Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
-
272000031
EN 15571:2020
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
192000009
EN ISO 11553-1:2020/A11:2020
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje na laserové zpracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky na laser
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
142000007
EN 378-3:2016+A1:2020
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
142000006
EN 378-1:2016+A1:2020
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
132000013
EN 15655-2:2020
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 2: Obložení trubek z termoplastických kyselin modifikovaným polyolefinem (TMPO)
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
62000009
EN 17423:2020
Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7
nedefinováno
2400
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
52000037
EN ISO 14272:2016 + ISO 14272 Corrected version 2016-09:2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
52000036
EN ISO 9455-9:2020 + ISO 9455-9:2020
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
52000035
EN ISO 9454-2:2020 + ISO 9454-2:2020
Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
32000021
EN ISO 8501-4:2020 + ISO 8501-4:2020
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po tryskání vodou
nedefinováno
2500
30.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy překladem
SVÚM Praha
-
32000020
EN ISO 11127-4:2020 + ISO 11127-4:2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 4: Hodnocení tvrdosti pomocí podložního skla
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
32000019
EN 14038-2:2020
Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
12000133
EN ISO 11690-1:2020 + ISO 11690-1:2020
Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
-
12000132
EN ISO 11690-2:2020 + ISO 11690-2:2020
Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
12000131
EN 16524:2020
Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.04.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
12000130
EN ISO/ASTM 52903-2:2020 + ISO/ASTM 52903-2:2020
Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
12000129
EN ISO 22232-3:2020 + ISO 22232-3:2020
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
12000128
EN ISO 13143-1:2020 + ISO 13143-1:2020
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
12000127
ISO 23601:2020
Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
nedefinováno
2300
30.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy překladem
RÝMUS Plzeň
-
12000126
EN IEC 81346-2:2019 + IEC 81346-2:2019
Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
nedefinováno
2300
30.01.2021
30.04.2021
Převzetí evropské normy překladem
RÝMUS Plzeň
-
1011900022
EN 15101-1:2013+A1:2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
120TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY
2400
30.12.2019
29.02.2020
Převzetí evropské normy překladem
VÚPS Certifikační spol.
-
1011900021
EN 14528:2015+A1:2018
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900020
EN 14688:2015+A1:2018
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900019
EN 14527:2016+A1:2018
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900018
EN 14428:2015+A1:2018
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900017
EN 14516:2015+A1:2018
Koupací vany pro domácí použití
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900016
EN 14296:2015+A1:2018
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900015
EN 13310:2015+A1:2018
Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900014
EN 13407:2015+A1:2018
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900013
EN 12764:2015+A1:2018
Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany
nedefinováno
2400
30.10.2019
02.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
-
1011900012
EN 12966+A1:2018
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky
146PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
2400
30.10.2019
30.12.2019
Převzetí evropské normy překladem
SILNIČNÍ VÝVOJ-ZDZ, Brno
-
1011900009
EN 16798-3:2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
30.09.2019
28.02.2020
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
-
1011900005
EN 13565-2:2018+AC:2019
Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
132TECHNICKÉ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
2400
30.01.2020
30.03.2020
Převzetí evropské normy překladem
PAVUS Praha
-
1011900004
EN 12467:2012+A2:2018
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.08.2019
30.10.2019
Převzetí evropské normy překladem
VÚPS Certifikační spol.
-
1011900002
EN 492:2012+A2:2018
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
nedefinováno
2400
30.08.2019
30.10.2019
Převzetí evropské normy překladem
VÚPS Certifikační spol.
98
981900010
EN 17269:2019
Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
29.02.2020
30.03.2020
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
97
971900007
EN 16931-1+A1:2019
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model klíčových prvků elektronické faktury
42VÝMĚNA DAT
2300
30.03.2020
30.03.2020
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
97
971900006
ISO 8601-2:2019
Datum a čas - Zobrazení výměny informací - Část 2: Rozšíření
42VÝMĚNA DAT
2300
30.08.2019
30.11.2019
Převzetí mezinárodní normy překladem
HEDO Praha
97
971900005
ISO 8601-1:2019
Datum a čas - Zobrazení výměny informací - Část 1: Základní pravidla
42VÝMĚNA DAT
2300
30.07.2019
30.11.2019
Převzetí mezinárodní normy překladem
HEDO Praha
97
971800005
EN ISO 19115-1:2014 + ISO 19115-1:2014
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy
122GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA
2400
30.08.2019
30.10.2019
SOVJÁKOVÁ PRAHA
97
971900004
FprEN 17099
Informační technologie - Výrobky z ryb a z mořských produktů - Požadavky na označování jednotkových balení a palet při obchodování s rybími a mořskými produkty
42VÝMĚNA DAT
2300
30.08.2019
15.02.2020
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve věstníku
ČAS PRAHA
97
971900003
EN ISO 19109:2015 + ISO 19109:2015
Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma
122GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA
2400
30.01.2020
30.05.2020
Převzetí evropské normy překladem
SOVJÁKOVÁ PRAHA
97
972000001
EN ISO 19115-2:2019 + ISO 19115-2:2019
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro akvizice a zpracování
122GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA
2400
30.05.2020
30.10.2020
Převzetí evropské normy překladem
SOVJÁKOVÁ PRAHA
96
961900005
EN 15898:2019
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice
nedefinováno
2400
29.02.2020
30.03.2020
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
96
961900004
EN 15804:2012+A2:2019
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
nedefinováno
2400
29.02.2020
30.03.2020
Převzetí mezinárodní normy schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
94
941900033
EN ISO 28721-1:2019 + ISO 28721-1:2019
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.01.2020
29.02.2020
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
941900032
EN 1176-5:2019
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
28.02.2020
30.05.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
94
941900031
EN 1176-5:2019
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
137VÝROBKY PRO DĚTI
2500
30.01.2020
29.02.2020
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
94
941900028
EN 893:2019
Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
nedefinováno
2500
30.11.2019
30.01.2020
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
94
941900027
EN 16579:2018+AC:2019
Zařízení hracích ploch - Přenosné a trvale instalované branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2500
30.11.2019
30.12.2019
Převzetí evropské telekomunikační normy schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.