Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
8
AKUSTIKA
Vojtěch Zítek
Člen
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Petr Budek
Člen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Meller, CSc.
Člen
ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Matoušek
Člen
ROCKWOOL, a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Pospíšil
Člen
Akustika Praha, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Klečka
Člen
Metrostav a.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Pešta
Člen
DEKPROJEKT s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Rudolf Svoboda
Člen
Xella CZ, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Lubomír Drápal, CSc.
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
8
AKUSTIKA
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
Člen
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Heinrich
Člen
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Jílek
Člen
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
8
AKUSTIKA
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
8
AKUSTIKA
Ing. Jana Faitová
Člen
Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Jaroslav Benák
Člen
Fermacell GmbH, organizační složka
8
AKUSTIKA
Ing. Robert Blecha
Člen
Wienerberger s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
8
AKUSTIKA
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Člen
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
8
AKUSTIKA
Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
Člen
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Tomáš Bernát
Člen
Ing.Tomáš Bernát
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Bc. Ondřej Košťák
Člen
ŠKODA AUTO, a.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Karel Petr, Ph.D.
Člen
Ing. Karel Petr, Ph.D.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Hnátek
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Čeněk Nenáhlo, d.t.
Člen
Česká metrologická společnost
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Daniel Zachoval
Člen
ALWAID s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Kunčický, CSc.
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Martin Valenta
Člen
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
8
AKUSTIKA
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Předseda
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jan Podaný, PhD.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Josef Staněk
Člen
Ing. Josef Staněk
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing Jakub Sýkora
Člen
Český metrologický institut
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Vilém Roletzki
Člen
KALIBR GROUP s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Leoš Mann
Člen
ABB s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Edmund Pantůček
Člen
Ing. Edmund Pantůček
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Eva Návorková Vejvodová, Ph.D
Člen
Správa železnic, státní organizace
5
SPOLEHLIVOST
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
Člen
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Koten
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Milan Trčka
Předseda
NQA CZ s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Veronika Soukupová
Člen
Soukupová Veronika
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Lenka Adamčíková
Člen
CQS z.s. (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti)
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Dr. Ing. Petr Řeháček
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.