Logo ČAS
Logo ČAS

ČSN online

FAQDEMO, PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Charakteristika služby

Placený portál pro přístup k plným textům všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací – na bázi předplatného.

Princip jedna licence = jeden uživatel = 2 počítače (2 zařízení)

Modul pro jednotlivce je určen pro fyzické osoby, případně pro malé podniky, které nevyužijí více než jednu licenci pro jednoho uživatele.

Modul pro firmy je určen pro právnické osoby s počtem uživatelů dva a více.

Nabízíme několik druhů licencí od 1 000Kč do 7 000Kč Kč za licenci.

Všechny licence umožnují neomezené prohlížení všech dokumentů obsažených v databázi. Licence s tiskem pak umožňují navíc dokumenty tisknout a to až do výše uvedeného počtu stran (a tiskové strany si případně dokoupit).

Při nákupu většího množství licencí lze jednotlivé druhy licencí kombinovat, ale pouze v rámci jednoho předplatného období. Tzn. nelze kombinovat 2 licence s délkou předplatného 6 měsíců a další 2 licence s délkou předplatného 12 měsíců.

Výši poplatků stanoví vyhláška č. 571/2020 Sb.

Výňatek z vyhlášky – přehled licencí:

 

Poskytnutí přístupových práv do databáze českých technických norem a jiných technických dokumentůVýše poplatku
a. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců bez možnosti tisku1 000 Kč
b. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců s možností tisku
    b.1   do 50 stran včetně
    b.2   do 200 stran včetně
    b.3   do 1000 stran včetně

doplňková možnost tisku dalších stran:
    b.4   50 stran
    b.5   200 stran
    b.6   1000 stran

1 500 Kč
2 500 Kč
3 500 Kč


500 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč
c. přístup pro 1 uživatele platný v délce 12 měsíců bez možnosti tisku2 000 Kč
d. přístup pro 1 uživatele platný v délce 12 měsíců s možností tisku
    d.1   do 150 stran včetně
    d.2   do 600 stran včetně
    d.3   do 3000 stran včetně

doplňková možnost tisku dalších stran:
    d.4   50 stran
    d.5   200 stran
    d.6   1000 stran

3 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč


500 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč

O předplatné je možné požádat pouze prostřednictvím webových formulářů pro každý modul zvlášť. Žádosti podané jinými prostředky nepřijímáme.

ČSN a TNI jsou zpracovány jako chráněné PDF soubory, čímž garantujeme neměnný vzhled celého obsahu technické normy.

ČSN online je kompatibilní s operačním systémem Windows, na tabletech s operačním systémem iOS (Apple iPAD) a na tabletech s operačním systémem Windows (nikoliv však s Windows Phone). Podrobný popis technických podmínek je součástí Podmínek použití.

Databáze obsahuje více než 68 000 dokumentů – platných ČSN a TNI a neplatných ČSN a TNI, které byly v minulosti digitalizovány (dokumenty zrušené v r. 2001 a novější).

Funkcionality ČSN online si můžete vyzkoušet zdarma prostřednictvím Seznamu ČSN (DEMO). Tato databáze je vizuálně i obsahově podobná  placené verzi, neobsahuje však plné texty norem, ale pouze jejich náhledy.

Přístup do ČSN online nabízejí zdarma nebo za symbolický poplatek některé veřejné knihovny.

Ještě než si předplatné objednáte

  1. Přečtěte si Podmínky používání.
  2. Vyzkoušejte si demo verzi.
  3. Ověřte, zda je Váš operační systém kompatibilní se software, se kterým pracuje ČSN online.
  4. Rozhodněte se, který z modulů zvolíte a která z nabízených licencí je pro vás nejvhodnější.
  5. Podejte žádost o zpřístupnění ČSN online pro jednotlivce nebo pro firmy.

ČSN online pro veřejné knihovny

O přístup může zažádat subjekt, který naplňuje podmínky zákona 257/2001 Sb., o knihovnách; umožní přístup návštěvníkům z jednoho až dvou zařízení umístěných v prostorách knihovny/studovny.

Tisk dokumentů není povolen.

Cena předplatného na 12 měsíců je 10 000 Kč.

O přístup do ČSN online mohou knihovny, splňující podmínky, požádat prostřednictvím formuláře. Žádost ke stažení.

ČSN online pro vysoké školy technického typu

Tento typ licence nelze získat elektronickou registrací v ČSN online, ale pouze zasláním  požadavku na info@agentura-cas.cz.

Každý student má právo přistupovat do databáze ze dvou zařízení. Tisk není povolen.

Náklady na pořízení licence pro jednoho studenta na jeden rok jsou 150,- Kč. Náklady hradí ze svého rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako účelovou podporu technického vzdělávání na veřejných vysokých školách technického typu.

 

ČSN online - archiv

Ke stažení:

V případě objednání služby ČSN online do 31.12.2020 včetně se služba řídí dle aktuálních podmínek a ceníku v okamžiku objednání a zůstává nadále v platnosti do jejího vypršení.

Ke stažení:

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.