Logo ČAS

Normalizační výbor

Normalizační výbor (NV) je stálým poradním orgánem generálního ředitele Agentury, jakožto organizace pověřené zajišťováním odborné činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí českých technických norem na území České republiky, a to včetně strategických a odborných záležitostí v oblasti technické normalizace1 s výjimkou oboru elektrotechniky a telekomunikací s dále uvedenou působností.

Posláním NV je plnit úkoly vyplývající z členství ÚNMZ v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích (CEN a ISO) v rámci své působnosti. Dále spoluvytvářet podmínky pro rozvoj technické normalizace na národní úrovni s přihlédnutím k požadavkům trhu a užívání technických norem.

NV je založen na zásadách přiměřeného zastoupení zainteresovaných stran, transparentnosti a otevřenosti.

Statut a jednací řád NV (PDF; 324 kB)

Elektrotechnický normalizační výbor (ENV) je stálým poradním orgánem generálního ředitele Agentury, jakožto organizace pověřené zajišťováním odborné činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí českých technických norem na území České republiky, a to včetně strategických a odborných záležitostí v oblasti technické normalizace v oboru elektrotechniky a telekomunikací1 s dále uvedenou působností.

Posláním ENV je plnit úkoly vyplývající z členství ÚNMZ v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích (CENELEC a IEC) v rámci své působnosti. Dále spoluvytvářet podmínky pro rozvoj technické normalizace na národní úrovni s přihlédnutím k požadavkům trhu a užívání technických norem. ENV je v CENELEC a IEC považován za český národní komitét (CZ NC).

ENV je založen na zásadách přiměřeného zastoupení zainteresovaných stran, transparentnosti a otevřenosti.

Statut a jednací řád ENV (PDF; 327 kB)

Pracovní prostor pro členy NV

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.