Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Jan Hrabánek
Člen
TÜV NORD Czech, s.r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Člen
ČEZ Distribuce, a. s.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Petr Prajsner
Člen
České energetické závody, a.s.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Předseda
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Miroslav Škop
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.
Člen
ZO VOS fakulta podnikatelská VUT v Brné
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Miroslav Pospíšil
Člen
Miroslav Pospíšil
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Jiří Šplíchal
Člen
Ing. Jiří Šplíchal - SEL
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Hana Dusíková
Člen
Avast Software s.r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Luboš Smolík, Ph.D.
Člen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Jiří Vecka, Ph.D.
Člen
Teplárenské sdružení České republiky
11
VIBRACE A RÁZY
Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Petr Vozka
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
12
VELIČINY A JEDNOTKY
Doc.RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Předseda
Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Čestmír Holeček
Člen
ORGREZ, a.s.divize elektrotechnických laboratoří
12
VELIČINY A JEDNOTKY
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Václav Vodrážka
Člen
PREměření, a.s.
12
VELIČINY A JEDNOTKY
RNDr. Jaroslav Dryák, CSc.
Člen
Český metrologický institut
12
VELIČINY A JEDNOTKY
Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
12
VELIČINY A JEDNOTKY
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
12
VELIČINY A JEDNOTKY
Ing. Michal Kříž
Člen
Ing. Michal Kříž
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Simon Palupčík, MBA
Předseda
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Kateřina Hejtmánková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Zbyněk Strnad
Člen
QUALIFORM, a.s.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Lukáš Minařík
Člen
Ministerstvo životního prostředí ČR
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Miroslav Šafařík
Člen
Centrum pasivního domu, z.s.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Jan Bubeníček
Člen
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Jan Vrzal
Člen
EG.D, a.s.
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Tomáš Voříšek
Člen
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Předseda
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
11
VIBRACE A RÁZY
Bc. Jan Slováček
Člen
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Lukáš Vašíček
Člen
DYSTIFF, s. r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Milan Prášil, CSc.
Člen
Český metrologický institut
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vilém Kunzl, CSc.
Člen
TÜV SÜD CZ s.r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Jiří Bažant
Člen
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vít Pavlík
Člen
České energetické závody, a.s.
11
VIBRACE A RÁZY
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
Člen
Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
11
VIBRACE A RÁZY
Doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Člen
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. JIří Svoboda
Člen
TMV SS spol.s r.o.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Tadeáš Lipus
Člen
SKF Ložiska, a.s.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Aneta Monika Kout
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vítězslav Pytela
Člen
Siemens Energy, s.r.o.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
11
VIBRACE A RÁZY
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Člen
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Řehoř Prihara
Člen
LL-C (Certification) Czech Republic, a. s.
11
VIBRACE A RÁZY
Dr. Ing. Jan Biloš
Člen
Dr. Ing. Jan Biloš
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.