Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
DN
1022300006
EN 15085-3+A1:2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky
141ŽELEZNICE
2200
30.06.2023
30.08.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
DN
1022300005
EN 15085-4:2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
DN
1022300004
EN 15085-5:2023
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
DN
1022300003
EN 15085-6:2022
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě
141ŽELEZNICE
2200
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
94
942300009
EN 12790-1:2023
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 1: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než si začnou sedat
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
942300008
EN 12790-2:2023
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 2: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než se začnou stavět na nohy
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
91
912300005
EN 17869:2023
Nábytkové kování - Metoda zkoušení pevnosti a zkoušky přetížením konektorů pro nábytek konstruovaný z deskového materiálu
150NÁBYTEK
2400
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300018
EN ISO 10651-4:2023 + ISO 10651-4:2023
Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2023
30.08.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
85
852300017
EN ISO 3826-1/A1:2023 + ISO 3826-1/Amd.1:2023
Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300016
EN ISO 7439:2023 + ISO 7439:2023
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300015
EN ISO 8325:2023 + ISO 8325:2023
Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300014
EN ISO 8536-15/A1:2023 + ISO 8536-15/Amd.1:2023
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 15: Před světlem chránící infuzní soupravy pro jedno použití
nedefinováno
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300013
EN ISO 23401-1:2023 + ISO 23401-1:2023
Stomatologie - Materiály pro podložení základny zubní protézy - Část 1: Tvrdé materiály
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300012
EN ISO 11608-5:2023 + ISO 11608-5:2022
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a zkušební metody - Část 5: Automatizované funkce
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300012
CEN ISO/TS 9241-430:2023 + ISO/TS 9241-430:2021
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu (ISO/TS 9241- 430:2021)
156ERGONOMIE
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300011
EN ISO 18123:2023 + ISO 18123:2023
Tuhá biopaliva - Stanovení prchavé hořlaviny
138TUHÁ BIOPALIVA , TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
2500
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
KOTLÁNOVÁ BRNO
83
832300009
EN ISO 17225-8:2023 + ISO 17225-8:2023
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 8: Tříděné tepelně upravené a zhutněné palivo z biomasy pro komerční a průmyslové použití
138TUHÁ BIOPALIVA , TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
2500
30.06.2023
30.08.2023
Převzetí evropské normy překladem
KOTLÁNOVÁ BRNO
77
772300008
EN 17665+A1:2023
Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje
78OBALY A BALENÍ
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
77
772300007
EN ISO 28862:2023 + ISO 28862:2018
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly pro nefarmaceutické produkty (ISO 28862:2018)
78OBALY A BALENÍ
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
77
772300006
EN ISO 14375:2023 + ISO 14375:2018
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení (ISO 14375:2018)
78OBALY A BALENÍ
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300022
EN ISO 5667-1:2023 + ISO 5667-1:2023
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků
104KVALITA VOD
2500
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
SWECO Praha
75
752300021
EN 17805:2023
Kvalita vod - Vzorkování, zachycen a konzervace environmentální DNA z vody
104KVALITA VOD
2500
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
SWECO Praha
75
752300019
EN 12255-10:2023
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
95KANALIZACE
2400
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
SWECO Praha
75
752300018
EN 12255-10:2023
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
95KANALIZACE
2400
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732300030
EN 16729-5:2023
Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 5: Nedestruktivní zkoušky svarů v koleji
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732300029
EN 12616:2023
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení vertikálního vsakování vody a horizontálního průtoku vody
nedefinováno
2400
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732300028
EN 12230:2023
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy
nedefinováno
2400
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722300021
prEN 16863
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné reflexní izolační (RI) výrobky - Specifikace
120TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY
2400
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
70
702300002
EN 12758:2019/FprA1
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel
140SKLO VE STAVEBNICTVÍ
2400
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692300004
EN ISO 23582-1:2023 + ISO 23582-1:2023
Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy
nedefinováno
2200
30.08.2023
30.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
RATAJOVÁ Hořovice
69
692300003
EN ISO 23582-1:2023 + ISO 23582-1:2023
Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy
nedefinováno
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692300002
EN 13445-2/A1:2023
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300015
EN 15522-2:2023
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300014
EN 16568:2023
Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 °C
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300013
EN 15195:2023
Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300012
EN 15522-1:2023
Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300011
EN 17643:2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekvivalentní teploty ke komplexnímu modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
30.07.2023
30.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
PRAGOPROJEKT Praha
64
642300015
EN 1401-1+A1:2023
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
131PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
2500
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
64
642300014
EN ISO 11337:2023 + ISO 11337:2023
Plasty - Polyamidy - Stanovení E-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií
52PLASTY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562300013
EN ISO 21872-1/A1:2023 + ISO 21872-1/Amd.1:2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz potencionálně enteropatogenních Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae a Vibrio vulnificus
151POTRAVINY
2500
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
50
502300003
EN ISO 535:2023 + ISO 535:2023
Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba
nedefinováno
2500
30.07.2023
30.08.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
49
492300003
EN ISO 19085-12/A11:2023
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje
111OBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE
2200
30.06.2023
30.08.2023
Převzetí evropské normy překladem
SST Praha
47
472300003
EN ISO 19472-2:2022 + ISO 19472-2:2022
Lesnické strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Trakční pomocné navijáky
nedefinováno
2200
30.06.2023
28.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
46
462300004
EN 17853:2023
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení intaktních glukosinolátů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
nedefinováno
2500
30.07.2023
30.09.2023
Převzetí evropské normy překladem
ŠLÉGLOVÁ BRNO
42
422300014
EN 10248-1:2023
Štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky
62OCEL
2200
30.07.2023
30.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
WEISCHERA Kladno
42
422300013
EN ISO 4491-2:2023 + ISO 4491-2:2023
Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 2: Úbytek hmotnosti při redukci vodíkem
64MECHANICKÉ ZKOUŠENÍ KOVŮ
2200
30.06.2023
30.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
WOZNIAK Ostrava-Poruba
42
422300012
EN ISO 3252:2023 + ISO 3252:2023
Prášková metalurgie - Slovník
64MECHANICKÉ ZKOUŠENÍ KOVŮ
2200
30.06.2023
30.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
WOZNIAK Ostrava-Poruba
42
422300011
EN ISO 13520:2023 + ISO 13520:2023
Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích
62OCEL
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
42
422300010
EN ISO 11210:2023 + ISO 11210:2023
Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny - Gravimetrické stanovení chloridem amonným
nedefinováno
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
42
422300009
EN ISO 11490:2023 + ISO 11490:2023
Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem
nedefinováno
2200
30.07.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.