Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
94
942100010
EN 913:2018+A1:2021
Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
nedefinováno
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100046
ETSI EN 301 908-18 V15.1.1:2021
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE, vydání 15
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100045
ETSI EN 301 908-14 V15.1.1:2021
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA), vydání 15
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100044
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2021
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky, vydání 15
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100043
ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2021
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
87
872100042
ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2021
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Rádiové antény mezí více body
96TELEKOMUNIKACE
2300
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100030
EN ISO 17664-1:2021 + ISO 17664-1:2021
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků - Část 1: Kritické a semikritické zdravotnické prostředky
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.11.2021
28.02.2022
Převzetí evropské normy překladem
HOUSKA Praha
85
852100029
EN ISO 20166-4:2021 + ISO 20166-4:2021
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 4: Detekční techniky in situ
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852100028
EN ISO 11138-8:2021 + ISO 11138-8:2021
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 8: Metoda pro validaci zkrácené doby inkubace pro biologický indikátor
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
84
842100007
EN ISO 15883-5:2021 + ISO 15883-5:2021
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832100061
EN ISO 22940:2021 + ISO 22940:2021
Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
138TUHÁ BIOPALIVA , TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA A BIOMASA PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802100022
EN 12447:2021
Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě
31TEXTIL
2400
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
80
802100021
EN ISO 30023:2021 + ISO 30023:2021
Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní
31TEXTIL
2500
30.11.2021
28.02.2022
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
80
802100020
EN ISO 5470-2:2021 + ISO 5470-2:2021
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale
31TEXTIL
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
76
762100011
EN ISO 18513:2021 + ISO 18513:2021
Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování - Slovník
nedefinováno
2500
30.11.2021
28.02.2022
Převzetí evropské normy překladem
HOUŠKA PRAHA
75
752100032
ISO 16075-5:2021
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy
104KVALITA VOD
2500
28.02.2022
30.05.2022
Převzetí mezinárodní normy překladem
SWECO HDP Praha
75
752100031
ISO 16075-4:2021
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 4: Monitoring
104KVALITA VOD
2500
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí mezinárodní normy překladem
SWECO HDP Praha
75
752100030
ISO 16075-3:2021
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 3: Součásti projektu pro využití čištěných odpadních vod pro závlahy
104KVALITA VOD
2500
30.11.2021
28.02.2022
Převzetí mezinárodní normy překladem
SWECO HDP Praha
74
742100020
EN 17410:2021
Plasty - Řízená smyčka recyklování PVC-U profilů oken a dveří
52PLASTY
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742100019
EN 16759:2021
Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště - Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100099
EN 12390-13:2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100098
EN 1366-11:2018/FprA1
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100097
FprEN 1366-3
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100096
EN 14908-9:2021
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100095
EN 14908-8:2021
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732100091
EN 12390-14:2018
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem oznámením ve věstníku
SVB ČR Praha
73
732100090
EN 12390-15:2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100088
EN 12390-18:2021
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100087
EN 12390-17:2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100086
EN 12390-16:2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100085
EN 12390-11:2015
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100084
EN 12390-12:2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
73
732100083
EN 12390-10:2018
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého
36BETONOVÉ KONSTRUKCE
2400
30.01.2022
30.03.2022
Převzetí evropské normy překladem
SVB ČR Praha
69
692100017
EN 13121-1:2021
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692100016
EN 13617-1:2021
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692100015
EN 13617-2:2021
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692100014
EN 13617-3:2021
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692100013
EN 13617-4:2021
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692100012
EN 13012:2021
Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí
91TLAKOVÉ NÁDOBY A ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
69
692100011
EN 1397:2021
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti
112CHLADÍCÍ TECHNIKA
2200
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
68
682100003
EN 17035:2021
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
68
682100002
EN ISO 21392:2021 + ISO 21392:2021
Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství těžkých kovů v kosmetických přípravcích metodou ICP/MS
nedefinováno
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100042
EN ISO 22553-12:2021 + ISO 22553-12:2020
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100041
EN ISO 13885-1:2021 + ISO 13885-1:2020
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100040
EN ISO 22553-7:2021 + ISO 22553-7:2020
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100039
EN ISO 22553-9:2021 + ISO 22553-9:2020
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100038
EN ISO 13885-2:2021 + ISO 13885-2:2020
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100037
EN ISO 13885-3:2021 + ISO 13885-3:2020
Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100036
EN ISO 22553-8:2021 + ISO 22553-8:2020
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 8: Hustota elektrického náboje
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672100035
EN ISO 22553-11:2021 + ISO 22553-11:2020
Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 11: Stabilita lázně
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.12.2021
30.01.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.