Logo ČAS

Provozní řád

Česká agentura pro standardizaci, jakožto určené Atestační středisko elektronických spisových služeb vydává podle odst. 5 článku 2 dokumentu „Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace“ zveřejněném Ministerstvem vnitra ve Věstníku MV čá. 10/2023, tento Provozní řád Atestačního střediska.

Vymezení použitých pojmů a zkratek je pro všechny části Provozního řádu Atestačního střediska společné a je uvedeno v dokumentu Vymezení pojmů a zkratek.

1. Provozní řád Atestačního střediska - část 1: Metodika přípravy atestačního prostředí (verze 1.1, platná od 27. listopadu 2023)

2. Provozní řád Atestačního střediska - část 2: Testovací scénáře (verze 1.1, platná od 27. listopadu 2023)

3. Provozní řád Atestačního střediska - část 3: Bezpečnostní politika Atestačního střediska (verze 1.1, platná od 27. listopadu 2023)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.