Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Michal Kříž
Člen
Elektrotechnický svaz český
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Kaucký
Člen
Ing. Milan Kaucký - K.M.Technik
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Messerchmidt
Člen
Letiště Ostrava, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miloslav Valena
Člen
Ing. Miloslav Valena
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miroslav Úlovec
Člen
Ing. Miroslav Úlovec
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miroslav Záloha
Člen
Státní úřad inspekce práce
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Pavel Kraják
Člen
Česká energetická společnost, z.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Petr Bohušík
Člen
Schneider Electric CZ, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Roman Smékal
Člen
GHV Trading, spol. s r. o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Kutáč
Člen
DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Tomáš Kos
Člen
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Lang
Člen
DCK Holoubkov Bohemia a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Albert Mikula
Člen
Ing. Albert Mikula
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Bohuslav Kramerius
Člen
Medit Consult s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. David Komrska
Člen
SALTEK s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Edmund Pantůček
Člen
Ing. Edmund Pantůček
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Kubíček
Člen
Ing. František Kubíček
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Petrásek
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Štěpán
Člen
EATON Elektrotechnika s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. František Valenta
Člen
Ing. František Valenta - ELVAM
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Ivo Lipovský
Člen
ILLKO, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Jurczek
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Miroslav Minařík
Člen
ELEKTRIKA.CZ spol. s r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Klejch
Člen
Metrostav a.s.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Michal Kříž
Předseda
IN-EL společnost s ručením omezeným
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jan Mikeš
Člen
Ing. Jan Mikeš
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jan Křivka
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Burant
Člen
OBO Bettermann Praha s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Miroslav Šnobl
Člen
Miroslav Šnobl
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Jiří Fiedor
Člen
Český báňský úřad
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Filip Pelikán
Člen
SICK Spol. s r.o.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
RNDr. Zbyněk Sedlák
Člen
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Předseda
Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Miroslav Škop
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.
Člen
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Člen
Ústav teoretické fyziky MFF UK
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jaroslav Mezera
Člen
Ing. Jaroslav Mezera
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Miroslav Pospíšil
Člen
Miroslav Pospíšil
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
Člen
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Petr Krůček
Člen
KRUCEK, s.r.o.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Jiří Šplíchal
Člen
Ing. Jiří Šplíchal - SEL
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Roman Prášek, Ph.D.
Člen
TÜV SÜD Czech s.r.o.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Marie Živcová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Člen
ČEZ Distribuce, a. s.
21
TERMINOLOGIE V ELEKTROTECHNICE
Ing. Petr Lisý
Člen
ČEPS, a.s.
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Věra Šmídová
Člen
ELA Blockchain Services a.s
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.
Člen
ZO VOS fakulta podnikatelská VUT v Brné
20
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Ing. Vladimír Pračke
Člen
Ing. Vladimír Pračke
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.