Logo ČAS

Ceny produktů a služeb

Produkty a služby poskytované ze zákona (hlavní činnost) - Vyhláška č. 571/2020 Sb.

Touto vyhláškou se stanoví:

  • poplatky za přistup do službu ČSN online
  • poplatky za poskytnutí ČSN, TNI a jiných technických dokumentů
  • poplatky za službu Sponzorovaný přístup pro ministerstva a úřady


Produkty a služby poskytované na komerční bázi (vedlejší činnost) - Ceník ČAS

Do vedlejší činnosti spadá poskytování:

  • evropských norem v tištěné nebo elektronické verzi
  • technických norem, publikací, přístupů do databází, datového obsahu technických norem ze zahraničí
  • komentovaná vydání technických norem a jiné odborné publikace
  • rešerší z databází a dalších služeb (viz Ceník ČAS)
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.