ing. Václav Kašpar
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Miloš Kremla
Člen
Sellier & Bellot a.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Mgr. Martin Karabec
Člen
Česká zbrojovka, a.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
Člen
Prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Miroslav Maštálka
Člen
Ing. Miroslav Maštálka
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ivana Petrašová, dpt.
Člen
Ivana Petrašová, dpt.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Mgr. Ing. Jan Bartošek
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Plk.Ing. Martin Valenta
Člen
Policie ČR - Kriminalistický ústav
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Karel Vaněček
Člen
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
Člen
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. doc. Vlastimil Hart, Ph.D.
Člen
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing, Luděk Jedlička, Ph.D.
Člen
Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Milan Heršálek
Člen
Ministerstvo obrany ČR
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Jan Skalický
Člen
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Ján Roman
Člen
Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Milan Kukla
Předseda
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
154
ASISTENČNÍ PSI
Ladislava Dvořáková
Člen
Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.
154
ASISTENČNÍ PSI
JUDr. Štefan Čulík
Člen
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Michaela Cyprová
Člen
PES PRO TEBE, z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Člen
Pomocné tlapky o.p.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Dušan Pospíchal
Člen
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Jaroslava Polacseková
Člen
Šťastný pes - Handicap, z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Mgr. Andrea Tvrdá
Člen
EVA HELP z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Ivan Benda
Člen
Vodicí a asistenční psi, z. s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Hana Jasenovcová
Člen
Mathilda, z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Andrea Peková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
Předseda
Pestrá, o.p.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Zdeněk Bekr
Člen
Siemens, s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Pavel Hladík
Člen
DEL a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jindřich Coufal
Člen
Horiba Europe GmbH - organizační složka
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. František Valenta
Člen
Ing. František Valenta - ELVAM
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jan Frýda
Člen
Hydrogen s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Milan Halenka
Člen
OEZ s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jan Homola
Člen
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
Člen
Vysoké učetní technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Ladislav Chadima
Člen
ELPA KUPEČEK, spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Bc. Lukáš Kalivoda
Člen
ŠKODA AUTO, a.s.
1 2 3 40 41 42
Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Czech Standardization Agency s.p.o.