Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
97
972100004
EN ISO 19148:2021 + ISO 19148:2021
Geografická informace - Lineární odkazy
122GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942100006
EN 16582-1:2015+A1:2021
Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942100002
EN 71-13:2021
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
30.07.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
87
872100024
ETSI EN 319 412-1 V1.4.4:2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100023
ETSI EN 303 980 V1.2.1:2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské stanice pevné a v pohybu komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100022
ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100021
ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100020
ETSI EN 319 401 V2.3.1:2021
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100019
ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100018
prEN 301549
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100017
ETSI EN 302 186 V2.2.1:2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100017
EN ISO 23445:2021 + ISO 23445:2021
Stomatologie - Tkáňové trepany
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100016
EN ISO 23940:2021 + ISO 23940:2021
Stomatologie - Exkavátory
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100015
EN ISO 13408-6:2021 + ISO 13408-6:2021
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100014
EN ISO 80369-7:2021 + ISO 80369-7:2021
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100013
CEN/TS 17626:2021
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro lidské vzorky - Izolovaná DNA mikrobiomu
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
83
832100043
EN ISO 23343-1:2021 + ISO 23343-1:2021
Tuhá biopaliva - Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy - Část 1: Pelety
138TUHÁ BIOPALIVA , TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832100042
EN ISO 23266:2021 + ISO 23266:2020
Kvalita půdy - Zkouška inhibice reprodukce pancířníků (Oppia nitens) exponovaných kontaminantům v půdě
nedefinováno
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802100013
EN ISO 1140:2021 + ISO 1140:2021
Textilní lana - Polyamid - 3-,4-,8- a 12pramenná lana
31TEXTIL
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802100012
EN ISO 1141:2021 + ISO 1141:2021
Textilní lana - Polyester - 3-, 4-,8- a 12pramenná lana
31TEXTIL
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802100011
EN ISO 1346:2021 + ISO 1346:2021
Textilní lana - Polypropylenová štípaná fólie, monofilament a multifilament (PP2) a vysoce pevný polypropylenový multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana
31TEXTIL
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792100005
EN ISO 14931:2021 + ISO 14931:2021
Usně - Usně na oděvy (kromě kožešin) - Specifikace a postupy odběru vzorků
nedefinováno
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752100019
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikaci (revize ČSN 75 5630:1999)
94VODÁRENSTVÍ
2400
30.07.2021
30.11.2021
SWECO HDP Praha
75
752100018
EN 17233:2021
Kvalita vod - Návod pro hodnocení účinnosti a souvisících metrik řešení rybích přechodů s použitím telemetrie
104KVALITA VOD
2500
30.06.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy překladem
SWECO HDP Praha
74
742100013
EN 17508:2021
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Názvosloví materiálů na bázi PVC
52PLASTY
2500
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742100012
EN 1627:2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742100011
EN 1628:2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742100010
EN 1630:2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742100009
EN 1629:2021
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742100008
EN 16758:2021
Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100057
EN 13231-2:2020
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic na širé trati, výhybkách, výhybkových konstrukcích a dilatačních zařízeních
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732100056
EN 13848-1:2019
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732100055
EN ISO 10140-2:2021 + ISO 10140-2:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
8AKUSTIKA
2200
30.09.2021
28.02.2022
Převzetí evropské normy překladem
ITC Divize CSI PRAHA
73
732100054
EN ISO 10140-3:2021 + ISO 10140-3:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
8AKUSTIKA
2200
30.11.2021
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
ITC Divize CSI PRAHA
73
732100053
EN ISO 10140-1:2021 + ISO 10140-1:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
8AKUSTIKA
2200
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100052
EN 1463-2:2021
Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích
146PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100051
FprEN 12390-13
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100050
FprEN 12390-1
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100049
FprEN 12504-2
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100048
EN ISO 10140-5:2021 + ISO 10140-5:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
8AKUSTIKA
2200
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100047
EN ISO 10140-4:2021 + ISO 10140-4:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
8AKUSTIKA
2200
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100046
EN ISO 10140-3:2021 + ISO 10140-3:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
8AKUSTIKA
2200
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100045
EN ISO 10140-2:2021 + ISO 10140-2:2021
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
8AKUSTIKA
2200
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100044
EN 14730-2:2021
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů
141ŽELEZNICE
2200
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100043
EN 15193-1:2017/prA1
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
76OSVĚTLENÍ
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100042
Recyklace konstrukčních vrstev vozovek na místě za studena (nová ČSN 73 6147)
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
30.08.2021
30.12.2021
PRAGOPROJEKT Praha
73
732100041
Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka (nová ČSN 73 6148)
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
30.08.2021
30.12.2021
PRAGOPROJEKT Praha
73
732100040
EN 1993-1-4:2006/A2:2020
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
35OCELOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.06.2021
30.09.2021
Převzetí mezinárodní normy překladem
ČVUT FSTAV Praha
72
722100015
EN 197-5:2021
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a směsný cement CEM VI
39MALTOVINOVÁ POJIVA, VÁPENCE A SÁDROVCE
2400
30.07.2021
15.09.2021
Převzetí evropské normy překladem
VÚM Praha
72
722100014
FprEN 16907-7
Zemní práce - Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů
41GEOTECHNIKA
2400
30.08.2021
30.09.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
1 2 3 5
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.