Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Leoš Mann
Člen
ABB s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Tomáš Bernát
Člen
Ing.Tomáš Bernát
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Vilém Roletzki
Člen
KALIBR GROUP s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Dr. Ing. Petr Řeháček
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Veronika Soukupová
Člen
Soukupová Veronika
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Milan Trčka
Předseda
NQA CZ s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Hnátek
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Svobodník
Člen
QUALIFORM, a.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jitka Pánková, MBA
Člen
Volvo Auto Czech, s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Lenka Šardziková
Člen
CQS z.s. (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti)
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Martin Valenta
Člen
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Miroslav Staněk
Člen
Barum Continental, spol. s r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Miroslav Urban
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Kunčický, CSc.
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radim Frolík
Člen
Ing. Radim Frolík
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Tomáš Kramný
Člen
ŠKODA AUTO, a.s.
5
SPOLEHLIVOST
plk.gšt. prof.RNDr.Ing. Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Předseda
Ministerstvo obrany ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
plk.gšt. prof.RNDr.Ing. Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Člen
Ministerstvo obrany ČR
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Ing. Eva Návorková Vejvodová, Ph.D
Člen
Ing. Eva Návorková Vejvodová, Ph.D.
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Ing. Karel Kupka, Ph.D.
Člen
TriloByte Statistical Software, s.r.o.
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Prof.RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
Předseda
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
Ing. Kristýna Hanušová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
5
SPOLEHLIVOST
Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc.
Člen
ALOPEX s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Bc. Petr Kolář, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Edmund Pantůček
Člen
Ing. Edmund Pantůček
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
MUDr. Jana Hlávková
Člen
Státní zdravotní ústav
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Člen
Technická universita v Liberci - Fakulta mechatroniky
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Tomáš Chmelař
Člen
Honeywell, spol. s r.o. - HTS CZ o.z.
5
SPOLEHLIVOST
Mgr. Martin Vlček, Ph.D.
Člen
AŽD Praha, s.r.o.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Vítězslav Puc
Člen
MALINA - Safety s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Anna Mládková, CSc.
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Zbyněk Buchtík
Člen
SAFF obuv s.r.o.
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
Člen
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Karel Škréta
Předseda
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Bohdana Velínová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Jiří Slabotinský, CSc.
Člen
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Jiří Šorf
Člen
VVUÚ, a.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Milan Bezděk
Člen
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Miroslava Dostálová
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Ondřej Belica, DiS.
Člen
CRAA - Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s.
3
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Ing. Ondřej Varta
Člen
Státní úřad inspekce práce
1
TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU
Ing. Bohumila Zábrodská
Člen
Ing. Bohumila Zábrodská
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.