Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Vojtěch Martinek
Člen
DEK, a.s., ATELIER DEK
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Člen
WaVe Structural Design
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Člen
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. František Kubík
Člen
TESKO konstrukce s.r.o.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Jaroslav Sobotka
Člen
Ademco CZ s.r.o.
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Jaroslav Štok
Člen
SFS intec s.r.o.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Jiří Vlček
Člen
Vojenský technický ústav, s.p.
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
Člen
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Josef Metter
Člen
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Josef Vozobule
Člen
Technická inspekce České republiky
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Michal Zajíc, Ph.D.
Člen
TFDesign s.r.o.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Marie Živcová
Člen
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Miloslav Vomočil
Člen
Státní zkušebna strojů a.s.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Tomáš Habel
Člen
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Václav Štika
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Vladimír Sedláček
Člen
MORA MORAVIA, a.s.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Markéta Ratajová
Člen
Markéta Ratajová - NORMTEXT
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Pavel Řehák
Člen
Festool s.r.o.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Petr Voda
Předseda
Ing. Petr Voda
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Eva Kralevičová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Aneta Monika Kout
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Josef Polák, CSc.
Člen
Ing. Josef Polák CSc. - OK SERVIS
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Antonín Heitl
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Karel Krupa, CSc.
Člen
PUDIS, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Maria Míková
Člen
PRAGOPROJEKT, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Ondřej Plocek
Člen
Správa železnic, státní organizace
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Pavel Veleta
Člen
RWE Plynoprojekt, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Petr Strzyž
Člen
Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Petr Szelag
Člen
PRAGOCHEMA spol. s r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. René Siostrzonek, Ph.D.
Člen
ViaKont s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Stanislav Zrza
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Jan Holub
Člen
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Mgr. Radana Brábníková LL.M., MBA
Člen
Gamin s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Radan Kubant
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Richard van der Wal
Člen
Paint-Inspector.Com s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Helena Davidová
Člen
ÚVP - Protikorozní ochrana, s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
RNDr. Pavel Dušek, CSc.
Člen
RNDr. Pavel Dušek, CSc.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Jan Thomayer
Člen
NET4GAS, s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Kateřina Kreislová
Předseda
SVÚOM s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Jaroslav Sigmund
Člen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
32
OCHRANA PROTI KOROZI
RNDr. Radka Kuleová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
31
TEXTIL
Ing. Marie Vilímová
Člen
Česká obchodní inspekce
31
TEXTIL
Ing. Slávka Beranová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
31
TEXTIL
Ing. Štěpán Bohuš, Ph.D.
Člen
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
31
TEXTIL
Ing. Václav Štika
Člen
Asociace prádelen a čistíren ČR, z.s.
31
TEXTIL
Ing. Zikmund Rakowski, CSc.
Člen
Tensar International, s.r.o.
31
TEXTIL
Mgr. Jana Slezáková, DiS.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
31
TEXTIL
Tadeáš Zýka, DiS.
Člen
JUTA a.s.
1 2 3 32 33 34 35 36 39 40 41
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.