Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
94
942300020
EN 1176-1+A1:2023
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
94
942300019
EN 17229-2:2023
Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Část 2: Požadavky pro dohled a personál
nedefinováno
2500
29.02.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
KABINET PRAHA
91
912300016
EN 16611:2023
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
150NÁBYTEK
2400
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
91
912300015
EN 1729-2:2023
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
150NÁBYTEK
2400
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
91
912300014
prEN 1022
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability
150NÁBYTEK
2400
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
TZÚ Brno
85
852300045
EN ISO 10524-1/A1:2023 + ISO 10524-1/Amd.1:2023
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
85
852300044
EN ISO 15189/A11:2023
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČIA Praha
85
852300043
EN ISO 11607-1/A1:2023 + ISO 11607-1/Amd.1:2023
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy - Změna A1: Aplikace managementu rizik
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
HOUSKA Praha
85
852300042
EN ISO 11607-2/A1:2023 + ISO 11607-2/Amd.1:2023
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení - Změna 1: Aplikace managementu rizik
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
HOUSKA Praha
85
852300041
EN ISO 4865-1:2023 + ISO 4865-1:2023
Stomatologie - Obecné požadavky na ruční nástroje - Část 1: Bezkloubové ruční nástroje
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300036
EN 17505:2023
Charakterizace půdy a odpadů - Teplotně závislé rozlišení celkového uhlíku (TOC400, ROC, TIC900)
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300035
EN 17813:2023
Environmentální pevné matrice - Stanovení halogenů a síry spalováním v kyslíku s následnou iontovou chromatografií
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
83
832300018
CEN/TS 17943:2023
Charakterizace odpadů - Návod pro stanovení obsahu prvků a látek v odpadech
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
80
802300021
Hygienické požadavky na textilní výrobky pro děti do 3 let nebo do velikosti 110 včetně (nová ČSN)
31TEXTIL
2500
28.02.2024
30.04.2024
TZÚ Brno
76
762300010
EN ISO 24806:2023 + ISO 24806:2023
Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Dekompresní potápění do 60 m
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
76
762300009
EN 17483-3:2023
Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 3: Námořní a přístavní bezpečnostní služby
nedefinováno
2500
29.02.2024
29.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
76
762300008
EN 17483-2:2023
Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 2: Letištní a letecké bezpečnostní služby
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300054
prEN 17818
Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití - Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného
94VODÁRENSTVÍ
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300053
EN ISO 17294-2:2023 + ISO 17294-2:2023
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
104KVALITA VOD
2500
30.03.2024
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
SWECO Praha
75
752300052
EN 1410:2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
104KVALITA VOD
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300051
EN 1408:2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Póly (chlorid diallyldimethylamonný)
104KVALITA VOD
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300050
EN 1409:2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
104KVALITA VOD
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300049
EN 1407:2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
104KVALITA VOD
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300048
EN 1405:2023
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
104KVALITA VOD
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300047
EN ISO 17294-2:2023 + ISO 17294-2:2023
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
104KVALITA VOD
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
75
752300046
EN 14944-1:2023
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti
94VODÁRENSTVÍ
2400
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
SWECO Praha
74
742300008
EN 12608-2:2023
Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 2: Profily z PVC-U pokryté fóliemi spojenými lepidly
52PLASTY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
74
742300007
prEN 16005
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody
60OTVOROVÉ VÝPLNĚ A LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732300094
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (změna národní přílohy)
38SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
2400
29.02.2024
30.04.2024
ČVUT KÚ Praha
73
732300093
EN 13232-1:2023
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice
141ŽELEZNICE
2200
29.02.2024
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732300092
EN 13232-2:2023
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání
141ŽELEZNICE
2200
29.02.2024
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732300091
EN 13232-3:2023
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice
141ŽELEZNICE
2200
28.02.2024
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
73
732300090
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem
147NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732300089
CEN/TR 1317-10:2023
Silniční záchytné systémy - Část 10: Metody hodnocení a konstrukční pravidla pro přechodové konstrukce a pro spojení mezi svodidly a tlumiči nárazu nebo koncovkami
146PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
2400
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
SILNIČNÍ VÝVOJ-ZDZ, Brno
73
732300088
EN 14389:2023
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti
146PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
2400
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
SILNIČNÍ VÝVOJ-ZDZ, Brno
73
732300086
EN ISO 13943:2023 + ISO 13943:2023
Požární bezpečnost - Slovník
27POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
73
732300085
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (revize ČSN 73 6425-1)
141ŽELEZNICE
2400
30.05.2024
30.10.2024
ACRI
73
732300084
Zaříditelnost bytů (revize ČSN 73 4305)
nedefinováno
2400
30.09.2024
30.12.2025
INSTITUT PLÁNOVÁNÍ
73
732300083
Obytné budovy (revize ČSN 73 4301)
nedefinováno
2400
30.09.2024
30.12.2025
INSTITUT PLÁNOVÁNÍ
72
722300061
EN ISO 17892-2:2014 + ISO 17892-2:2014
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - část 2: Stanovení objemové hmotnosti
41GEOTECHNIKA
2400
30.06.2024
30.08.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300060
EN ISO 17892-3:2015 + ISO 17892-3:2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
41GEOTECHNIKA
2400
30.06.2024
30.08.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300059
prEN 1097-1
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
99KÁMEN A KAMENIVO
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722300058
EN ISO 17892-12:2018/A1:2021 + ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
41GEOTECHNIKA
2400
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300057
EN ISO 17892-1:2014/A1:2022 + ISO 17892-1:2014/Amd.1:2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti
41GEOTECHNIKA
2400
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300056
EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 + ISO 17892-12:2018/Amd.2:2022
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
41GEOTECHNIKA
2400
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300055
EN ISO 17892-4:2016 + ISO 17892-4:2016
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti
41GEOTECHNIKA
2400
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300054
EN ISO 17892-12:2018 + ISO 17892-12:2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity
41GEOTECHNIKA
2400
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300053
EN ISO 17892-1:2014 + ISO 17892-1:2014
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti
41GEOTECHNIKA
2400
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
SG GEOTECHNIKA PRAHA
72
722300052
ISO 26443:2023 + EN ISO 26443:2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků
44ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
72
722300051
EN 13416:2023
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Pravidla pro odběr vzorků
65IZOLACE STAVEB
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.