Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
151
POTRAVINY
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
151
POTRAVINY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
151
POTRAVINY
Martin Kubík
Předseda
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
150
NÁBYTEK
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Michael Pokorný
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Bohuslava Fořtová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
150
NÁBYTEK
Ing. Petr Mitáček
Člen
MENDELu v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, ÚZZD
150
NÁBYTEK
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
150
NÁBYTEK
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Člen
Klastr českých nábytkářů, družstvo
150
NÁBYTEK
Bc. Martin Ševčík
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Ondřej Pacák
Člen
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
150
NÁBYTEK
Ing. Alena Škrabalová, Ph.D.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Pavla Kirchhofová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
150
NÁBYTEK
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Bc. Karel Fronk
Člen
Skanska a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Kučera, CSc.
Člen
Svaz zkušeben pro výstavbu
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Tomáš Kupsa
Člen
DEK, a.s., ATELIER DEK
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Tripes
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Tomáš Truxa
Člen
Saint - Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Válek, Ph.D.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Antonín Lupíšek
Člen
Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Mgr. Barbora Vlasatá
Člen
Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Weinzettel, PhD.
Člen
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Břetislav Lacina
Člen
Asociace dodavatelů montovaných domů
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Borák
Člen
Centrum pasivního domu, z.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Julie Železná, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Veronika Fáberová
Člen
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Petr Lédl
Člen
CST Consulting s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Zdeněk Štěpánek, Ph.D.
Člen
Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Libor Sladký
Člen
ICS - systémy s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Bc. Roman Pištěk, MBA
Člen
Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Šárka Zamykalová
Člen
Česká asociace bezpečnostních manažerů
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Stefan Krebs
Člen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Člen
ECOTEN s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Smělý
Člen
AMBO - sdruzení, Ing. Václav Kubát CSc.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Alena Šimková
Člen
Ing. Alena Šimková
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Michal Randa
Člen
ORSEC s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Michal Poláček
Člen
Olomoucký kraj
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Kliner
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Člen
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.