Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
8
AKUSTIKA
Ing. Petr Budek
Člen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
8
AKUSTIKA
Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
8
AKUSTIKA
Ing. Milan Pospíšil
Člen
Akustika Praha, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.
Člen
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
8
AKUSTIKA
Ing. Robert Blecha
Člen
Wienerberger s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Jan Pešta
Člen
DEKPROJEKT s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Petr Simetinger
Člen
Xella CZ, s.r.o.
8
AKUSTIKA
Ing. Jiří Nováček, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
8
AKUSTIKA
Ing. Jana Faitová
Člen
Asociace akustiky českého stavebnictví o.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Tomáš Bernát
Člen
Ing.Tomáš Bernát
8
AKUSTIKA
Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
Člen
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jaroslav Janák
Člen
Jaroslav Janák
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Jan Podaný, PhD.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Karel Petr, Ph.D.
Člen
Ing. Karel Petr, Ph.D.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
Člen
Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Bc. Ondřej Košťák
Člen
ŠKODA AUTO, a.s.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Čeněk Nenáhlo, d.t.
Člen
Česká metrologická společnost
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Leoš Mann
Člen
ABB s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Vilém Roletzki
Člen
KALIBR GROUP s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing Jakub Sýkora
Člen
Český metrologický institut
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Daniel Zachoval
Člen
ALWAID s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Josef Staněk
Člen
Ing. Josef Staněk
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Člen
VŠB, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Milan Trčka
Předseda
NQA CZ s.r.o.
7
ROZMĚROVÉ A GEOMETRICKÉ SPECIFIKACE PRODUKTU A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radmila Foretová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
8
AKUSTIKA
Ing. Miroslav Meller, CSc.
Člen
ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Svobodník
Člen
QUALIFORM, a.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Radim Frolík
Člen
Ing. Radim Frolík
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Lenka Šardziková
Člen
CQS z.s. (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti)
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Eva Návorková Vejvodová, Ph.D
Člen
Správa železnic, státní organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
David Šíma
Člen
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jan Hnátek
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Kunčický, CSc.
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Bc. Petr Kolář, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
plk.gšt. prof.RNDr.Ing. Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Člen
Ministerstvo obrany ČR
5
SPOLEHLIVOST
plk.gšt. prof.RNDr.Ing. Vališ, Ph.D., Ph.D., DSc.
Předseda
Ministerstvo obrany ČR
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
5
SPOLEHLIVOST
Ing. Alena Veselá
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Petr Koten
Člen
Česká společnost pro jakost, z.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Miroslav Staněk
Člen
Barum Continental, spol. s r.o.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Martin Valenta
Člen
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Veronika Soukupová
Člen
Soukupová Veronika
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Dr. Ing. Petr Řeháček
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
6
MANAGEMENT KVALITY A PROKAZOVÁNÍ KVALITY
Ing. Jitka Pánková, MBA
Člen
Volvo Auto Czech, s.r.o.
4
APLIKACE STATISTICKÝCH METOD
doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.