Logo ČAS

Věstník

Věstník ÚNMZ je k dispozici k volnému stažení a prohlížení na webu www.unmz.cz. Šíření a využívání elektronické formy Věstníku ÚNMZ či jeho částí jakýmkoliv komerčním způsobem je nepřípustné. 

Kontakt pro dotazy k administraci Věstníku:

pí Hrušková, tel: 221802222, e-mail: hruskova@unmz.cz

V případě zájmu o předplatné Věstníku na rok 2023 v tištěné podobě kontaktujte:
PhDr. Bořivoj Kleník
nakladatelský servis Q-art
Bezdědice 19
294 25 Katusice
.
tel./fax: 326 394 888 nebo 603 846 527, e-mail: klenik@q-art.cz 
nebo využijte  objednávkový formulář na unmz.cz (docx)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.