Logo ČAS

Co jsou atestace eSSL

Zkratka eSSL znamená elektronický systém spisové služby. Zjednodušeně řešeno se jedná o informační systém, který v dané organizaci nebo podniku zajišťuje správu dokumentů během celého jejich životního cyklu – od přijetí, správného založení a zatřídění, zpracování, vypravení odpovědi až po jejich skartaci. Jak má celý tento cyklus vypadat a jak je potřeba spisovou službu vykonávat, je pro některé subjekty určeno přímo zákonem – tím je zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, (někdy se mu říká archivní zákon). Subjektům, které se při výkonu spisové služby musí zákonem řídit, se říká určení původci. Mezi nimi existuje užší skupina, zahrnující např. všechny úřady, státní podniky a instituce, některé školy a zdravotnická zařízení, které se říká veřejnoprávní původci. Ti mají přímo uloženo vést spisovou službu v elektronické podobě právě s využitím elektronických systémů spisové služby.

Aby bylo zajištěno, že takový systém odpovídá všem požadavkům, byl zaveden institut atestací elektronických systémů spisových služeb. Atestací se přitom rozumí posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky archivního zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona (vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS – aktualizovaná verze účinná od 1. července 2023). Tuto atestaci provádí určené atestační středisko, kterým je v současnosti Česká agentura pro standardizaci.

Atestaci spisové služby je možné objednat od 1. července roku 2023. Postup při objednání atestace najdete zde, potřebné dokumenty pak zde.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.