Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Milan Klech
Člen
Ingersoll-Rand CZ s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Miloš Kubík
Člen
Kubík Miloš
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Jiří Lžičař
Člen
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Tomáš Mácha
Člen
ADAX spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Hynek Neruda
Člen
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Filip Němeček
Člen
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Filip Pelikán
Člen
SICK Spol. s r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Martin Svozil
Člen
TÜV SÜD Czech s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Luděk Sladký
Člen
ŠMT a.s.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Radek Štohl, Ph.D.
Člen
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jan Šimurda
Člen
Acam Solution s.r.o.
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Jaroslav Zajíček
Člen
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
153
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ – ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ STROJŮ
Mgr. Karel Stibor
Předseda
Rockwell Automation s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing.arch. Romana Darmovzalová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Dobiáš
Člen
Wienerberger s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Remeš
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Tomáš Čermák
Člen
BIM Consulting s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivo Vykydal
Člen
Státní fond dopravní infrastruktury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matyáš
Člen
di5 architekti inženýři s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivana Vinšová
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Helena Kalivodová
Člen
Questima, s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Barbora Pospíšilová, PhD.
Člen
ÚRS PRAHA, a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Martin Černý, PhD.
Člen
ODBORNÁ RADA PRO BIM
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Žák, PhD.
Člen
Skanska a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Milan Hampl
Člen
IFMA CZ
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Keim
Člen
Výzkumný ústav pozemních staveb
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Miroslav Procházka
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Tomáš Čermák
Člen
OBERMEYER HELIKA a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Radim Loukota
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Košulič
Člen
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Hájek
Člen
Západočeská univerzita v Plzni
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Petr Vokoun
Člen
BIM Project s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Štěpánka Tomanová
Předseda
CAD - BIM s.r.o.
151
POTRAVINY
Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
151
POTRAVINY
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
151
POTRAVINY
Ing. Jana Dobešová
Člen
Ministerstvo zemědělství ČR
151
POTRAVINY
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.
Člen
Potravinářská komora ČR
151
POTRAVINY
Ing. Jaroslava Petrová
Člen
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
151
POTRAVINY
Ing. Irena Michalová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
151
POTRAVINY
Ing. Petr Baudyš
Člen
QSL s.r.o.
151
POTRAVINY
Ing. Alena Honzlová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
Ing. Zuzana Ferenčíková
Člen
Český metrologický institut
151
POTRAVINY
Ing. Petr Cuhra
Člen
Česká potravinářská společnost, Výbor pobočky QUALIMENT
151
POTRAVINY
RNDr. Ljuba Schlemmerová
Člen
RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc.
151
POTRAVINY
MVDr. Eva Klímová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
Člen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.