Logo ČAS

Centra technické normalizace/zpracovatelé

Agentura v souladu se záměrem zefektivnění normalizačních činností vytváří síť spolupracujících subjektů, tzv. Center technické normalizace (CTN). Prvořadou povinností těchto center je zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy, tj. od účasti na tvorbě normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale i tvorba původních českých technických norem. Tato CTN musí samozřejmě disponovat kvalifikovaným zpracovatelským zázemím ve svěřených oborech.

 
UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vyhláškou č. 504/2021 Sb., provádějící zákon o archivnictví a spisové službě a novelou zákona č. 261/2021 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, budeme od 1. 1. 2024 veškerou dokumentaci spojenou s plněním úkolů plánu technické normalizace a zabezpečováním sítě TNK přijímat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím datové schránky 4htvpem, nebo elektronické pošty.

 

Hledáme zpracovatele pro technické komise!

V přílohách jsou obsaženy dokumenty, které specifikují statut CTN, rámec smluvního vztahu s národním normalizačním orgánem (NNO) a smluvní podmínky plnění úkolů tvorby norem.

Manuál pro CTN/zpracovatele - úkoly mezinárodní spolupráce

Pracovní dokumenty pro zpracovatele norem

Žádáme zpracovatele úkolů mezinárodní spolupráce plánu technické normalizace, aby pro zasílání stanovisek k dokumentům využívali možnosti, které zde navržený systém umožňuje.
 

Kontakt pro technické otázky: e-mail: normalizace@agentura-cas.cz , info@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.