Logo ČAS

Agentura

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od 1.1.2018 převzala Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Povinné údaje České agentury pro standardizaci
Název organizace:Česká agentura pro standardizaci
Právní forma:státní příspěvková organizace
IČ: 06578705
DIČ: CZ06578705
Fakturační adresa:Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1
Korespondenční adresa:Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1
Číslo účtu:837011/0710, Česká národní banka
IBAN:CZ37 0710 0000 0000 0083 7011
Datová schránka:4htvpem

Důležité dokumenty

Podatelna ČAS

  • příjem analogových dokumentů

korespondenční adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
adresa podatelny: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
úřední hodiny: Po - Pá 8 - 12 hod

  • příjem elektronických dokumentů

datová schránka: 4htvpem
agentura@agentura-cas.cz
fakturace@agentura-cas.cz (formát PDF/A3)
atestace@agentura-cas.cz (pouze pro komunikaci ve věci atestací spisových služeb)

Podmínky přijímání elektronických dokumentů a podporované formáty naleznete na samostatné stránce.

 

Sazebník úhrad nákladů  vzniklých v souvislosti s poskytováním informací podle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ÚkonKč / stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé1,50
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé2,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé2,50
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé3,50
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné30
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné44
1 ks nenahrané disketycca. 15,00 – podle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CDcca. 35,00 – podle skutečných nákladů
Poštovné a balnédle aktuálního ceníku poštovních služeb
Každá započatá hodina práce400 Kč

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 50,– Kč, lze ji poskytnout zdarma.


Výroční zpráva

Česká agentura pro standardizaci zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Česká agentura pro standardizaci jmenovala dne 25.5.2018 pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Lucie Radkovičová
E-mail: gdpr@agentura-cas.cz
Tel: 608 260 440

Ochrana oznamovatele

ČAS jako povinný subjekt ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně oznamovatelů informuje, že:
  • oznámení o porušení v určitých oblastech práva Evropské unie lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ČAS.
  • Příslušnou osobou ve smyslu směrnice EU 2019/1937 je pověřený zaměstnanec právního oddělení. Oznámení lze učinit písemně podáním adresovaným ČAS s uvedením “Pouze k rukám Příslušné osoby”, elektronicky na email. adresu protipravnijednani@agentura-cas.cz nebo vhozením adresného či anonymního oznámení do schránky pro podávání stížností, námětů a oznámení umístěné v druhém a třetím patře budovy sídla/dočasného pracoviště ČAS.
Oznámení budou vyřízena v souladu s postupy a ve lhůtách dle směrnice.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.