Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
DN
1022200008
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách (změna ČSN 28 0318)
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2022
30.09.2022
ACRI
DN
1022200007
EN 13848-3:2021
Železníční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřící systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2022
30.09.2022
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
DN
1022200006
EN 13146-4:2020
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušeni systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2022
30.09.2022
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
98
982200004
EN ISO 27269:2022 + ISO 27269:2021
Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
98
982200003
EN ISO/IEEE 11073-40102:2022 + ISO/IEEE 11073-40102:2022
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
98
982200002
EN ISO/IEEE 11073-40101:2022 + ISO/IEEE 11073-40101:2022
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200004
EN 1888-1:2018+A1:2022
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200024
ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/ nebo velmi krátkých vlnách - Část 7: Implementace správy varování na můstku (BAM) v rádiovém zařízení DSC
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200023
ETSI EN 300 175-7 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200022
ETSI EN 300 175-8 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200021
ETSI EN 300 175-6 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 6: Identifikace a adresování
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200020
ETSI EN 300 175-5 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200019
ETSI EN 300 175-4 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200018
ETSI EN 300 175-3 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200017
ETSI EN 300 175-2 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200016
ETSI EN 300 175-1 V2.9.1:2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 1: Přehled
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872200015
ETSI EN 303 105-4 V1.1.1:2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 4: Hybridní profil MIMO
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
87
872200014
ETSI EN 303 105-3 V1.1.1:2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 3: Hybridní profil
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
87
872200013
ETSI EN 303 105-2 V1.1.1:2022
Digitální televizní vysíláni (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 2: Profil MIMO
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
87
872200012
ETSI EN 303 105-1 V1.1.1:2022
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 1: Základní profil
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.07.2022
30.09.2022
Převzetí evropské normy převzetím originálu
MAREŠKA Praha
85
852200023
EN ISO 10079-1:2022 + ISO 10079-1:2022
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.06.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy překladem
KORPAS Olomouc
85
852200022
EN ISO 5832-6:2022 + ISO 5832-6:2022
Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 6: Tvářená slitina kobaltu, niklu, chromu a molybdenu
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200021
EN ISO 8536-15:2022 + ISO 8536-15:2022
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 15: Před světlem chránící infuzní soupravy pro jedno použití
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200020
EN ISO 20126:2022 + ISO 20126:2022
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a zkušební metody
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852200019
CEN/TS 17742:2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Bez buněk izolovaná cirkulující RNA z plazmy
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
84
842200002
CEN ISO/TS 20342-10:2022 + ISO/TS 20342-10:2022
Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 10: Návod pro čištění, dezinfekci a péči o polyuretanové potahy pomůcek pro integritu tkáně při ležení
nedefinováno
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
83
832200039
EN 17628:2022
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Standardní metoda pro stanovení emisí těkavých organických látek rozptýlených do ovzduší
117KVALITA OVZDUŠÍ
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832200038
EN ISO 20346:2022 + ISO 20346:2021
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv
3OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2022
30.11.2022
Převzetí evropské normy překladem
VÚBP Praha
83
832200037
EN ISO 20347:2022 + ISO 20347:2021
Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv
3OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
2500
30.08.2022
30.11.2022
Převzetí evropské normy překladem
VÚBP Praha
83
832200036
EN ISO 20345:2022 + ISO 20345:2021
Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv
3OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
2500
30.06.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy překladem
VÚBP Praha
83
832200035
EN ISO 9241-971:2022 + ISO 9241-971:2020
Ergonomie interakce člověk - systém - Část: 971: Přístupnost hmatových/haptických interaktivních systémů (ISO 9241-971:2020)
156ERGONOMIE
2200
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832200034
EN ISO 9241-940:2022 + ISO 9241-940:2017
Ergonomie interakce člověk - systém - Část: 940: Hodnocení hmatových a haptických interakcí (ISO 9241-940:2017)
156ERGONOMIE
2200
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832200033
EN ISO 9241-394:2022 + ISO 9241-394:2020
Ergonomie interakce člověk - systém - Část: 394: Ergonomické požadavky na snížení nežádoucích biomedicínských účinků vizuálně vyvolané kinetózy při sledování elektronických snímků (ISO 9241-394:2020)
156ERGONOMIE
2200
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
76
762200004
ISO 18065:2015
Cestovní ruch a souvisící služby - Turistické služby pro veřejnost poskytované správami přírodních chráněných území - Požadavky
nedefinováno
2500
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
76
762200003
EN 15602:2022
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie
nedefinováno
2500
30.06.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy překladem
ATBS GA Praha
73
732200039
EN 13823:2020/FprA1
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200038
EN 12697-37:2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA)
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200037
EN 12697-36:2022
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200036
EN 74-2:2022
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
92LEŠENÍ
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200035
EN 74-1:2022
Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy
92LEŠENÍ
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200034
Pojízdná a volně stojící lešení
92LEŠENÍ
2400
30.07.2022
30.10.2022
VÚBP Praha
73
732200033
EN 12975:2022
Solární kolektory - Základní požadavky
93ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
2400
30.07.2022
30.09.2022
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
72
722200029
EN 16908:2017/FprA1
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804
39MALTOVINOVÁ POJIVA, VÁPENCE A SÁDROVCE
2400
30.05.2022
15.07.2022
Převzetí evropské normy překladem
VÚM Praha
72
722200028
EN ISO 17139:2022 + ISO 17139:2014
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení tepelné roztažnosti
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200027
EN ISO 17138:2022 + ISO 17138:2014
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení pevnosti v ohybu
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200026
EN ISO 18608:2022 + ISO 18608:2017
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí za atmosférického tlaku vzduchu - Stanovení odolnosti proti šíření trhlin zkoušením vrutové citlivosti
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200025
EN ISO 18754:2022 + ISO 18754:2020
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení hustoty a zdánlivé pórovitosti
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200024
EN ISO 19629:2022 + ISO 19629:2018
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení jednorozměrné tepelné difuzivy flash metodou
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200023
EN ISO 22459:2022 + ISO 22459:2020
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Vyztužování keramických kompozitů - Stanovení rozložení pevnosti v tahu a deformace v tahu po porušení vláken v multifilamentovém kabelu při teplotě okolí
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692200003
EN 308:2022
Výměníky tepla - Metody zkoušek pro stanovení výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla
nedefinováno
2200
30.07.2022
30.08.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.