Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Petr Lisý
Člen
ČEPS, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Roman Smékal
Člen
GHV Trading, spol. s r. o.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Miroslav Minařík
Člen
ELEKTRIKA.CZ spol. s r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Josef Rýmus
Člen
Josef Rýmus
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. David Komrska
Člen
SALTEK s.r.o.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
PhDr. Věra Vlková, CSc.
Člen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miroslav Úlovec
Člen
Ing. Miroslav Úlovec
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
Člen
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Člen
Ústav teoretické fyziky MFF UK
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Marie Živcová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Karel Dvořáček
Předseda
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Pavel Vojík
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Bohuslav Kramerius
Člen
Medit Consult s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Valenta
Člen
Ing. František Valenta - ELVAM
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Štěpán Valenta
Člen
Český elektro svaz
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Albert Mikula
Člen
Ing. Albert Mikula
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miloslav Valena
Člen
Ing. Miloslav Valena
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Josef Kunc
Člen
ABB s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Sluka
Člen
Technická inspekce České republiky
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Luboš Hradecký
Člen
ASICentrum spol. s r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Martina Byrtusová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Marián Svetlík
Člen
Ing. Marián Svetlík
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dr. Ing. Jiří Plíhal
Člen
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Věra Šmídová
Člen
ELA Blockchain Services a.s
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Michal Příbrský, Ph.D.
Člen
Ing. Michal Příbrský, Ph.D.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Člen
Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. František Kapr
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Mgr. Jan Kučera
Člen
Studenti Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, z.s.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Luděk Novák, Ph.D.
Člen
Ing. Luděk Novák, Ph.D.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Člen
Ústav personalistiky, z.ú.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Michal Hager
Člen
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Michal Kříž
Předseda
IN-EL společnost s ručením omezeným
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Michal Bílý
Člen
GS1 Czech Republic
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jan Křivka
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. František Mlejnek, CSc.
Člen
Ing. Mlejnek František, CSc.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jiří Šplíchal
Člen
Ing. Jiří Šplíchal - SEL
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
RNDr. Karel Jurák, Ph.D.
Člen
Anna Juráková
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jaroslav Mezera
Člen
Ing. Jaroslav Mezera
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.
Člen
ZO VOS fakulta podnikatelská VUT v Brné
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Miroslav Pospíšil
Člen
Miroslav Pospíšil
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Jiří Šplíchal
Člen
Ing. Jiří Šplíchal - SEL
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Hana Dusíková
Člen
Avast Software s.r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
RNDr. Zbyněk Sedlák
Člen
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. David Černoch
Člen
Vodafone Czech Republic, a.s.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. David Korpas, Ph.D.
Člen
Ing. David Korpas, Ph.D.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Člen
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
14
ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE
Ing. Martin Varga
Člen
DEK, a.s., ATELIER DEK
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Vladimír Pračke
Člen
Ing. Vladimír Pračke
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.