Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Pešta
Člen
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Tripes
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Válek, Ph.D.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Weinzettel, PhD.
Člen
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Smělý
Člen
AMBO - sdruzení, Ing. Václav Kubát CSc.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Veronika Fáberová
Člen
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Člen
ECOTEN s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Libor Hadáček, Ph.D.
Člen
LIBOR HADÁČEK
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Libor Sladký
Člen
ICS - systémy s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Ondřej Varta
Člen
Státní úřad inspekce práce
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Stefan Krebs
Člen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Tomáš Bolek
Člen
F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Věra Holubová
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
JUDr. Pavel Kocábek
Člen
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Lukáš Moravec
Člen
PINKERTON ČR, s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Bc. Vladimír Oliberius, Ph.D.
Člen
Mgr. Bc. Vladimír Oliberius, Ph.D.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Filip Gundza, MBA
Člen
Krajský úřad středočeského kraje
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Michal Poláček
Člen
Olomoucký kraj
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Alena Šimková
Člen
Ing. Alena Šimková
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Zdeněk Štěpánek, Ph.D.
Člen
Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Kliner
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Michal Randa
Člen
ORSEC s.r.o.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Michal Varaus
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Milan Slavíček
Člen
SILMOS-Q s.r.o.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Pavla Nekulová
Člen
Vysoké učení technické v Brně
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Petr Svoboda
Člen
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Václav Valentin
Člen
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Václav Vimmr, CSc.
Člen
STÚ-K, a.s.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Vítězslav Herle
Člen
SG Geotechnika a.s.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Leoš Nekula
Člen
Leoš Nekula
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Marie Birnbaumová
Předseda
Ředitelství silnic a dálnic ČR
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Jan Zajiček
Člen
Ing. Jan Zajíček - APT Servis
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Dana Bedřichová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Jaroslav Vodička
Člen
ASPK, s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Bc. Roman Pištěk, MBA
Člen
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Jiří Klepáč
Člen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Člen
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Jiří Plitz
Člen
PARAMO, a.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Jiří Šmíd, Ph.D.
Člen
Ministerstvo dopravy ČR
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
Člen
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Maria Míková
Člen
PRAGOPROJEKT, a.s.
146
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
Ing. Milan Devera
Člen
3M Česko, spol. s r.o.
146
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
Ing. Radovan Šmíd
Člen
Dopravoprojekt Brno, a.s.
146
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
Ing. Tereza Kalábová
Člen
Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r.o.
146
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
Roman Ondruška
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
146
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTŮ A TUNELŮ
Ing. Irena Šašinková
Předseda
Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r.o.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.