Logo ČAS

ČSN online


Charakteristika služby

Placený portál pro přístup k plným textům všech platných českých technických norem a technických normalizačních informací – na bázi předplatného.

Princip jedna licence = jeden uživatel = 2 počítače (2 zařízení)

Modul pro jednotlivce je určen pro fyzické osoby, případně pro malé podniky, které nevyužijí více než jednu licenci pro jednoho uživatele.

Modul pro firmy je určen pro právnické osoby s počtem uživatelů dva a více.

Nabízíme několik druhů licencí od 1 000Kč do 7 000Kč Kč za licenci.

Všechny licence umožnují neomezené prohlížení všech dokumentů obsažených v databázi. Licence s tiskem pak umožňují navíc dokumenty tisknout a to až do výše uvedeného počtu stran (a tiskové strany si případně dokoupit).

Při nákupu většího množství licencí lze jednotlivé druhy licencí kombinovat, ale pouze v rámci jednoho předplatného období. Tzn. nelze kombinovat 2 licence s délkou předplatného 6 měsíců a další 2 licence s délkou předplatného 12 měsíců.

Výši poplatků stanoví vyhláška č. 571/2020 Sb.

Výňatek z vyhlášky – přehled licencí:

 

Poskytnutí přístupových práv do databáze českých technických norem a jiných technických dokumentůVýše poplatku
a. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců bez možnosti tisku1 000 Kč
b. přístup pro 1 uživatele platný v délce 6 měsíců s možností tisku
    b.1   do 50 stran včetně
    b.2   do 200 stran včetně
    b.3   do 1000 stran včetně

doplňková možnost tisku dalších stran:
    b.4   50 stran
    b.5   200 stran
    b.6   1000 stran

1 500 Kč
2 500 Kč
3 500 Kč


500 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč
c. přístup pro 1 uživatele platný v délce 12 měsíců bez možnosti tisku2 000 Kč
d. přístup pro 1 uživatele platný v délce 12 měsíců s možností tisku
    d.1   do 150 stran včetně
    d.2   do 600 stran včetně
    d.3   do 3000 stran včetně

doplňková možnost tisku dalších stran:
    d.4   50 stran
    d.5   200 stran
    d.6   1000 stran

3 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč


500 Kč
1 500 Kč
2 500 Kč

O předplatné je možné požádat pouze prostřednictvím webových formulářů pro každý modul zvlášť. Žádosti podané jinými prostředky nepřijímáme.

ČSN a TNI jsou zpracovány jako chráněné PDF soubory, čímž garantujeme neměnný vzhled celého obsahu technické normy.

ČSN online je kompatibilní s operačním systémem Windows, na tabletech a mobilních telefonech s operačním systémem iOS (Apple iPAD, Apple iPhone) a na tabletech s operačním systémem Windows (nikoliv však s Windows Phone). Ve většině případů funguje také na počítačích s operačním systémem Mac OSX (Apple Mac, iMac, MacBook). Podrobný popis technických podmínek je součástí Podmínek použití.

Databáze obsahuje více než 73 000 dokumentů – platných ČSN a TNI a neplatných ČSN a TNI, které byly v minulosti digitalizovány (dokumenty zrušené v r. 2001 a novější).

Funkcionality ČSN online si můžete vyzkoušet zdarma prostřednictvím Seznamu ČSN (DEMO). Tato databáze je vizuálně i obsahově podobná  placené verzi, neobsahuje však plné texty norem, ale pouze jejich náhledy.

Přístup do ČSN online nabízejí zdarma nebo za symbolický poplatek některé veřejné knihovny.

Ještě než si předplatné objednáte

  1. Přečtěte si Podmínky používání pro jednotlivce nebo pro firmy a jak začít používat ČSN online pro jednotlivce nebo pro firmy.
  2. Vyzkoušejte si demo verzi.
  3. Ověřte si, zda je Váš operační systém podporovaný a co je pro správné fungování ČSN online potřeba.
  4. Rozhodněte se, který z modulů zvolíte a která z nabízených licencí je pro vás nejvhodnější.
  5. Podejte žádost o zpřístupnění ČSN online pro jednotlivce nebo pro firmy.

ČSN online pro veřejné knihovny

O přístup může zažádat subjekt, který naplňuje podmínky zákona 257/2001 Sb., o knihovnách; umožní přístup návštěvníkům z jednoho až dvou zařízení umístěných v prostorách knihovny/studovny.

Tisk dokumentů není povolen.

Cena předplatného na 12 měsíců je 10 000 Kč.

O přístup do ČSN online mohou knihovny, splňující podmínky, požádat prostřednictvím formuláře. Žádost ke stažení.

Knihovny zajišťující přístup do ČSN online svým čtenářům:

Název knihovnyAdresaWeb
Jihočeská vědecká knihovnaNa Sadech 27, České Budějovice
www.cbvk.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, Zlín
www.kfbz.cz
Krajská knihovna v PardubicíchPernštýnské nám. 77, Pardubicewww.kkpce.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město
www.kvkli.cz
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, Brno
www.mzk.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 1802/9, Moravská Ostrava
www.msvk.cz
Národní technická knihovna
Technická 2710/6, Praha 6
www.techlib.cz
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Velká Hradební 45, Ústí nad Labem
www.svkul.cz
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 179/2, Plzeň
https://svkpk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 1180/3, Olomouc
www.vkol.cz
 

ČSN online pro studenty veřejných vysokých škol technického zaměření

Tento typ licence nelze získat elektronickou registrací v ČSN online. Požadavek na zřízení přístupu může zaslat škola nebo fakulta na info@agentura-cas.cz. Poskytovatel uzavírá s žadatelem smlouvu vždy na jeden rok.

Náklady na pořízení licence pro jednoho studenta na jeden rok jsou 150,- Kč. 100% těchto nákladů hradí ze svého rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako účelovou podporu technického vzdělávání na veřejných vysokých školách technického zaměření.

Právo přístupu se uděluje uživateli se statusem studenta.

ČSN online - archiv

Ke stažení:

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.