Logo ČAS

Při atestací eSSL bude Agentura ČAS využívat také nástrojů Národního archivu

30. 11. 2023

Česká agentura pro standardizaci a Národní archiv uzavřeli memorandum o spolupráci. Na jeho základě budou obě organizace spolupracovat na zajištění procesu atestací elektronických systémů spisových služeb (eSSL). Agentura ČAS bude využívat validátoru datových balíčků SIP a jejich využitelnosti pro provedení výběru archiválií a také předání dokumentů vybraných za archiválie k trvalému uložení, tak jak to stanovuje Zákon č. 499/2004 Sb. (Archivní zákon) a další právní úprava.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.