Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Daniel Zachoval
Člen
ALWAID s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Leoš Mann
Člen
ABB s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Vilém Roletzki
Člen
KALIBR GROUP s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Josef Staněk
Člen
Ing. Josef Staněk
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Zdeněk Štoud
Člen
Zdeněk Štoud - ENORM
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Karel Petr, Ph.D.
Člen
Ing. Karel Petr, Ph.D.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Bc. Ondřej Košťák
Člen
ŠKODA AUTO, a.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jan Podaný, PhD.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ladislav Pešička
Člen
Ladislav Pešička
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jaromír Vlček
Člen
Jaromír Vlček - FORWARD
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
Člen
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Miroslav Pospíšil
Člen
Český metrologický institut
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jaroslav Skopal, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Martin Valenta
Člen
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
David Šíma
Člen
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Kunčický, CSc.
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radim Frolík
Člen
Ing. Radim Frolík
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Miroslav Staněk
Člen
Barum Continental, spol. s r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Mgr. Libuše Urbanová
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Veronika Soukupová
Člen
Soukupová Veronika
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Kristýna Vladyková
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Lenka Adamčíková
Člen
CQS z.s. (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti)
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Dr. Ing. Petr Řeháček
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Pavel Dubánek
Člen
Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
plk. gšt. prof.Ing. David Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Člen
Ministerstvo obrany ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jitka Pánková, MBA
Člen
Volvo Auto Czech, s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Svobodník
Člen
QUALIFORM, a.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Hnátek
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing Eva Návorková Vejvodová, Ph.D
Člen
Správa železnic, státní organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Milan Trčka
Předseda
NQA CZ s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.
Člen
ALOPEX s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
Mgr. Martin Vlček, Ph.D.
Člen
AŽD Praha, s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Edmund Pantůček
Člen
Ing. Edmund Pantůček
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Bc. Petr Kolář, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Člen
Technická universita v Liberci - Fakulta mechatroniky
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
Člen
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Anna Mládková, CSc.
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
5
SPOLEHLIVOST
plk. gšt. prof.Ing. David Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Předseda
Ministerstvo obrany ČR
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
RNDr. Jiří Michálek, CSc.
Člen
RNDr. Jiří MICHÁLEK CSc. - MA-ST
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Ing. Karel Kupka, Ph.D.
Člen
TriloByte Statistical Software, s.r.o.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.