Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
97
972200002
EN ISO 19105:2022 + ISO 19105:2022
Geografická informace - Shoda a zkoušení
122GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942200011
EN 13451-3:2022
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky a vodní prvky pro volný čas na bázi vody/vzduchu instalované v bazénech pro veřejné použití
nedefinováno
2500
30.09.2022
30.11.2022
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
87
872200030
ETSI EN 303 447 V1.3.1:2022
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky provozované v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 148,5 kHz
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832200052
EN ISO 12312-1:2022 + ISO 12312-1:2022
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití
3OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802200007
EN 16779-2:2022
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro přikrývky do dětských postýlek - Část 2: Povlečení (bez přikrývky)
31TEXTIL
2500
30.09.2022
30.11.2022
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
80
802200006
EN ISO 24584:2022 + ISO 24584:2022
Textilie - Funkční textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem
31TEXTIL
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200008
EN 17651:2022
Usně - Označování výrobků z usní
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200007
EN 16223-2:2022
Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 2: Použití v interiérech automobilů
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792200006
EN 16223-1:2022
Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 1: Použití na čalounění
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752200058
EN 13481-3:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové pražce
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
73
732200067
EN 13481-2:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce ve štěrku
141ŽELEZNICE
2200
15.11.2022
28.02.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732200066
EN 13481-3:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové pražce
141ŽELEZNICE
2200
15.11.2022
28.02.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732200065
EN 13481-4:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce ve štěrku
141ŽELEZNICE
2200
15.11.2022
28.02.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732200064
EN 13481-5:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu
141ŽELEZNICE
2200
15.11.2022
28.02.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732200063
EN 13481-7:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, spojení izolovaných kolejnic a dilatační zařízení
141ŽELEZNICE
2200
15.11.2022
28.02.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732200062
FprEN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200061
EN 13481-7:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, spojení izolovaných kolejnic a dilatační zařízení
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200060
EN 13481-5:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200059
EN 13481-4:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce ve štěrku
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200058
EN 13481-3:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové pražce
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200057
EN 13481-2:2022
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce ve štěrku
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
73
732200056
FprEN 17020-3
Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732200055
FprEN 1366-10
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200038
prEN 13888-1
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, třídění a označování
nedefinováno
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200037
EN ISO 10545-20:2022 + ISO 10545-20:2022
Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení
nedefinováno
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722200036
EN 932-3:2022
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří
99KÁMEN A KAMENIVO
2400
30.09.2022
15.12.2022
Převzetí evropské normy překladem
ZKK Hořice v Podkrkonoší
70
702200025
ISO 719:2020
Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C - Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.09.2022
30.11.2022
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
70
702200024
ISO 720:2020
Sklo - Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C - Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.09.2022
30.11.2022
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
70
702200023
EN 14175-8:2022
Digestoře - Část 8: Digestoře pro práci s radioaktivními materiály
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692200005
EN 15776:2022
Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %
nedefinováno
2200
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200012
CEN ISO/TS 19392-3:2022 + ISO/TS 19392-3:2018
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 3: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím proudu vody
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200011
CEN ISO/TS 19392-2:2022 + ISO/TS 19392-2:2018
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 2: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím otočného ramene
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200010
CEN ISO/TS 19392-1:2022 + ISO/TS 19392-1:2018
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 1: Minimální požadavky a umělé stárnutí
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652200090
EN 17643:2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekvivalentní teploty ke komplexnímu modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652200089
EN 12847:2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652200088
CEN/TS 17786-2:2022
Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 2: Stanovení EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA nebo EDDS
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200087
CEN/TS 17786-1:2022
Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 1: Úprava katexovou pryskyřicí
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200086
CEN/TS 17785:2022
Organo-minerální hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200085
CEN/TS 17784-2:2022
Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 2: Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200084
CEN/TS 17784-1:2022
Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 1: Metoda využívající UV-Vis spektrofotometrii a gravimetrii
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200083
CEN/TS 17783:2022
Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících komplexy mikroživin
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200082
CEN/TS 17782:2022
Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících cheláty mikroživin při různých pH
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200081
CEN/TS 17781:2022
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Escherichia coli
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200080
CEN/TS 17780:2022
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce bakterií rodu Salmonella
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200079
CEN/TS 17779:2022
Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citrátu amonném
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200078
CEN/TS 17778:2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chromu (VI) pomocí chromatografie
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200077
CEN/TS 17777:2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických prvků
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200076
CEN/TS 17776:2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu celkového organického uhlíku suchým spalováním
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200075
CEN/TS 17775:2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu anorganického arsenu
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
65
652200074
CEN/TS 17774:2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu specifických prvků metodou ICP-AES po extrakci vodou
nedefinováno
2500
30.10.2022
30.10.2022
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.