Logo ČAS

Proces atestace eSSL

Pro koho jsou atestace určeny
Jak budou atestace probíhat
Proces atestace eSSL
Komunikace s atestačním střediskem

Pro koho jsou atestace určeny

Především pro výrobce a dodavatele spisových služeb, protože podle archivního zákona se zakazuje od 1. července 2024 nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 a národního standardu a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem.

Objednatelem atestací může být ale kdokoliv, například i sám veřejnoprávní původce. Ten bude totiž mít od 1. ledna 2026 povinnost využívat pouze atestovanou spisovou službu. Je třeba zdůraznit, že procesem atestace bude procházet daný systém spisové služby obecně, ne každá jeho konkrétní implementace u daného původce.

Jak budou atestace probíhat

Průběh atestací je stanoven v materiálu, který se jmenuje „Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace“ a který vyšel v roce 2023 ve Věstníku Ministerstva vnitra. Podrobnější podmínky jsou stanoveny v "Provozním řádu atestačního střediska", který je zveřejněn na stránkách České agentury pro standardizaci v sekci "Atestace eSSL". Pod položkou "Formuláře pro atestace" jsou pak umístěny všechny dokumenty a soubory, potřebné pro proces atestace. Další soubory, které žadatel potřebuje znát se nacházejí v sekci "Důležité  dokumenty a odkazy".

Cílem atestace je ověření požadavků na základě objektivních testovacích scénářů s jasným a doložitelným výsledkem. Tyto scénáře budou součástí "Provozního řádu atestačního střediska" a budou zcela veřejné. Atestace bude prováděna vyškolenými testery na testovací platformě Agentury ČAS. V odůvodněných případech bude možné atestaci provést i na hardwarové platformě objednatele nebo v cloudovém prostředí.

Výsledky testování obdrží žadatel o atest, Ministerstvo vnitra a zároveň budou zveřejňovány ve Věstníků Ministerstva vnitra a na webových stránkách České agentury pro standardizaci.

Proces atestace eSSL

Komunikace s atestačním střediskem

Veškerá písemná komunikace s Atestačním střediskem probíhá prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Atestačního střediska. Objednatel, který nemá datovou schránku informačního systému datových schránek, bude komunikovat prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu podatelny: atestace@agentura-cas.cz.

Datová schránka Atestačního střediska: 4htvpem

Objednávku atestace je od 1. července 2023 možné provést pouze na předepsaných formulářích, které je možné stáhnout v sekci Formuláře pro atestace

Všem zájemcům o atestaci doporučujeme, aby si předem důkladně prostudovali informace v sekcích Důležité dokumenty a odkazy, a také Otázky a odpovědi. Zejména pak materiály:

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.