Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
23
PRYŽ
Petra Martincová, DiS.
Člen
Saar Gummi Czech s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. Miroslav Holič
Člen
Zetor, a.s.
23
PRYŽ
Dipl. Ing. Harald Hager
Člen
EFFBE - CZ s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. David Gerža
Člen
REGUTEC, s.r.o.
23
PRYŽ
Bc. Zuzana Stařinská
Člen
VVUÚ, a.s.
23
PRYŽ
Ing. Bohuslav Kovanda
Člen
TÜV SÜD CZ s.r.o.
23
PRYŽ
Doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
23
PRYŽ
Ing. Petr Kozák
Člen
VVUÚ, a.s.
23
PRYŽ
Ing. Petr Zádrapa, Ph.D.
Člen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
23
PRYŽ
Ing. Lenka Druláková
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Karel Fiala
Člen
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Váňa
Člen
Ing. Jiří Váňa
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Kubíček
Člen
Ing. František Kubíček
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Fiedor
Člen
Český báňský úřad
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Tomáš Kos
Člen
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Štěpán
Člen
EATON Elektrotechnika s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Pavel Boček
Člen
Pavel Boček - Elektro studio
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Miroslav Šnobl
Člen
Miroslav Šnobl
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Zdeněk Sobotka
Člen
Ministerstvo obrany ČR
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Josef Vozobule
Člen
Technická inspekce České republiky
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Jurczek
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Ivo Lipovský
Člen
ILLKO, s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. Zdeňka Končáková
Předseda
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Klejch
Člen
Metrostav a.s.
23
PRYŽ
Ing. Marie Chalupová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Kutáč
Člen
DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha
23
PRYŽ
Ing. Jana Voldánová
Člen
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Edmund Pantůček
Člen
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. Pavel Langmaier
Člen
SYNTHOS Kralupy a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
JUDr. Zbyněk Urban
Člen
JUDr. Zbyněk Urban
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
RNDr. Ivan Gabaš
Člen
RNDr. Ivan GABAŠ
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. David Černoch
Člen
Vodafone Czech Republic, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Filip Pelikán
Člen
SICK Spol. s r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Lang
Člen
DCK Holoubkov Bohemia a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Vincent Csirik
Člen
Ing. Vincent Csirik
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Jürgen Höfer Hans
Člen
Elektrotechnický cech, Hodonín
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Kaucký
Člen
Ing. Milan Kaucký - K.M.Technik
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miroslav Záloha
Člen
Státní úřad inspekce práce
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Pavel Kraják
Člen
Česká energetická společnost, z.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Messerchmidt
Člen
Letiště Ostrava, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Wolfgang Marks
Člen
KOMMA MaR, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Burant
Člen
OBO Bettermann Praha s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Mikeš
Člen
Ing. Jan Mikeš
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Michal Kříž
Člen
Elektrotechnický svaz český
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Petr Bohušík
Člen
Schneider Electric CZ, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Petrásek
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Petr Drechsler
Člen
Český elektro svaz
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Zdeněk Suchomel
Člen
OEZ s.r.o.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.