Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Doc. Ing. Jan Bečka
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Aleš Vojtěch, CSc.
Člen
Český plynárenský svaz
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jaroslav Marek
Člen
HOCHTIEF CZ a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Člen
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jitka Haramulová
Člen
PRAGOPROJEKT, a.s.
23
PRYŽ
Ing. Miroslav Holič
Člen
Zetor, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Kamil Alferi
Člen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
23
PRYŽ
Ing. Petr Filipec
Člen
United Polymers, s.r.o.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Kamil Franc
Člen
WELLCO Brno s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. Petr Kozák
Člen
VVUÚ, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Linda Veselá
Člen
Metrostav a.s.
23
PRYŽ
Ing. Petr Zádrapa, Ph.D.
Člen
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
23
PRYŽ
Kateřina Petzná
Člen
Trelleborg Bohemia, a.s.
23
PRYŽ
Pavel Novák
Člen
Trelleborg Bohemia, a.s.
23
PRYŽ
Petra Martincová, DiS.
Člen
Saar Gummi Czech s.r.o.
23
PRYŽ
Zdenka Segradová
Člen
Gumárny Zubří, a.s.
23
PRYŽ
Ing. Zdeňka Končáková
Předseda
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
23
PRYŽ
Ing. Bohdana Velínová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Ivan Batal
Člen
SMP CZ, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Zdeněk Sobotka
Člen
Ministerstvo obrany ČR
23
PRYŽ
Ing. Jana Voldánová
Člen
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Zdeněk Suchomel
Člen
OEZ s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. Lenka Druláková
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
JUDr. Zbyněk Urban
Člen
JUDr. Zbyněk Urban
23
PRYŽ
Ing. Lenka Smrčková
Člen
SYNTHOS Kralupy a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Jürgen Höfer Hans
Člen
Elektrotechnický cech, Hodonín
23
PRYŽ
Ing. Martin Žwak
Člen
Semperflex Optimit s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Pavel Boček
Člen
Pavel Boček - Elektro studio
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Petr Drechsler
Člen
Český elektro svaz
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
RNDr. Ivan Gabaš
Člen
RNDr. Ivan GABAŠ
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Štěpán Valenta
Člen
Český elektro svaz
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Karel Dvořáček
Předseda
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Pavel Vojík
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
23
PRYŽ
Bc. Zuzana Stařinská
Člen
VVUÚ, a.s.
23
PRYŽ
Dipl. Ing. Harald Hager
Člen
EFFBE - CZ s.r.o.
23
PRYŽ
Doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
Člen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
23
PRYŽ
Doc.Ing. Jiří Sedlák, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
23
PRYŽ
Ing. Bohuslav Kovanda
Člen
TÜV SÜD CZ s.r.o.
23
PRYŽ
Ing. David Gerža
Člen
REGUTEC, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Josef Kunc
Člen
ABB s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Josef Vozobule
Člen
Technická inspekce České republiky
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Karel Fiala
Člen
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Michal Kříž
Člen
Elektrotechnický svaz český
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Kaucký
Člen
Ing. Milan Kaucký - K.M.Technik
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Milan Messerchmidt
Člen
Letiště Ostrava, a.s.
22
ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
Ing. Miloslav Valena
Člen
Ing. Miloslav Valena
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.