Logo ČAS
Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Fiedor
Člen
Český báňský úřad
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Váňa
Člen
Ing. Jiří Váňa
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Petr Bohušík
Člen
Schneider Electric CZ, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Mikeš
Člen
Ing. Jan Mikeš
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Zdeněk Sobotka
Člen
Ministerstvo obrany ČR
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Miroslav Šnobl
Člen
Miroslav Šnobl
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Kubíček
Člen
Ing. František Kubíček
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Jürgen Höfer Hans
Člen
Elektrotechnický cech, Hodonín
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
JUDr. Zbyněk Urban
Člen
JUDr. Zbyněk Urban
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
RNDr. Ivan Gabaš
Člen
RNDr. Ivan GABAŠ
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Burant
Člen
OBO Bettermann Praha s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Kaucký
Člen
Ing. Milan Kaucký - K.M.Technik
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Pavel Kraják
Člen
Česká energetická společnost, z.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Wolfgang Marks
Člen
KOMMA MaR, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Lang
Člen
DCK Holoubkov Bohemia a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Messerchmidt
Člen
Letiště Ostrava, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Táborský
Člen
JiTa - energo s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Kutáč
Člen
DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. David Černoch
Člen
Vodafone Czech Republic, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Sluka
Člen
Technická inspekce České republiky
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Zdeněk Suchomel
Člen
OEZ s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Filip Pelikán
Člen
SICK Spol. s r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Petr Drechsler
Člen
Český elektro svaz
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Klejch
Člen
Metrostav a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Albert Mikula
Člen
Ing. Albert Mikula
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miroslav Záloha
Člen
Státní úřad inspekce práce
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Ivo Lipovský
Člen
ILLKO, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Josef Rýmus
Člen
Josef Rýmus
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Josef Kunc
Člen
ABB s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Pavel Vojík
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Karel Dvořáček
Předseda
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
doc.Ing.Olga Tůmová, CSc.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Marie Živcová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Miroslav Minařík
Člen
ELEKTRIKA.CZ spol. s r.o.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Doc.RNDr Jan Obdržálek, CSc.
Člen
Ústav teoretické fyziky MFF UK
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Ladislav Bezděkovský
Člen
Ing. Ladislav Bezděkovský
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jiří Šplíchal
Člen
Ing. Jiří Šplíchal - SEL
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Petr Lisý
Člen
ČEPS, a.s.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
PhDr. Věra Vlková, CSc.
Člen
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jaroslav Mezera
Člen
Ing. Jaroslav Mezera
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
Člen
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jan Křivka
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Michal Kříž
Předseda
IN-EL společnost s ručením omezeným
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Luboš Hradecký
Člen
ASICentrum spol. s r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Mgr. Jan Kučera
Člen
Studenti Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, z.s.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. František Kapr
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Člen
Ústav personalistiky, z.ú.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. František Mlejnek, CSc.
Člen
Ing. František Mlejnek - DOKUMENTOP
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.