Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
97
972300009
ISO 8601-1:2019/Amd 1:2022
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla, Amendment 1: Technické opravy
42VÝMĚNA DAT
2300
15.01.2024
01.03.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
ČAS PRAHA
91
912300013
EN 15713:2023
Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe
nedefinováno
2200
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ATBS GA Praha
91
912300012
EN 15713:2023
Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872300011
ETSI EN 301 908-23 V15.1.1:2023
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 23: Základnové stanice (BS) s aktivním anténním systémem (AAS), vydání 15
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872300010
ETSI EN 301 908-24 V15.1.1:2023
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 24: Základnové stanice (BS) systému New Radio (NR), vydání 15
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872300009
ETSI EN 303 213-8 V2.1.1:2023
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 8: Specifikace Společenství pro službu navádění A-SMGCS
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300028
EN 13726:2023
Zkušební metody pro obvazy - Aspekty sacích vlastností, penetrace vlhkosti, vodotěsnosti a přizpůsobivosti
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300034
EN ISO 20685-2:2023 + ISO 20685-2:2023
Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu
156ERGONOMIE
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300033
EN ISO 15535:2023 + ISO 15535:2023
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází
156ERGONOMIE
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300032
EN ISO 21911-1:2023 + ISO 21911-1:2022
Tuhá alternativní paliva - Stanovení samozahřívání - Část 1: Izotermická kalorimetrie
138TUHÁ BIOPALIVA , TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300031
CEN/TS 17946:2023
Přilby pro uživatele rychlých elektricky poháněných jízdních kol (S-EPAC)
3OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
80
802300018
EN ISO 5157:2023 + ISO 5157:2023
Textilie - Environmentální aspekty - Slovník
31TEXTIL
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802300017
EN ISO 5978:2023 + ISO 5978:2023
Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení lepivosti
31TEXTIL
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802300016
EN ISO 17751-2:2023 + ISO 17751-2:2023
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu
31TEXTIL
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
79
792300008
EN 17900:2023
Usně - Výchozí údaje pro výpočet objemové hmotnosti usní
nedefinováno
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
77
772300013
EN ISO 14375:2023 + ISO 14375:2018
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení
78OBALY A BALENÍ
2200
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
CIMTO, s.r.o.
77
772300012
EN ISO 28862:2023 + ISO 28862:2018
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly pro nefarmaceutické produkty (ISO 28862:2018)
78OBALY A BALENÍ
2200
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
CIMTO, s.r.o.
74
742300006
prEN 13049
Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722300047
prEN 13369
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
119BETONOVÉ VÝROBKY
2400
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
70
702300011
EN ISO 10991:2023 + ISO 10991:2023
Mikrofluidika - Slovník
nedefinováno
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692300011
Tlakové nádoby stabilní - Provozní pravidla (revize ČSN 69 0012)
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.11.2023
30.05.2024
ATZ KLAŠTEREC NAD OHŘÍ
69
692300010
EN 308:2022
Výměníky tepla - Zkušební postupy pro stanovení výkonu zařízení pro zpětné získávání tepla typu vzduchu - vzduch
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.01.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
67
672300038
EN ISO 22553-16:2023 + ISO 22553-16:2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 16: Poměr pigment-pojivo
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672300037
EN ISO 22553-15:2023 + ISO 22553-15:2022
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 15: Zbytky permeátu
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672300036
EN ISO 8130-16:2023 + ISO 8130-16:2022
Práškové nátěrové hmoty - Část 16: Stanovení hustoty s použitím kapaliny v odměrném válci
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
66
662300013
EN ISO 21368:2023 + ISO 21368:2022
Lepidla - Směrnice pro výrobu lepených konstrukcí a postupy pro přípravu zpráv vhodných pro hodnocení rizik těchto konstrukcí
52PLASTY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300032
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek (změna ČSN 65 0102:2014)
nedefinováno
2500
30.01.2024
28.02.2024
SWECO Praha
64
642300027
EN ISO 1172:2023 + ISO 1172:2023
Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva pomocí kalcinačních metod
52PLASTY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300026
EN ISO 13927:2023 + ISO 13927:2023
Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků
52PLASTY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300025
EN ISO 20200:2023 + ISO 20200:2023
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za podmínek kompostování v laboratorním měřítku
52PLASTY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300024
CEN ISO/TS 16486-7:2023 + ISO/TS 16486-7:2023
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 7: Návod pro posuzování shody
131PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
56
562300020
EN ISO 6888-1/A1:2023 + ISO 6888-1/Amd.1:2003
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Metoda s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera
151POTRAVINY
2500
05.01.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
56
562300019
EN ISO 6888-2/A1:2023 + ISO 6888-2/Amd.1:2003
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Metoda s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem
151POTRAVINY
2500
05.01.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
47
472300009
ISO 13861:2022
Lesnická strojní zařízení - Kolové přibližovače - Termíny, definice a obchodní specifikace
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.07.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
Státní zkušebna strojů
47
472300008
ISO 13862:2022
Lesnická strojní zařízení - Káceče-svazkovače - Termíny, definice a obchodní specifikace
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.07.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
Státní zkušebna strojů
47
472300007
ISO 18564:2016
Lesnická strojní zařízení - Metoda měření hluku
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.06.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
Státní zkušebna strojů
47
472300006
ISO 11839:2021
Lesnická strojní zařízení - Ochranný kryt proti vymrštěným předmětům - Zkušební metody a kritéria provedení
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.05.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
Státní zkušebna strojů
42
422300034
EN ISO 2740:2023 + ISO 2740:2023
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební tělesa pro zkoušku tahem
64MECHANICKÉ ZKOUŠENÍ KOVŮ
2200
15.11.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
WOZNIAK Ostrava-Poruba
42
422300033
CEN/TS 15656:2015
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
40
402300015
EN ISO 19238:2023 + ISO 19238:2023
Radiační ochrana – Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky - Analýza dicentrických chromozomů
nedefinováno
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
38
382300019
EN ISO 2614:2023 + ISO 2614:2023
Analýza zemního plynu - Biometan - Stanovení obsahu terpenů mikro-plynovou chromatografií
nedefinováno
2500
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
38
382300018
EN 253:2019/prA1
Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
66INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
2400
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
37
372300010
EN 60670-23/A11:2023
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
05.12.2023
25.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
37
372300009
EN 60670-23/A1:2023 + IEC 60670-23/A1:2016
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
05.12.2023
25.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300109
CLC/TS 50600-5-1:2023
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí
96TELEKOMUNIKACE
2300
15.11.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300108
ISO/IEC 19086-2/Amd.1:2023
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
30.11.2023
01.02.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
ČAS PRAHA
36
362300107
ISO/IEC 9797-3/Amd.1:2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
15.11.2023
15.01.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
ČAS PRAHA
36
362300106
ISO/IEC 9797-1/Amd.1:2023
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
15.11.2023
15.01.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
ČAS PRAHA
36
362300105
FprEN IEC 60335-2-7:2022 + IEC 60335-2-7:2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300104
FprEN IEC 60335-2-7:2022/FprAA:2022
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.