Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Milan Heršálek
Člen
Ministerstvo obrany ČR
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing, Luděk Jedlička, Ph.D.
Člen
Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Andrea Peková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Hana Jasenovcová
Člen
Mathilda, z.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jiří Lžičař
Člen
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Ivan Benda
Člen
Vodicí a asistenční psi, z. s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Milan Klech
Člen
Windmöller & Hölscher Machinery k.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Mgr. Andrea Tvrdá
Člen
EVA HELP z.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Ladislav Chadima
Člen
ELPA KUPEČEK, spol. s r.o.
154
ASISTENČNÍ PSI
Jaroslava Polacseková
Člen
Šťastný pes - Handicap, z.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
Člen
Vysoké učetní technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství
154
ASISTENČNÍ PSI
Dušan Pospíchal
Člen
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jan Homola
Člen
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Milan Halenka
Člen
OEZ s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jan Frýda
Člen
Hydrogen s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jindřich Coufal
Člen
Horiba Europe GmbH - organizační složka
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Miroslav Kubalák
Člen
Technické laboratoře Opava, a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Radek Liška
Člen
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Pavel Hladík
Člen
DEL a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jaroslav Zajíček
Člen
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Zdeněk Bekr
Člen
Siemens, s.r.o.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
Předseda
Pestrá, o.p.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivo Vykydal
Člen
Státní fond dopravní infrastruktury
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Hynek Neruda
Člen
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Radim Loukota
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Tomáš Mácha
Člen
ADAX spol. s r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Tomáš Čermák
Člen
BIM Consulting s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Dobiáš
Člen
Wienerberger s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Petr Vokoun
Člen
BIM Project s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Romana Darmovzalová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Mgr. Karel Stibor
Předseda
Rockwell Automation s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jan Šimurda
Člen
Acam Solution s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. František Valenta
Člen
Ing. František Valenta - ELVAM
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Radek Štohl, Ph.D.
Člen
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Luděk Sladký
Člen
ŠMT a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Martin Svozil
Člen
TÜV SÜD Czech s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matyáš
Člen
di5 architekti inženýři s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Filip Pelikán
Člen
SICK Spol. s r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Filip Němeček
Člen
EUCHNER electric s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Štěpánka Tomanová
Předseda
CAD - BIM s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Hájek
Člen
Západočeská univerzita v Plzni
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Remeš
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Košulič
Člen
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Tomáš Čermák
Člen
OBERMEYER HELIKA a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Miroslav Procházka
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Keim
Člen
Výzkumný ústav pozemních staveb
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.