Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
154
ASISTENČNÍ PSI
Mgr. Andrea Tvrdá
Člen
EVA HELP z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Jaroslava Polacseková
Člen
Šťastný pes - Handicap, z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Dušan Pospíchal
Člen
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Člen
Pomocné tlapky o.p.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Michaela Chytilová
Člen
PES PRO TEBE, z.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
JUDr. Štefan Čulík
Člen
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
154
ASISTENČNÍ PSI
Ladislava Dvořáková
Člen
Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
Předseda
Pestrá, o.p.s.
154
ASISTENČNÍ PSI
Ing. Barbara Aksamitová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Miloš Kremla
Člen
Sellier & Bellot a.s.
155
ZBRANĚ A STŘELIVO PRO CIVILNÍ POTŘEBU
Ing. Václav Kašpar
Člen
Ing. Václav Kašpar
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Filip Němeček
Člen
EUCHNER electric s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Zdeněk Bekr
Člen
Siemens, s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Hynek Neruda
Člen
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Tomáš Mácha
Člen
ADAX spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jiří Lžičař
Člen
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Milan Klech
Člen
Nissens Cooling Solutions Czech, s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Ladislav Chadima
Člen
ELPA KUPEČEK, spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
Člen
Vysoké učetní technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jan Homola
Člen
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Milan Halenka
Člen
OEZ s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jan Frýda
Člen
Hydrogen s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jindřich Coufal
Člen
Horiba Europe GmbH - organizační složka
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Luděk Sladký
Člen
ŠMT a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Miroslav Kubalák
Člen
Technické laboratoře Opava, a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Radek Štohl, Ph.D.
Člen
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Radek Liška
Člen
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Martin Svozil
Člen
TÜV SÜD Czech s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Pavel Hladík
Člen
DEL a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Filip Pelikán
Člen
SICK Spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jaroslav Zajíček
Člen
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivana Vinšová
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matyáš
Člen
di5 architekti inženýři s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivo Vykydal
Člen
Státní fond dopravní infrastruktury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Tomáš Čermák
Člen
BIM Consulting s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Dobiáš
Člen
Wienerberger s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Petr Vokoun
Člen
BIM Project s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Romana Darmovzalová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Miroslav Procházka
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Štěpánka Tomanová
Předseda
CAD - BIM s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Keim
Člen
Výzkumný ústav pozemních staveb
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Milan Hampl
Člen
IFMA CZ
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jan Šimurda
Člen
Acam Solution s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Žák, PhD.
Člen
Skanska a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. František Valenta
Člen
Ing. František Valenta - ELVAM
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Martin Černý, PhD.
Člen
ODBORNÁ RADA PRO BIM
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Barbora Pospíšilová, PhD.
Člen
ÚRS PRAHA, a.s.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.