Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
36
362300097
EN 50360/A1:2023
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a mezními hodnotami vystavení s ohledem na vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha
47ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
2300
30.11.2023
01.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
36
362300096
EN 50566/A1:2023
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a mezními hodnotami vystavení s ohledem na vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla
47ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
2300
30.11.2023
01.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
JANDÁK Praha
36
362300095
EN IEC 60728-113:2023 + IEC 60728-113:2023
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 113: Optické systémy pro přenos televizního a rozhlasového signálu používající pouze digitální kanály
87AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A EKODESIGN
2300
30.10.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300094
EN IEC 60728-101-1:2023 + IEC 60728-101-1:2023
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 101-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě se všemi zatíženými digitálními kanály
87AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A EKODESIGN
2300
30.10.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300093
EN IEC 60728-101-2:2023 + IEC 60728-101-2:2023
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 101-2: Výkonnostní požadavky na signály dodávané na výstup systému při provozu se všemi zatíženými digitálními kanály
87AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A EKODESIGN
2300
30.10.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300085
FprEN IEC 61300-2-38 + IEC 61300-2-38:2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických těsněných krytů a zodolněných konektorů pomocí tlaku vzduchu
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.11.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300084
FprEN IEC 60793-1-44 + IEC 60793-1-44:2023
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.11.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300083
FprEN IEC 62561-3 + IEC 62561-3:2023
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
22ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
2300
10.11.2023
10.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT FEL Praha
35
352300082
EN IEC 62561-6:2023 + IEC 62561-6:2023
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)
22ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
2300
30.10.2023
03.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT FEL Praha
35
352300081
FprEN IEC 61076-3-106 + IEC 61076-3-106:2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahujících rozhraní souboru IEC 60603-7
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.10.2023
15.12.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300080
FprEN IEC 61300-2-26 + IEC 61300-2-26:2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.10.2023
15.12.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300079
prEN IEC 62149-3 + IEC 62149-3:2023
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 40 Gbit/s
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.10.2023
15.12.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300078
EN IEC 60947-6-1:2023 + IEC 60947-6-1:2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
30.03.2024
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352300077
EN IEC 60947-6-1:2023 + IEC 60947-6-1:2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300076
EN IEC 61543:2023 + IEC 61543:2022
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
10.11.2023
10.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352300075
EN IEC 61543/A11:2023
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
10.11.2023
10.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
35
352300074
EN IEC 60076-19-1:2023 + IEC 60076-19-1:2023
Výkonové transformátory - Část 19-1: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech
97ELEKTROENERGETIKA
2300
30.10.2023
02.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
AZVN Praha
34
342300048
FprEN IEC 60455-2 + IEC 60455-2:2023
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody
110ELEKTROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
2300
30.10.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČVUT FEL Praha
33
332300029
EN IEC 60071-2:2023 + IEC 60071-2:2023
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití
97ELEKTROENERGETIKA
2300
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
33
332300028
EN 50341-2-21:2023
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-21: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovinsko (založena na EN 50341-1:2012)
97ELEKTROENERGETIKA
2300
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300052
EN 1915-1:2023
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
nedefinováno
2200
30.10.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
EVEKTOR KUNOVICE
31
312300051
EN 4880:2023
Letectví a kosmonautika - Obecná technická specifikace pro normalizované díly
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300050
EN 3637:2023
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa / 730 °C
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300049
EN 16602-70-40:2023
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality pro tvrdé pájení kovových materiálů pro letový hardware
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
30
302300019
EN 15194+A1:2023
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC
nedefinováno
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
30
302300018
FprEN IEC 63281-1 + IEC 63281-1:2023
Elektrické přepravní prostředky - Část 1: Terminologie a klasifikace
126ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVĚ
2300
25.11.2023
25.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
30
302300017
EN 50436-1:2023
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu
126ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVĚ
2300
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282300020
EN 16186-5+A1:2023
Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla
141ŽELEZNICE
2200
30.10.2023
15.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282300019
EN 13103-1+A1:2022
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy
141ŽELEZNICE
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
27
272300021
EN ISO 19014-1:2018 + ISO 19014-1:2018
Strojní zařízení pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 1: Metoda určení bezpečnostních částí ovládacího systému a výkonové požadavky
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
30.11.2023
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272300020
EN ISO 19014-2:2022 + ISO 19014-2:2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech ovládacího systému
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
30.11.2023
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272300019
EN ISO 19014-3:2018 + ISO 19014-3:2018
Strojní zařízení pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech ovládacího systému
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
30.11.2023
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272300018
EN ISO 19014-4:2020 + ISO 19014-4:2020
Strojní zařízení pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části ovládacího systému
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
30.11.2023
30.05.2024
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272300017
ISO 16417:2020
Strojní zařízení pro zemní práce - Hydraulická bourací kladiva - Terminologie a obchodní specifikace
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
30.11.2023
30.04.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272300016
Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty (změna ČSN ISO 7363:1992)
123ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.11.2023
15.12.2023
ČAS PRAHA
27
272300015
EN ISO 25745-1:2023 + ISO 25745-1:2023
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
107VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
26
262300011
EN ISO 22721:2023 + ISO 22721:2023
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování
23PRYŽ
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
26
262300010
EN ISO 3691-4:2023 + ISO 3691-4:2023
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy
123ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
19
192300004
EN ISO 9342-1:2023 + ISO 9342-1:2023
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření brýlových čoček
81ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY
2500
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
14
142300010
EN 14511-3:2022
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody
112CHLADÍCÍ TECHNIKA
2200
15.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
KOUDELKA CHOCEŇ
14
142300009
EN 14511-4:2022
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky
112CHLADÍCÍ TECHNIKA
2200
15.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
KOUDELKA CHOCEŇ
13
132300013
Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny (revize ČSN 130072:1990)
49PRŮMYSLOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ A POTRUBNÍ SOUČÁSTI
2200
30.10.2023
15.01.2024
KRATOCHVÍL BRNO
07
72300011
EN ISO 11363-1/A1:2023 + ISO 11363-1/Amd.1:2023
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky
103TLAKOVÉ NÁDOBY NA PŘEPRAVU PLYNŮ
2200
30.11.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
07
72300010
EN ISO 407:2023 + ISO 407:2023
Malé lahve na plyny pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky
103TLAKOVÉ NÁDOBY NA PŘEPRAVU PLYNŮ
2200
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
05
52300040
EN ISO 3581:2023 + ISO 3581:2023
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.10.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČSS ANB Praha
05
52300039
EN ISO 13920:2023 + ISO 13920:2023
Svařování - Obecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.10.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČSS ANB Praha
05
52300038
EN ISO 14172:2023 + ISO 14172:2023
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.10.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČSS ANB Praha
05
52300037
EN ISO 1089:2023 + ISO 1089:2023
Odporová svařovací zařízení - Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení - Rozměry
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.10.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČSS ANB Praha
05
52300036
EN ISO 3581:2023 + ISO 3581:2023
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.11.2023
30.11.2023
ČAS PRAHA
05
52300035
EN IEC 62822-3:2023 + IEC 62822-3:2023
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení
70SVAŘOVÁNÍ
2300
30.11.2023
30.11.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.