Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
31
312300067
EN 9101:2023
Letectví a kosmonautika - Systémy řízení kvality - Požadavky na provádění auditů systémů managementu kvality v letectví, kosmonautice a obraně
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300066
EN 9300-120:2023
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 120: Explicitní CAD 3D geometrie s grafickým produktem a výrobními informacemi
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300065
EN 9300-121:2023
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 121: Sémantické vyjádření explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o produktu a výrobě
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282300039
EN 17636:2023
Železniční aplikace - Infrastruktura - Konstrukční parametry vyrovnání koleje - Městské dráhy
141ŽELEZNICE
2200
30.03.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282300038
EN 17863:2023
Železniční aplikace - Pozemní služby - Hygienické vybavení vozidel pro přepravu cestujících
141ŽELEZNICE
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
27
272300030
ISO 7021:2023
Strojní zařízení pro zemní práce a lesnická strojní zařízení - Ochranné konstrukce obsluhy - Požadavky na provedení materiálu
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
28.02.2024
30.05.2024
Převzetí mezinárodní normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272300029
EN 81-70:2021+A1:2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
107VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY
2200
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
UNIE VP Praha
27
272300028
EN 81-28:2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
107VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY
2200
30.01.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
UNIE VP Praha
27
272300027
EN 81-77:2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
107VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY
2200
30.01.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
UNIE VP Praha
27
272300026
EN 81-58:2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
107VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY
2200
30.01.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
UNIE VP Praha
27
272300025
EN ISO 25745-2/A1:2023 + ISO 25745-2/Amd.1:2023
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
107VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
13
132300018
FprEN 200
Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace
94VODÁRENSTVÍ
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
12
122300006
EN ISO 14644-18:2023 + ISO 14644-18:2023
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 18: Posuzování vhodnosti materiálů
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
06
62300039
EN 16905-1:2023
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice
26SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
06
62300038
EN ISO 11855-4/A1:2023 + ISO 11855-4/Amd.1:2023
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS) - Změna 1
93ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
2400
30.01.2024
01.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
06
62300037
EN ISO 11855-3/A1:2023 + ISO 11855-3/Amd.1:2023
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování - Změna 1
93ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
2400
30.01.2024
01.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
06
62300036
EN ISO 11855-1/A1:2023 + ISO 11855-1/Amd.1:2023
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody - Změna 1
93ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
2400
30.01.2024
01.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
05
52300043
EN ISO 9012:2023 + ISO 9012:2023
Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení
70SVAŘOVÁNÍ
2200
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem oznámením ve věstníku
ČSS ANB Praha
05
52300042
EN IEC 60974-1/A12:2023
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
70SVAŘOVÁNÍ
2300
30.05.2024
01.07.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
03
32300009
EN 13523-23:2023
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
SVÚOM Praha
02
22300016
EN ISO 3506-5:2023 + ISO 3506-5:2022
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 5: Speciální spojovací součásti (včetně spojovacích součástí) pro vysokoteplotní aplikace
9SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
01
12300086
ISO 37004:2023
Správa a řízení organizací - Model vyspělosti správy a řízení - Návod
6MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
2500
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
01
12300085
ISO/TS 31050:2023
Management rizik - Směrnice pro řízení vznikajících rizik ke zvýšení odolnosti
6MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
2500
28.02.2024
30.05.2024
Převzetí technické specifikace převzetím originálu
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.