Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Štěpánka Tomanová
Předseda
CAD - BIM s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Hájek
Člen
Západočeská univerzita v Plzni
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Remeš
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Košulič
Člen
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Tomáš Čermák
Člen
OBERMEYER HELIKA a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Miroslav Procházka
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Keim
Člen
Výzkumný ústav pozemních staveb
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Milan Hampl
Člen
IFMA CZ
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Žák, PhD.
Člen
Skanska a.s.
151
POTRAVINY
Mgr. Eva Čižmárová
Člen
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Martin Černý, PhD.
Člen
ODBORNÁ RADA PRO BIM
150
NÁBYTEK
Ing. Bohuslava Fořtová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
150
NÁBYTEK
Michael Pokorný
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Ing. Miroslav Zapletal, Ph.D.
Člen
Lesnická a dřevařská fakulta - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
150
NÁBYTEK
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Člen
Asociace českých nábytkářů
151
POTRAVINY
Martin Kubík
Předseda
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
151
POTRAVINY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
151
POTRAVINY
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
151
POTRAVINY
MVDr. Eva Klímová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
RNDr. Ljuba Schlemmerová
Člen
RNDr. Ljuba Schlemmerová, CSc.
151
POTRAVINY
Ing. Petr Cuhra
Člen
Česká potravinářská společnost, Výbor pobočky QUALIMENT
150
NÁBYTEK
Ing. Alena Škrabalová, Ph.D.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
151
POTRAVINY
Ing. Zuzana Ferenčíková
Člen
Český metrologický institut
150
NÁBYTEK
Ing. Ondřej Pacák
Člen
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
151
POTRAVINY
Ing. Alena Honzlová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
150
NÁBYTEK
Bc. Martin Ševčík
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
151
POTRAVINY
Ing. Petr Baudyš
Člen
QSL s.r.o.
150
NÁBYTEK
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Člen
Klastr českých nábytkářů, družstvo
151
POTRAVINY
Ing. Irena Michalová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
150
NÁBYTEK
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Weinzettel, PhD.
Člen
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Mgr. Barbora Vlasatá
Člen
Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Antonín Lupíšek
Člen
Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Válek, Ph.D.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Tomáš Truxa
Člen
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Tripes
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Borák
Člen
Centrum pasivního domu, z.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Kučera, CSc.
Člen
Svaz zkušeben pro výstavbu
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
150
NÁBYTEK
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Bc. Karel Fronk
Člen
Skanska a.s.
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
149
UDRŽITELNOST STAVEB
doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
150
NÁBYTEK
Ing. Pavla Kirchhofová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Břetislav Lacina
Člen
Asociace dodavatelů montovaných domů
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.