Atestace

Česká agentura pro standardizaci byla Ministerstvem vnitra České republika určena jako atestační středisko elektronických systémů spisových služeb.

Podmínky atestace jsou uvedeny v materiálu „Postup Atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby“, který s účinností od 1.2.2023 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky. Text materiálu lze nalézt ve  Věstníku Ministerstva vnitra.

Další informace o atestacích lze nalézt rovněž na stránkách ministerstva vnitra, věnovaných atestacím.

Upozorňujeme, že objednávky atestací  bude možné podávat až od 1. července 2023.
Objednávkový formulář bude zveřejněn na těchto stránkách.

 

Veškerá písemná komunikace s Atestačním střediskem probíhá prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Atestačního střediska. Objednatel, který nemá datovou schránku informačního systému datových schránek, bude komunikovat prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu podatelny: atestace@agentura-cas.cz.        

Datová schránka Atestačního střediska: 4htvpem

Další informace pro realizaci ATESTACE eSSL budou obsaženy v „Provozním řádu atestací“.

Provozní řád atestací“ bude vycházet z požadavků zákona 499/2004 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, vydaného v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona (dále jen „národní standard“).

 Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty jsou aktuálně novelizovány, není příprava „Provozního řádu atestací“ dosud dokončena.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.