Logo ČAS

Členové TNK

číslo TNK
Název TNK
Jméno a příjmení
Role
Organizace
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Petr Strzyž
Člen
Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Předseda
České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Helena Davidová
Člen
ÚVP - Protikorozní ochrana, s.r.o.
34
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Ing. Radek Špaček
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Petr Voda
Předseda
Ing. Petr Voda
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Eva Kralevičová
Tajemník
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Miloslav Vomočil
Člen
Státní zkušebna strojů a.s.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Václav Štika
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Antonín Heitl
Člen
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
33
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
Ing. Vladimír Sedláček
Člen
MORA MORAVIA, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Petr Szelag
Člen
PRAGOCHEMA spol. s r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Jan Holub
Člen
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
31
TEXTIL
Ing. Jana Havránková
Člen
INOTEX, spol. s r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. David Mikulášek
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
31
TEXTIL
Ing. Marie Vilímová
Člen
Česká obchodní inspekce
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Radan Kubant
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Kateřina Kreislová
Předseda
SVÚOM s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. René Siostrzonek, Ph.D.
Člen
ViaKont s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
RNDr. Radka Kuleová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Karel Krupa, CSc.
Člen
PUDIS, a.s.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Bohumil Kučera
Člen
JEKU, s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Josef Polák, CSc.
Člen
Ing. Josef Polák CSc. - OK SERVIS
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Jaroslav Sigmund
Člen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
32
OCHRANA PROTI KOROZI
RNDr. Pavel Dušek, CSc.
Člen
RNDr. Pavel Dušek, CSc.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Stanislav Zrza
Člen
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Tomáš Havránek
Člen
Český plynárenský svaz
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Hana Geiplová
Člen
SVÚOM s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Richard van der Wal
Člen
Paint-Inspector.Com s.r.o.
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Ondřej Plocek
Člen
Správa železnic, státní organizace
32
OCHRANA PROTI KOROZI
Ing. Jan Thomayer
Člen
NET4GAS, s.r.o.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Jaroslav Schön
Člen
Společenstvo kominíků České republiky
31
TEXTIL
Bc. Ondřej Povolný
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Vladimíra Špačková
Člen
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
31
TEXTIL
Tadeáš Zýka, DiS.
Člen
JUTA a.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
plk. Ing. Michal Valouch
Člen
MV - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
31
TEXTIL
Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
Předseda
Textilní zkušební ústav, s.p.
31
TEXTIL
RNDr. Radka Kuleová
Tajemník
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
31
TEXTIL
Hana Fišerová
Člen
SINTEX, a.s.
31
TEXTIL
Mgr. Jana Slezáková, DiS.
Člen
Textilní zkušební ústav, s.p.
31
TEXTIL
Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc.
Člen
UNO PRAHA, spol. s r.o.
31
TEXTIL
Ing. Slávka Beranová
Člen
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
31
TEXTIL
Bc. Ivana Halamová
Člen
Sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků
31
TEXTIL
Ing. Irena Látalová
Člen
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
31
TEXTIL
Ing. Jaroslav Nádvorník
Člen
DEK, a.s., ATELIER DEK
31
TEXTIL
Ing. Štěpán Bohuš, Ph.D.
Člen
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
31
TEXTIL
Ing. Václav Štika
Člen
Asociace prádelen a čistíren ČR, z.s.
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Jaroslav Dufek
Člen
PAVUS, a.s.
31
TEXTIL
Ing. Hana Pařilová, Ph.D.
Člen
Technická univerzita v Liberci - Fakulta textilní
27
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Ing. Rudolf Kaiser
Člen
Ministerstvo vnitra ČR
31
TEXTIL
Ing. Zikmund Rakowski, CSc.
Člen
Tensar International, s.r.o.
1 2 3 33 34 35 36 37 39 40 41
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.