Logo ČAS eng

NK Members

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Petr Beneš
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
157
PODLAHOVINY
Martin Pertl
Člen
Cech podlahářů ČR z.s.
157
PODLAHOVINY
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
157
PODLAHOVINY
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
RNDr. Jiří Flousek, Ph.D.
Člen
Správa Krkonošského národního parku
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Tomáš Peltan
Člen
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Marek Bálský, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Člen
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Petr Gavlák
Člen
METROLUX s.r.o.
156
ERGONOMIE
Ing. Jaroslav Zajíček
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Člen
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
157
PODLAHOVINY
Ing. Marek Ajdarów
Člen
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Pavel Suchan
Člen
Česká astronomická společnost, Astronomický ústav AV ČR
157
PODLAHOVINY
Petr Polášek
Člen
FATRA, a.s.
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.
Člen
Sněhota C&C s.r.o.
157
PODLAHOVINY
Ing. Lenka Tomková
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Petr Žák, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
157
PODLAHOVINY
Ing. Petr Mitáček
Člen
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
157
PODLAHOVINY
Ing. Ludmila Kotenová
Člen
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.
157
PODLAHOVINY
Josef Voborník
Člen
Voborník Josef
156
ERGONOMIE
doc.RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.
Člen
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
156
ERGONOMIE
Ing. Slávka Beranová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
156
ERGONOMIE
Mgr. Jakub Orság
Člen
Státní úřad inspekce práce
156
ERGONOMIE
Ing. Marek Bureš, Ph.D.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
156
ERGONOMIE
Michaela Bendová, Dis.
Člen
TeamPrevent-Santé, s.r.o.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. doc. Vlastimil Hart, Ph.D.
Člen
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská
156
ERGONOMIE
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Člen
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
Člen
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
156
ERGONOMIE
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Karel Vaněček
Člen
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
156
ERGONOMIE
Mgr. Tomáš Fassati
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Plk.Ing. Martin Valenta
Člen
Policie ČR - Kriminalistický ústav
156
ERGONOMIE
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Mgr. Ing. Jan Bartošek
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ivana Petrašová, dpt.
Člen
Ivana Petrašová, dpt.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Miroslav Maštálka
Člen
Ing. Miroslav Maštálka
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
Člen
Prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Mgr. Martin Karabec
Člen
Česká zbrojovka, a.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Milan Kukla
Předseda
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
David Karásek
Člen
Lex z.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Mgr. Karel Stibor
Předseda
Rockwell Automation s.r.o.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Jana Vlhová
Člen
Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Jan Skalický
Člen
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Hana Jasenovcová
Člen
Mathilda, z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Milan Heršálek
Člen
Ministerstvo obrany ČR
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Ivan Benda
Člen
Vodicí a asistenční psi, z. s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing, Luděk Jedlička, Ph.D.
Člen
Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií
1 2 3 39 40 41
Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Czech Standardization Agency s.p.o.