Logo ČAS

Hledáme zpracovatele TN

22. 8. 2023

Zapojte se i Vy do tvorby technických norem

Technické normy každodenně používají obchodníci, výrobci, veřejné instituce a další organizace jako nástroj řízení životně důležitých oblastí – jsou to mimo jiné obchod, řízení, kvalita, zdraví a bezpečnost, nové technologie pro zvýšení energetické účinnosti, dopad na životní prostředí nebo interoperabilita. Proto je naším cílem, aby byly technické normy jak svým obsahem, tak i svou formou co nejkvalitnější. K tomu můžete významným způsobem přispět i Vy a současně s tím získat i řadu výhod pro své vlastní podnikání.

Technické normy jsou páteří evropského jednotného trhu, napomáhají zajišťovat bezpečnost, efektivitu a interoperabilitu. Jsou prospěšné především tím, že sdružují znalosti osob s kvalifikací v dané oblasti, kterou reprezentují – ať už se jedná o výrobce, spotřebitele, zástupce vědy a výzkumu, obchodní asociace, nebo další zainteresované osoby.

Návrhy evropských a mezinárodních norem se na národní úrovni projednávají zejména v technických normalizačních komisích (TNK). V těchto komisích jsou zastoupeny relevantní zainteresované strany, jejichž společným cílem je dosažení shody o užitečnosti navrhovaného řešení pro všechny zúčastněné. Za tvorbu a projednání národního stanoviska s účastníky připomínkového řízení je zodpovědný zpracovatel. Účast na tvorbě norem v oficiálním systému je otevřena pro každého, je dobrovolná a založená na konsenzu.

Zapojením do činnosti technických normalizačních komisí se na tvorbě norem můžete podílet i Vy. A sice tím, že se stanete zpracovatelem, tedy odborným garantem zodpovědným za tvorbu a projednání národního stanoviska s účastníky připomínkového řízení.  

Toto zapojení je vázáno smluvně a řídí se pravidly národní normalizační organizace.

A jaké z role zpracovatele plynou výhody?

Když se stanete součástí technické normalizace, můžete napomáhat utvářet obsah nových technických norem, které budou mít vliv i na Vaše podnikání.

Při pravidelném zapojení do procesů v technické normalizaci Vám neuniknou žádné novinky, které by mohly mít vliv na organizaci Vaší firmy.

Jak na národní, tak na evropské úrovni se budete podílet na revizích existujících norem, na návrzích na tvorbu nových norem i na zavádění nových předpisů.

Získáte významnou konkurenční výhodu tím, že i díky včasné informovanosti budete mít možnost do vytvářené normy prosadit vlastní zájmy.

Navíc získáte přístup k nejnovějším poznatkům v daném oboru či odvětví a seznámíte se s podstatnými inovacemi a technologickými novinkami, nově vznikajícími trendy a měnícími se potřebami trhu.

Zpracovatelé se také podílejí na tvorbě původních národních norem (ČSN) a jsou zodpovědní za překlady evropských a mezinárodních norem zaváděných do soustavy ČSN.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na adrese normalizace@agentura-cas.cz. Povinnosti zpracovatele jsou uvedeny ve Smlouvě pro řešení normalizačních úkolů, kterou najdete na našem webu.

V současné době hledáme zpracovatele pro tyto technické komise:

CEN (the European Committee for Standardization)

CEN/TC 434Electronic invoicingElektronická fakturace
CEN/CLC/JTC 21Artificial intelligenceUmělá inteligence
CEN/TC 93                LaddersŽebříky                                                                               
CEN/TC 160Protection against falls from height including working beltsOchrana proti pádům z výšky, včetně bezpečnostních pásů
CEN/TC 302              Milk and milk products - Methods of sampling and analysisMléko a mléčné výrobky - Metody odběru vzorků a analýzy
CEN/TC 321Explosives for civil usesVýbušniny pro civilní použití
CEN/TC 338              Cereals and cereal productsCereálie a cereální produkty
CEN/TC 454              Algae and algae productsŘasy a produkty z řas
CEN/TC 463              Microbiology of the food chainMikrobiologie potravinového řetězce
CEN/CLC/JTC 11           Accessibility in the built environmentPřístupnost v zastavěném prostředí
CEN/CLC/JTC 12          Design for AllDesign pro všechny
CEN/TC 217              Surfaces for sport areas                                                                                                                              Povrchy pro sportovní plochy
CEN/TC 184              Advanced technical ceramicsSpeciální technická keramika
CEN/TC 346              Conservation of cultural propertyOchrana kulturního dědictví
CEN/TC 349              Sealants for joints in building constructionTěsnicí materiály pro stavební konstrukce
CEN/TC 451              Water wells and borehole heat exchangersStudny a výměníky tepla ve vrtech
CEN/TC 245              Leisure accommodation vehiclesObytná vozidla pro volný čas

CENELEC (the European Electrotechnical Committee for Standardization)

CLC/SR 3Information structures, documentation and graphical symbolsInformační struktury, dokumentace a grafické značky
CLC/SR 3CGraphical symbols for use on equipmentGrafické značky pro použití na zařízeních
CLC/SR 3DProduct properties and classes and their identificationVlastnosti výrobku a třídy a jejich identifikace
CLC/TC 108XSafety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technologyBezpečnost elektronických zařízení audio/video, informační techniky a komunikační techniky
CLC/SR 94All-or-nothing electrical relaysElektrická dvoustavová relé
CLC/SR 97Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromesElektrické instalace pro osvětlení a návěští na letištích
CLC/TC 34LightingOsvětlování

ISO (the International Organization for Standardization)

ISO/IEC JTC 1/SC 41Internet of things and digital twinInternet věcí a digitální replika
ISO/IEC/JTC 1/SC 42Artificial intelligenceUmělá inteligence
ISO/IEC/JTC 1/SC 38Cloud Computing and Distributed PlatformsCloud computing a distribuované platformy
ISO/TC 145Graphical symbolsGrafické značky
ISO/TC 145/SC 1Public information symbolsVeřejné informační značky
ISO/TC 145/SC 2Safety identification, signs, shapes, symbols and coloursIdentifikace bezpečnosti, znaky, tvary, značky a barvy
ISO/TC 145/SC 3Graphical symbols for use on equipmentGrafické značky pro použití na zařízeních

IEC (the International Electrotechnical Commission)

IEC/TC 3Documentation, graphical symbols and representations of technical informationDokumentace, grafické značky a zobrazování technických informací
IEC/SC 3CGraphical symbols for use on equipmentGrafické značky pro použití zařízeních
IEC/SC 3DClasses, properties and identification of products - Common Data Dictionary (CDD)Třídy, vlastnosti a identifikace produktů -  společný datový slovník (CDD)
IEC/TC 94Electrical relaysElektrická relé
IEC/TC 108Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technologyBezpečnost elektronických zařízení audio/video, informační techniky a komunikační techniky
IEC/TC 34LightingOsvětlování
IEC/SC 34AElectric light sourcesElektrické světelné zdroje
IEC/SC 34BLamp caps and holdersPatice a objímky světelných zdrojů
IEC/SC 34CAuxiliaries for lampsPřídavná zařízení pro světelné zdroje
IEC/SC 34DLuminairesSvítidla
IEC/TC 97Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromesElektrické instalace pro osvětlení a návěští na letištích
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.