Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Tadeáš Lipus
Člen
SKF Ložiska, a.s.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vilém Kunzl, CSc.
Člen
TÜV SÜD CZ s.r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vít Pavlík
Člen
České energetické závody, a.s.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vítězslav Pytela
Člen
Siemens Energy, s.r.o.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Aneta Monika Kout
Předseda
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
11
VIBRACE A RÁZY
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
Člen
Technická univerzita Liberec, Fakulta strojní
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
11
VIBRACE A RÁZY
Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11
VIBRACE A RÁZY
Bc. Jan Slováček
Člen
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Předseda
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
11
VIBRACE A RÁZY
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Člen
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
11
VIBRACE A RÁZY
Doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Člen
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
8
AKUSTIKA
Ing. Petr Simetinger
Člen
Xella CZ, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Robert Blecha
Člen
Wienerberger s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Člen
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
8
AKUSTIKA
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
Člen
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
8
AKUSTIKA
Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
8
AKUSTIKA
Vojtěch Zítek
Člen
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Předseda
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
8
AKUSTIKA
Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
8
AKUSTIKA
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Jílek
Člen
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Pospíšil
Člen
Akustika Praha, s.r.o.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Renáta Tomková
Člen
Fastenal Europe s. r. o. Fastenal Europe, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Řehoř Prihara
Člen
LL-C (Certification) Czech Republic, a. s.
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Meller, CSc.
Člen
ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Heinrich
Člen
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Matoušek
Člen
ROCKWOOL, a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
8
AKUSTIKA
Ing. Petr Budek
Člen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Vilém Roletzki
Člen
KALIBR GROUP s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Bc. Ondřej Košťák
Člen
ŠKODA AUTO, a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Pešta
Člen
DEKPROJEKT s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Čeněk Nenáhlo, d.t.
Člen
Česká metrologická společnost
8
AKUSTIKA
Ing. Jana Faitová
Člen
Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
Člen
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
8
AKUSTIKA
Ing. Jaroslav Benák
Člen
Fermacell GmbH, organizační složka
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing Jakub Sýkora
Člen
Český metrologický institut
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Daniel Zachoval
Člen
ALWAID s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jan Podaný, PhD.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Josef Staněk
Člen
Ing. Josef Staněk
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Karel Petr, Ph.D.
Člen
Ing. Karel Petr, Ph.D.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.