Logo ČAS

Důležité dokumenty a odkazy

Právní základ atestací elektronických systémů spisových služeb

Stanovisko k § 69e zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupům elektronických systémů spisových služeb v návaznosti na novelizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, která zavádí atestace elektronických systémů spisových služeb s účinností od 1. února. 2022

Informace odboru archivní správy a spisové služby k přípravě atestace elektronických systémů spisové služby

Podklady ze semináře Atestace elektronických systémů spisové služby a související legislativní změny spisové služby konaného dne 19. září 2022

Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace

Seminář: Metodika atestace elektronických systémů spisové služby a výklad souvisejících legislativních změn spisové služby (5. června 2023, Ministerstvo vnitra)

Workshop: Atestace eSSL pro veřejnoprávní průvodce (31. října 2023, Česká agentura pro standardizaci)

Seminář: CNZ – Atestace eSSSL – proč, kdy, kde, jak? (15. června 2023, Národní archiv v Praze)

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (účinný od 1. července 2023)

Seznam Atestačních požadavků

Seznam Atestačních požadavků dle jednotlivých testovacích scénářů

Pravidla ochrany osobních údajů pro Atestační středisko eSSL (verze 1.1, platná od 27. listopadu 2023)

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při použití nástrojů infrastruktury Národního archivu při ověřování funkčnosti eSSL v rámci atestace elektronických systémů spisových služeb.

Validátor XML a Emulátor ISSD

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.