Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Dobiáš
Člen
Wienerberger s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Tomáš Čermák
Člen
BIM Consulting s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivo Vykydal
Člen
Státní fond dopravní infrastruktury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Radim Loukota
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matyáš
Člen
di5 architekti inženýři s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivana Vinšová
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Helena Kalivodová
Člen
Questima, s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Barbora Pospíšilová, PhD.
Člen
ÚRS PRAHA, a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Martin Černý, PhD.
Člen
ODBORNÁ RADA PRO BIM
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Žák, PhD.
Člen
Skanska a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Milan Hampl
Člen
IFMA CZ
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Keim
Člen
Výzkumný ústav pozemních staveb
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Miroslav Procházka
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Tomáš Čermák
Člen
OBERMEYER HELIKA a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Košulič
Člen
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Remeš
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Hájek
Člen
Západočeská univerzita v Plzni
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Petr Vokoun
Člen
BIM Project s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Štěpánka Tomanová
Předseda
CAD - BIM s.r.o.
151
POTRAVINY
Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
151
POTRAVINY
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
151
POTRAVINY
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
Člen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
151
POTRAVINY
Ing. Jana Dobešová
Člen
Ministerstvo zemědělství ČR
151
POTRAVINY
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.
Člen
Potravinářská komora ČR
151
POTRAVINY
Ing. Jaroslava Petrová
Člen
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
151
POTRAVINY
Ing. Irena Michalová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
151
POTRAVINY
Ing. Petr Baudyš
Člen
QSL s.r.o.
151
POTRAVINY
Ing. Alena Honzlová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
Ing. Zuzana Ferenčíková
Člen
Český metrologický institut
151
POTRAVINY
Ing. Petr Cuhra
Člen
Česká potravinářská společnost, Výbor pobočky QUALIMENT
151
POTRAVINY
RNDr. Ljuba Schlemmerová
Člen
RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc.
151
POTRAVINY
MVDr. Eva Klímová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
151
POTRAVINY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
151
POTRAVINY
Martin Kubík
Předseda
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
150
NÁBYTEK
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Michael Pokorný
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Bohuslava Fořtová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
150
NÁBYTEK
Ing. Petr Mitáček
Člen
MENDELu v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, ÚZZD
150
NÁBYTEK
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
150
NÁBYTEK
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Člen
Klastr českých nábytkářů, družstvo
150
NÁBYTEK
Bc. Martin Ševčík
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Ondřej Pacák
Člen
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
150
NÁBYTEK
Ing. Alena Škrabalová, Ph.D.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Pavla Kirchhofová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.