Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Josef Žák, PhD.
Člen
Skanska a.s.
151
POTRAVINY
Ing. Zuzana Pálková, Ph.D.
Člen
Český metrologický institut
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Leoš Svoboda
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
151
POTRAVINY
Mgr. Eva Čižmárová
Člen
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu
151
POTRAVINY
MVDr. Eva Klímová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
151
POTRAVINY
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
151
POTRAVINY
Martin Kubík
Předseda
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
151
POTRAVINY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Helena Kalivodová
Člen
Questima, s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. arch. Petr Vokoun
Člen
BIM Project s.r.o.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Barbora Pospíšilová, PhD.
Člen
ÚRS PRAHA, a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Filip Kalina
Člen
Metrostav a.s.
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivana Vinšová
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Ivo Vykydal
Člen
Státní fond dopravní infrastruktury
152
ORGANIZACE INFORMACÍ O STAVBÁCH A INFORMAČNÍ MODELOVANÍ STAVEB (BIM)
Ing. Jiří Dobiáš
Člen
Wienerberger s.r.o.
150
NÁBYTEK
Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Člen
Klastr českých nábytkářů, družstvo
150
NÁBYTEK
Ing. Alena Škrabalová, Ph.D.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Bohuslava Fořtová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
150
NÁBYTEK
Ing. Helena Prokopová
Člen
Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Člen
Asociace českých nábytkářů
150
NÁBYTEK
Ing. Miroslav Zapletal, Ph.D.
Člen
Lesnická a dřevařská fakulta - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
150
NÁBYTEK
Ing. Ondřej Pacák
Člen
POLSTRIN DESIGN, s.r.o.
150
NÁBYTEK
Ing. Pavla Kirchhofová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
150
NÁBYTEK
Michael Pokorný
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
150
NÁBYTEK
Ing. Jan Šuser
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
151
POTRAVINY
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Julie Železná, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
151
POTRAVINY
Dr. Ing. Zdeňka Panovská
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
151
POTRAVINY
Ing. Alena Honzlová
Člen
Státní veterinární ústav Jihlava
150
NÁBYTEK
Bc. Martin Ševčík
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
151
POTRAVINY
Ing. Irena Michalová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. arch. Tomáš Truxa
Člen
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Pešta
Člen
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Tripes
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Válek, Ph.D.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Jan Weinzettel, PhD.
Člen
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Kučera, CSc.
Člen
Svaz zkušeben pro výstavbu
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Zbyněk Nezbeda
Člen
ČEZ Distribuce, a. s.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
JUDr. Tomáš Koníček
Předseda
Ministerstvo vnitra ČR
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Ing. Tomáš Kupsa
Člen
DEK, a.s., ATELIER DEK
148
PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL
Lenka Rachačová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Mgr. Barbora Vlasatá
Člen
Výzkumný ústav pozem.staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
149
UDRŽITELNOST STAVEB
Bc. Karel Fronk
Člen
Skanska a.s.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.