Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
31
TEXTIL
Tadeáš Zýka, DiS.
Člen
JUTA a.s.
31
TEXTIL
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
31
TEXTIL
RNDr. Radka Kuleová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
31
TEXTIL
Bc. Ondřej Povolný
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Aleš Vojtěch, CSc.
Člen
Český plynárenský svaz
31
TEXTIL
Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc.
Člen
UNO PRAHA, spol. s r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Bohumil Kučera
Člen
JEKU, s.r.o.
31
TEXTIL
Hana Fišerová
Člen
SINTEX, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. David Mikulášek
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
31
TEXTIL
Ing. Hana Pařilová, Ph.D.
Člen
Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Hana Geiplová
Člen
SVÚOM s.r.o.
31
TEXTIL
Ing. Irena Látalová
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
31
TEXTIL
Ing. Jana Havránková
Člen
INOTEX, spol. s r.o.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Stanislav Toman
Člen
Toman Stanislav, Ing.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
Člen
Cech pro zateplování budov ČR, z.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Zbyněk Valdmann
Člen
Česká komora lehkých obvodových plášťů
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
plk. Ing. Martin Legner
Člen
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
plk. Ing. Michal Valouch
Člen
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Člen
VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
plk. Ing. Miloš Střelka
Člen
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Člen
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Předseda
VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Jan Karpaš, CSc.
Člen
Ing. Jan Karpaš, CSc.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Jaroslav Dufek
Člen
PAVUS, a.s.
31
TEXTIL
Bc. Ivana Halamová
Člen
Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Jaroslav Schön
Člen
Společenstvo kominíků České republiky
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Josef Král
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Ladislav Zajíc
Člen
Profesní komora požární ochrany, z.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Lenka Sedmidubská
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Člen
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Petr Boháč
Člen
Požární bezpečnost staveb s.r.o.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
kpt. Ing. Filip Nos
Člen
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Petr Kulas
Člen
MEVA, a.s.
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Vít Sopko, Ph.D.
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Petr Remeš, d.t.
Člen
Petr Remeš
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
Člen
Kloknerův ústav ČVUT
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Štěpán Heráň
Předseda
Štěpán Heráň
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Václav Šanda
Předseda
GEFOS, a.s.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Ludmila Fuxová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
24
GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB
Ing. Hana Dvořáková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
Člen
České vysoké učení technické, Fakulta architektury
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Ing. Jan Flek
Člen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Doc. Ing. Jan Bečka
Předseda
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
25
OZUBENÁ KOLA, PŘEVODOVKY A DRÁŽKOVÁNÍ
Ing. Kateřina Volejníková
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Aleš Vojtěch, CSc.
Člen
Český plynárenský svaz
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Člen
Vysoké učení technické, Fakulta stavební
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Jan Hnilica
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
26
SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ, KAPALNÁ A PEVNÁ PALIVA
Ing. Kamil Liška
Člen
Ministerstvo obrany ČR
1 2 3 33 34 35 36 37 39 40 41
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.