Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
33
332200047
FprHD 60364-5-57:2022 + IEC 60364-5-57:2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Výběr a stavba elektrických zařízení - Instalace stacionárních akumulátorových baterií
22ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
2300
30.03.2023
30.05.2023
Převzetí harmonizačního dokumentu překladem
MEDIT CONSULT Olomouc
33
332200046
HD 60364-7-708:2017/FprAA
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
22ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
2300
30.03.2023
30.04.2023
Převzetí harmonizačního dokumentu překladem
ČAS PRAHA
33
332200045
FprHD 60364-8-82:2022 + IEC 60364-8-82:2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-82: Funkční aspekty - Elektrické instalace nízkého napětí pro samospotřebitele
22ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
2300
30.03.2023
30.05.2023
Převzetí harmonizačního dokumentu překladem
MEDIT CONSULT Olomouc
33
332200044
EN 50341-2-1:2022
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko
97ELEKTROENERGETIKA
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
33
332200043
EN 50549-10:2022
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 10: Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody
97ELEKTROENERGETIKA
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
32
322200011
EN ISO 25197:2020/A1:2022 + ISO 25197:2020/Amd 1:2022
Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla
128LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
SÝKORA MOCHOV
32
322200010
EN ISO 15083:2020/A1:2022:2022 + ISO 15083:2020/Amd 1:2022
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy
128LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
SÝKORA MOCHOV
32
322200009
EN ISO 13297:2021/A1:2022 + ISO 13297:2020/Amd 1:2022
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu
128LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
SÝKORA MOCHOV
32
322200008
EN ISO 12216/A1:2022 + ISO 12216:2020/Amd 1:2022
Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost
128LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
SÝKORA MOCHOV
31
312200061
FprEN 16602-70-61
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou, smíšenou technologii a ručních elektrických spojení
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312200060
EN 12312-15:2020+A1:2022
Pozemní zařízené pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení
nedefinováno
2200
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
EVEKTOR KUNOVICE
31
312200059
EN 3375-001:2022
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282200036
EN 15085-3:2022
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejích částí - Část 3: Konstrukční požadavky
141ŽELEZNICE
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282200035
EN 15611:2020+A1:2022
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily
141ŽELEZNICE
2200
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282200034
EN 15085-6:2022
Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě
141ŽELEZNICE
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282200033
CEN/TS 17843:2022
Železniční aplikace - Vyšetřování na vozidlech pro kvantifikaci zatížení koleje v obloucích o poloměrech do 250 m
141ŽELEZNICE
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
27
272200063
EN 12929-2:2015+A1:2022
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu
143LANOVÉ DRÁHY
2200
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
27
272200062
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel (revize ČSN 27 0142:2014)
123ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.01.2023
30.03.2023
ASOCIACE ZZ - ČR OSTRAVA
27
272200061
EN ISO 6165:2022 + ISO 6165:2022
Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice
59STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ VÝROBU, VÝROBU STAVEBNÍCH MATERIÁLÚ A POVRCHOVOU TÉŹBU
2200
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
27
272200060
EN 17736:2022
Zábavní technologie - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových jevištních palub a rámů
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
27
272200059
EN 1493:2022
Zvedáky vozidel
123ZDVIHACÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
26
262200012
EN ISO 7623:2022 + ISO 7623:2022
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě
23PRYŽ
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
25
252200035
EN ISO 5167-6:2022 + ISO 5167-6:2022
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
25
252200034
EN ISO 5167-5:2022 + ISO 5167-5:2022
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
25
252200033
EN ISO 5167-3:2022 + ISO 5167-3:2022
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
13
132200013
EN ISO 10497:2022:2022 + ISO 10497:2022
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
13
132200012
EN ISO 23632:2022 + ISO 23632:2021
Průmyslové ventily - Ověření návrhu-testování ventilů
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
13
132200011
EN 15714-6:2022
Průmyslové ventily - Pohony - Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové ventily - Základní požadavky
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
13
132200010
EN 15714-3:2022
Průmyslové ventily - Pohony - Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro průmyslové ventily - Základní požadavky
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
12
122200013
EN ISO 13349-1:2022 + ISO 13349-1:2022
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 1: Slovník
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
12
122200012
EN ISO 13349-2:2022 + ISO 13349-2:2022
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 2: Kategorie
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
11
112200002
EN ISO 1179-2:2022 + ISO 1179-2:2022
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) s pružným těsněním (typ E)
62OCEL
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
08
82200003
EN ISO 21789:2022 + ISO 21789:2022
Aplikace plynových turbín - Bezpečnost
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
07
72200035
EN ISO 23553-1:2022 + ISO 23553-1:2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury
26SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
2200
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
REMEŠ Brno
07
72200034
EN 303-5:2021+A1:2022
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
07
72200033
EN 12952-8:2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
07
72200032
EN 12952-9:2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
07
72200031
EN 12952-16:2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
07
72200030
EN 12952-3:2022
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
06
62200037
EN 298:2022
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
26SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
06
62200036
EN 1643:2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
26SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
06
62200035
EN 12067-2:2022
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu
26SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
05
52200030
EN ISO 15615:2022 + ISO 15615:2022
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje
70SVAŘOVÁNÍ
2200
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
WEISCHERA Kladno
05
52200029
EN ISO 12153:2022 + ISO 12153:2022
Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace
70SVAŘOVÁNÍ
2200
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
WEISCHERA Kladno
05
52200028
EN ISO 15615:2022 + ISO 15615:2022
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje
62OCEL
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
05
52200027
EN ISO 12153:2022 + ISO 12153:2022
Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
03
32200022
EN ISO 23131:2022 + ISO 23131:2021
Elipsometrie - Principy
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
03
32200021
EN ISO 23216:2022 + ISO 23216:2021
Vrstvy na bázi uhlíku - Určování optických vlastností amorfních uhlíkových vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
03
32200020
EN ISO 11127-6:2022 + ISO 11127-6:2022
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
03
32200019
EN ISO 14571:2022 + ISO 14571:2020
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.