Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
150
NÁBYTEK
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Borák
Člen
Centrum pasivního domu, z.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Bc. Karel Fronk
Člen
Skanska a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Kučera, CSc.
Člen
Svaz zkušeben pro výstavbu
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Tomáš Kupsa
Člen
DEK, a.s., ATELIER DEK
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Tripes
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Josef Hoffmann
Člen
Saint - Gobain Construction Products CZ a.s., divize RIGIPS a ISOVER
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Válek, Ph.D.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Antonín Lupíšek
Člen
Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Mgr. Barbora Vlasatá
Člen
Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Weinzettel, PhD.
Člen
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Julie Železná, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Břetislav Lacina
Člen
Asociace dodavatelů montovaných domů
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Veronika Fáberová
Člen
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Bc. Vladimír Oliberius, Ph.D.
Člen
Mgr. Bc. Vladimír Oliberius, Ph.D.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Petr Lédl
Člen
CST Consulting s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Šárka Zamykalová
Člen
Česká asociace bezpečnostních manažerů
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Stefan Krebs
Člen
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Ondřej Varta
Člen
Státní úřad inspekce práce
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Člen
ECOTEN s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Smělý
Člen
AMBO - sdruzení, Ing. Václav Kubát CSc.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Alena Šimková
Člen
Ing. Alena Šimková
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Michal Randa
Člen
ORSEC s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Mgr. Michal Poláček
Člen
Olomoucký kraj
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Jiří Kliner
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Člen
doc. Ing. arch. Patrik Kotas
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
JUDr. Pavel Kocábek
Člen
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Věra Holubová
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Libor Hadáček, Ph.D.
Člen
LIBOR HADÁČEK
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Petr Rostek
Člen
F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
pplk. Ing. Jiří Rosenkranz
Člen
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Lukáš Moravec
Člen
PINKERTON ČR, s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Libor Sladký
Člen
ICS - systémy s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Zbyněk Nezbeda
Člen
ČEZ Distribuce, a. s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Ing. Michal Dalibor
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
JUDr. Tomáš Koníček
Předseda
Ministerstvo vnitra ČR
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Michal Varaus
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Václav Valentin
Člen
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
Člen
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Dana Školová
Člen
Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
147
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK A ZEMNÍCH TĚLES
Leoš Nekula
Člen
Leoš Nekula
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.