Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Petr Boháč
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
plk. Ing. Miloš Střelka
Člen
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Zbyněk Valdmann
Člen
Česká komora lehkých obvodových plášťů
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Stanislav Toman
Člen
Toman Stanislav, Ing.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Vít Slaboch
Člen
Centrum stavebního inženýrství a.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Ladislav Zajíc
Člen
Profesní komora požární ochrany, z.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
Člen
Cech pro zateplování budov ČR, z.s.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Petr Remeš, d.t.
Člen
Petr Remeš
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Člen
VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Jan Karpaš, CSc.
Člen
Ing. Jan Karpaš, CSc.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Vladimír Sedláček
Člen
MORA MORAVIA, a.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Člen
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Marie Živcová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Tomáš Havránek
Člen
Český plynárenský svaz
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
Předseda
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Doc. Ing. Jan Bečka
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Štěpán Heráň
Předseda
Štěpán Heráň
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Ludmila Fuxová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Jiří Dvořák
Člen
Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Michal Manhalter
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Kamil Franc
Člen
WELLCO Brno s.r.o.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Václav Kacetl
Člen
TESYDO, s.r.o.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Ivan Batal
Člen
SMP CZ, a.s.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
kpt. Ing. Filip Nos
Člen
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Člen
QUALIFORM, a.s.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Kamil Liška
Člen
Ministerstvo obrany ČR
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Kamil Alferi
Člen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Petr Kulas
Člen
MEVA, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Vít Sopko, Ph.D.
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
Člen
Kloknerův ústav ČVUT
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jaroslav Marek
Člen
HOCHTIEF CZ a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Linda Veselá
Člen
Metrostav a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Člen
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
23
PRYŽ
Ing. Lenka Druláková
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
23
PRYŽ
Doc.Ing. Jiří Sedlák, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Václav Šanda
Předseda
GEFOS, a.s.
23
PRYŽ
Pavel Novák
Člen
Trelleborg Bohemia, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
23
PRYŽ
Kateřina Petzná
Člen
Trelleborg Bohemia, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Jitka Haramulová
Člen
PRAGOPROJEKT, a.s.
23
PRYŽ
Zdenka Segradová
Člen
Gumárny Zubří, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
23
PRYŽ
Ing. Petr Filipec
Člen
United Polymers, s.r.o.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.