Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.
Člen
Sněhota C&C s.r.o.
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Pavel Suchan
Člen
Česká astronomická společnost, Astronomický ústav AV ČR
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Petr Gavlák
Člen
METROLUX s.r.o.
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Člen
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
RNDr. Jiří Flousek, Ph.D.
Člen
Správa Krkonošského národního parku
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Tomáš Peltan
Člen
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Petr Žák, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Petr Beneš
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
157
PODLAHOVINY
Martin Pertl
Člen
Cech podlahářů ČR z.s.
157
PODLAHOVINY
Petr Polášek
Člen
FATRA, a.s.
157
PODLAHOVINY
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
157
PODLAHOVINY
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Člen
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
158
SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ - RUŠIVÉ SVĚTLO
Ing. Marek Bálský, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
156
ERGONOMIE
Mgr. Tomáš Fassati
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
156
ERGONOMIE
Michaela Bendová, Dis.
Člen
TeamPrevent-Santé, s.r.o.
156
ERGONOMIE
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
156
ERGONOMIE
Ing. Jaroslav Zajíček
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
157
PODLAHOVINY
Ing. Lenka Tomková
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Mgr. Martin Karabec
Člen
Česká zbrojovka, a.s.
157
PODLAHOVINY
Ing. Ludmila Kotenová
Člen
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Plk.Ing. Martin Valenta
Člen
Policie ČR - Kriminalistický ústav
157
PODLAHOVINY
Ing. Marek Ajdarów
Člen
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
Člen
Prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
157
PODLAHOVINY
Ing. Petr Mitáček
Člen
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Milan Kukla
Předseda
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
157
PODLAHOVINY
Josef Voborník
Člen
Voborník Josef
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
156
ERGONOMIE
doc.RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.
Člen
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
156
ERGONOMIE
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
156
ERGONOMIE
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.
Člen
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
156
ERGONOMIE
Ing. Marek Bureš, Ph.D.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
156
ERGONOMIE
Ing. Slávka Beranová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
156
ERGONOMIE
Mgr. Jakub Orság
Člen
Státní úřad inspekce práce
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Miroslav Maštálka
Člen
Ing. Miroslav Maštálka
154
ASISTENČNÍ PSI
JUDr. Štefan Čulík
Člen
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Přemysl Liška
Člen
Pražská vydavatelská společnost, s.r.o.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ladislava Dvořáková
Člen
Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Václav Kašpar
Člen
Ing. Václav Kašpar
154
ASISTENČNÍ PSI
Mgr. Andrea Tvrdá
Člen
EVA HELP z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ivana Petrašová, dpt.
Člen
Ivana Petrašová, dpt.
154
ASISTENČNÍ PSI
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Člen
Pomocné tlapky o.p.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Mgr. Ing. Jan Bartošek
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
Předseda
Pestrá, o.p.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Barbara Aksamitová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
David Karásek
Člen
Lex z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing, Luděk Jedlička, Ph.D.
Člen
Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.
Člen
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. doc. Vlastimil Hart, Ph.D.
Člen
Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská
1 2 3 39 40 41
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.