Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
98
982200007
EN ISO 13131:2022:2022 + ISO 13131:2021
Zdravotnická informatika - Telemedicínské služby - Směrnice pro plánování kvality
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
98
982200006
EN ISO 13119:2022 + ISO 13119:2022
Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200021
EN ISO 6769:2022 + ISO 6769:2022
Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200020
EN ISO 4530:2022 + ISO 4530:2022
Smaltované výrobky - Stanovení odolnosti proti teplu
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200019
EN ISO 28765:2022 + ISO 28765:2022
Smalty – Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200018
CEN/TS 17676:2022
Směrnice pro bezpečný provoz fitness center během epidemie
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200017
EN ISO 13807:2022 + ISO 13807:2022
Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
91
912200005
EN 17737:2022
Nábytkové kování - Metody zkoušení a hodnocení odolnosti nábytkového kování vůči korozi
150NÁBYTEK
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200043
ETSI EN 300 176-1 V2.4.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio
96TELEKOMUNIKACE
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200042
ETSI EN 300 132-1 V2.2.1:2022
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)
96TELEKOMUNIKACE
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200060
EN ISO 10993-2:2022 + ISO 10993-2:2022
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 2: Požadavky na pohodu zvířat
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.01.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
HOUSKA Praha
85
852200059
EN ISO 18778:2022 + ISO/FDIS 18778 (Ed 2)
Respirační přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro kojenecké kardiorespirační monitory
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200058
EN ISO 3107:2022 + ISO 3107:2022
Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200057
EN ISO 7494-2:2022 + ISO/FDIS 7494-2 (Ed 3)
Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 2: Systémy pro vzduch, vodu, sání a odpadní vody
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200056
EN ISO 5467-1:2022 + ISO 5467-1:2022
Stomatologie - Mobilní stomatologické jednotky a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200055
EN ISO 5467-2:2022 + ISO 5467-2:2022
Stomatologie - Mobilní stomatologické jednotky a stomatologická křesla - Část 2: Vzduchové, vodní, odsávací a odpadní systémy
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
84
842200010
EN 12183:2022
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2500
30.03.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy překladem
KORPAS Olomouc
84
842200009
EN 12184:2022
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
KORPAS Olomouc
83
832200068
EN ISO 18122:2022:2022 + ISO 18122:2022
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
138TUHÁ BIOPALIVA , TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
KOTLÁNOVÁ BRNO
83
832200067
EN ISO 17616:2022 + ISO 17616:2019
Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
83
832200066
EN ISO 15799:2022 + ISO 15799:2019
Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
83
832200065
EN ISO 19204:2022 + ISO 19204:2017
Kvalita půdy - Postup pro místně specifické posuzování ekologických rizik půdní kontaminace (přístup TRIAD pro kvalitu půdy)
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832200064
EN 17656:2022
Stacionární zdroje emisí - Požadavky na režimy zkoušení způsobilosti pro měření emisí
117KVALITA OVZDUŠÍ
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832200063
EN 12580:2022
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství
nedefinováno
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
SWECO HDP Praha
83
832200062
EN 15238:2022
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm
nedefinováno
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
SWECO HDP Praha
80
802200014
EN 17534:2022
Textilie - Fyziologické účinky - Měření transportu a mechanismu hromadění kapalného potu
31TEXTIL
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
80
802200013
EN ISO 14389:2022 + ISO 14389:2022
Textilie - Zjišťování obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
80
802200012
EN ISO 4465:2022 + ISO 4465:2022
Textilie – Požadavky na ochranu zvířat v dodavatelském řetězci – Obecné požadavky na výrobu, přípravu a sledovatelnost zpracování srsti angorského králíka, včetně etických deklarací a doprovodných informací
31TEXTIL
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200018
FprEN 15987
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200017
FprEN 15987
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi
nedefinováno
2500
30.03.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
79
792200016
EN ISO 7906:2022 + ISO 7906:2022
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Obecné principy zkoušení
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200015
EN ISO 19410-1:2022:2022 + ISO 19410-1:2022
Velikosti obuvi - Měření uvnitř obuvi - Část 1: Délka obuvi
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200014
EN ISO 14087:2022 + ISO 14087:2022
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200013
EN ISO 11644:2022 + ISO 11644:2022
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy
nedefinováno
2500
28.02.2022
28.02.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
76
762200018
ISO 32210:2022
Udržitelné financování - Návod na aplikaci principů udržitelnosti pro organizace ve finančním sektoru
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
76
762200017
ISO 13810:2022
Cestovní ruch a souvisící služby - Návštěvy průmyslových, přírodních, kulturních a historických míst - Požadavky a doporučení
nedefinováno
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí mezinárodní normy překladem
PETRAŠOVÁ Brno
75
752200046
EN ISO 13165-2:2022 + ISO 13165-2:2022
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda
104KVALITA VOD
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742200006
Podlahy - Společná ustanovení (revize ČSN 74 4505:2012)
nedefinováno
2400
30.05.2023
30.12.2023
BETONCONSULT Praha
73
732200099
EN ISO 29481-3:2022 + ISO 29481-3:2022
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód
152ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200098
EN 12697-33:2019+A1:2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200097
EN 17672:2022
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem
149UDRŽITELNOST STAVEB
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200096
EN ISO 24019:2022 + ISO 24019:2022
Simultánní tlumočnické doručovací platformy - Požadavky a doporučení
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200084
EN 12697-26:2018+A1:2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200068
EN 17686:2022
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti střešních plášťů s lepenými hydroizolačními systémy proti zatížení větrem
65IZOLACE STAVEB
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200067
EN ISO 29466:2022 + ISO 29466:2022
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
120TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200066
EN ISO 29469:2022 + ISO 29469:2022
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem
120TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200065
EN ISO 29766:2022:2022 + ISO 29766:2022
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
120TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200064
FprEN 933-6
Zkoušení geometrických vlastností - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva
99KÁMEN A KAMENIVO
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
70
702200030
EN ISO 8872:2022 + ISO 8872:2022
Hliníkové a hliníkovo-plastové lemovací uzávěry pro infuzní láhve a injekční lahvičky - Obecné požadavky a zkušební metody
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
70
702200029
EN ISO 8872:2022 + ISO 8872:2022
Hliníkové a hliníkovo-plastové lemovací uzávěry pro infuzní láhve a injekční lahvičky - Obecné požadavky a zkušební metody
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.