Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Jaromír Král, CSc.
Člen
Kloknerův ústav ČVUT
11
VIBRACE A RÁZY
Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Člen
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vilém Kunzl, CSc.
Člen
TÜV SÜD CZ s.r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Tadeáš Lipus
Člen
SKF Ložiska, a.s.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vít Pavlík
Člen
České energetické závody, a.s.
11
VIBRACE A RÁZY
Dr. Ing. Jan Hyrát
Člen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Lukáš Vašíček
Člen
DYSTIFF, s. r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Dr. Ing. Jan Biloš
Člen
Dr. Ing. Jan Biloš
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Vítězslav Pytela
Člen
Siemens Energy, s.r.o.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Člen
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
11
VIBRACE A RÁZY
Doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Člen
VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Milan Prášil, CSc.
Člen
Český metrologický institut
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Jiří Bažant
Člen
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
11
VIBRACE A RÁZY
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Předseda
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Jaroslav Dvořák
Člen
Fastenal Europe, s.r.o.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Jaroslav Pospíchal
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Karel Vachata
Člen
Ing. Karel Vachata
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Aneta Koutová
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Řehoř Prihara
Člen
LL-C (Certification) Czech Republic, a. s.
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Miroslav Pospíšil
Člen
Ing. Miroslav Pospíšil
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Jiří Vydra
Člen
Šroubárna Turnov
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
9
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI
Ing. Jaroslav Skopal, CSc.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
8
AKUSTIKA
Ing. Jana Faitová
Člen
Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Meller, CSc.
Člen
ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Pešta
Člen
DEKPROJEKT s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Pospíšil
Člen
Akustika Praha, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
8
AKUSTIKA
Ing. Rudolf Svoboda
Člen
Xella CZ, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Jaroslav Benák
Člen
Fermacell GmbH, organizační složka
8
AKUSTIKA
Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
8
AKUSTIKA
Ing. Robert Blecha
Člen
Wienerberger s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Matoušek
Člen
ROCKWOOL, a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Heinrich
Člen
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Karel Sedláček, Ph.D.
Člen
Saint - Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER
8
AKUSTIKA
Ing. Petr Budek
Člen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Jílek
Člen
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
8
AKUSTIKA
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Člen
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Odbor hyg. labor. Brno
8
AKUSTIKA
Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
8
AKUSTIKA
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
Člen
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
8
AKUSTIKA
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
8
AKUSTIKA
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Předseda
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing Jakub Sýkora
Člen
Český metrologický institut
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Čeněk Nenáhlo, d.t.
Člen
Česká metrologická společnost
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Tomáš Bernát
Člen
Ing.Tomáš Bernát
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
RNDr. Miroslav Skopal
Člen
Vysoké učetní technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.