Logo ČAS
Logo ČAS

Agentura

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Povinné údaje České agentury pro standardizaci
Název organizace:Česká agentura pro standardizaci
Právní forma:státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Fakturační adresa:Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1
Korespondenční adresa:Na Žertvách 132/24, 180 00  Praha 8
Číslo účtu:837011/0710, Česká národní banka
IBAN:CZ37 0710 0000 0000 0083 7011
Datová schránka:4htvpem

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Česká agentura pro standardizaci jmenovala dne 25.5.2018 pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Lucie Radkovičová
E-mail: gdpr@agentura-cas.cz
Tel: 608 260 440

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.