Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Petr Matyáš
Člen
di5 architekti inženýři s.r.o.
151
POTRAVINY
Martin Kubík
Předseda
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
151
POTRAVINY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Pavel Hájek
Člen
Západočeská univerzita v Plzni
151
POTRAVINY
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Remeš
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
151
POTRAVINY
MVDr. Eva Klímová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Košulič
Člen
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
151
POTRAVINY
Ing. Petr Cuhra
Člen
Česká potravinářská společnost, Výbor pobočky QUALIMENT
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Radim Loukota
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
151
POTRAVINY
Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.
Člen
Český metrologický institut
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Tomáš Čermák
Člen
OBERMEYER HELIKA a.s.
151
POTRAVINY
Ing. Alena Honzlová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
Ing. Petr Baudyš
Člen
QSL s.r.o.
151
POTRAVINY
Ing. Irena Michalová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
151
POTRAVINY
Mgr. Eva Čižmárová
Člen
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
151
POTRAVINY
Ing. Magdaléna Hrubá
Člen
Potravinářská komora ČR
151
POTRAVINY
Ing. Jana Dobešová
Člen
Ministerstvo zemědělství ČR
151
POTRAVINY
doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
Člen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
151
POTRAVINY
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
151
POTRAVINY
Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
150
NÁBYTEK
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Člen
Asociace českých nábytkářů
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Bc. Karel Fronk
Člen
Skanska a.s.
150
NÁBYTEK
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Julie Železná, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
150
NÁBYTEK
Ing. Pavla Kirchhofová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
150
NÁBYTEK
Ing. Alena Škrabalová, Ph.D.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Ondřej Pacák
Člen
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
150
NÁBYTEK
Bc. Martin Ševčík
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
150
NÁBYTEK
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Člen
Klastr českých nábytkářů, družstvo
150
NÁBYTEK
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
150
NÁBYTEK
Ing. Bohuslava Fořtová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
150
NÁBYTEK
Michael Pokorný
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
Člen
Asociace českých nábytkářů
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Kučera, CSc.
Člen
Svaz zkušeben pro výstavbu
150
NÁBYTEK
Ing. Miroslav Zapletal, Ph.D.
Člen
Lesnická a dřevařská fakulta - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
JUDr. Tomáš Koníček
Předseda
Ministerstvo vnitra ČR
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Lenka Rachačová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Borák
Člen
Centrum pasivního domu, z.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Břetislav Lacina
Člen
Asociace dodavatelů montovaných domů
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Pešta
Člen
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Weinzettel, PhD.
Člen
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Mgr. Barbora Vlasatá
Člen
Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.