Logo ČAS

Aktuality - Atestace

Připravte se na proces atestace eSSL

Zájmem České agentury pro standardizaci je zajistit, aby celý proces atestací elektronických systémů spisových služeb byl zcela transparentní. Proto dává k dispozici nástroje, které zájemcům o atestace eSSL umožní se na celý proces připravit a v podstatě si jej vyzkoušet „nanečisto“. Již před časem byl zveřejněn seznam atestačních scénářů a Seznam Atestačních požadavků dle jednotlivých testovacích scénářů. […]

číst více
Chcete se stát testerem eSSL? Přihlaste se

Zajímají vás elektronické systémy spisových služeb? Chcete se podílet na digitalizaci veřejné správy? Staňte se součástí týmu testerů "Atestačního střediska eSSL". Česká agentura pro standardizaci byla určena ministerstvem vnitra jako atestační středisko eSSL. V současné době rozšiřujeme náš tým testerů. Tester atestací eSSL musí disponovat takovými dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby pro atestační středisko provedl […]

číst více
Agentura ČAS získala certifikát ISO 9001 za přípravu prostředí pro atestace eSSL

Na základě úspěšného projití certifikačním procesem získala Česká agentura pro standardizaci prestižní certifikát dokládající shodu systému managementu kvality s požadavky stanovenými v mezinárodní technické normě ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát vydaný Českou společností pro jakost, která je akreditovaným orgánem pro certifikaci systémů managementu, osvědčuje, že příprava atestačního prostředí probíhala v souladu s požadavky této technické […]

číst více
Atestační středisko eSSL České agentury pro standardizaci vydalo aktualizaci některých dokumentů

Na webových stránkách České agentury pro standardizaci byly v sekci věnované Atestacím elektronických systémů spisových služeb (eSSL) aktualizovány některé klíčové dokumenty. K dispozici je tak verze 1.1 Provozního řádu atestačního střediska platná od 27. listopadu 2023: Dále je k dispozici také aktualizovaná verze Pravidel ochrany osobních údajů Atestačním střediskem pro elektronické systémy spisové služby, kterou lze najít v sekci […]

číst více
Při atestací eSSL bude Agentura ČAS využívat také nástrojů Národního archivu

Česká agentura pro standardizaci a Národní archiv uzavřeli memorandum o spolupráci. Na jeho základě budou obě organizace spolupracovat na zajištění procesu atestací elektronických systémů spisových služeb (eSSL). Agentura ČAS bude využívat validátoru datových balíčků SIP a jejich využitelnosti pro provedení výběru archiválií a také předání dokumentů vybraných za archiválie k trvalému uložení, tak jak to […]

číst více
Workshop: Atestace eSSL pro veřejnoprávní průvodce (záznam)

Bez spisové služby se neobejde celá řada veřejných, ale ani soukromých organizací. Je to cesta, jak efektivně pracovat s obdrženými dokumenty v rámci interních procesů. Někteří – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je nazývá veřejnoprávními původci – ji dokonce musí vést povinně. A právě veřejnoprávní původci budou současně již velmi brzy povinní vést spisovou […]

číst více
Jak se dotknou atestace eSSL veřejnoprávních původců? Odpovědi přinesly workshopy České agentury pro standardizaci

Bez spisové služby se neobejde celá řada veřejných, ale ani soukromých organizací. Je to cesta, jak efektivně pracovat s obdrženými dokumenty v rámci interních procesů. Někteří – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je nazývá veřejnoprávními původci – ji dokonce musí vést povinně. A právě veřejnoprávní původci budou současně již velmi brzy povinní vést […]

číst více
Jak se dotknou atestace eSSL veřejnoprávních původců? Dozvíte se na bezplatném workshopu

Program atestací elektronických systémů spisových služeb se rozběhl od července 2023. Přitom podle aktuální právní úpravy jsou veřejnoprávní původci povinni vést spisovou službu elektronicky a současně od 1. ledna 2026 nesmí používat jiný než atestovaný eSSL. Odpověď na to, co budou atestace eSSL znamenat právě pro veřejnoprávní původce přinese workshop pořádaný oddělením Atestací eSSL České […]

číst více
Vše, co jste chtěli vědět o Atestacích eSSL. Série  workshopů Agentury ČAS se zúčastnilo přes 150 zájemců

Proces atestací elektronických systémů spisových služeb (eSSL) odstartoval na začátku července 2023. Aby celý proces všem zájemcům co nejvíce usnadnila, rozhodla se Česká agentura pro standardizaci uspořádat sérii tří workshopů. Zástupci oddělení Atestací eSSL společně s přizvanými experty seznámili účastníky s nejdůležitějšími informacemi, které jsou pro hladký průchod procesem atestace potřeba znát. Více než čtyřhodinový seminář […]

číst více
Nestihli jste seminář CNZ věnovaný atestacím? Pusťte si ho

V polovině června 2023 se zájemci o problematiku Atestací elektronických systémů spisových služeb sešli na workshopu pořádané občanským sdružením CNZ (Co po nás zbude). Zúčastnil se ho také zástupce atestačního centra eSSL, kterým je Česká agentura pro standardizaci, Petr Stiegler. Pokud jste seminář nestihli, můžete si jej celý přehrát. Organizátoři dali k dispozici záznam, který je ve […]

číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.