Logo ČAS

Ceny produktů a služeb

Produkty a služby poskytované ze zákona (hlavní činnost) - Vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům


Produkty a služby poskytované na komerční bázi (vedlejší činnost) - Ceník ČAS

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.