Logo ČAS

Workshop: Atestace eSSL pro veřejnoprávní průvodce (záznam)

27. 11. 2023

Bez spisové služby se neobejde celá řada veřejných, ale ani soukromých organizací. Je to cesta, jak efektivně pracovat s obdrženými dokumenty v rámci interních procesů. Někteří – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je nazývá veřejnoprávními původci – ji dokonce musí vést povinně. A právě veřejnoprávní původci budou současně již velmi brzy povinní vést spisovou službu v elektronické formě. Používat budou smět navíc jen atestovaný systém elektronické spisové služby. I když zajišťovat atest budou v naprosté většině případů dodavatelé eSSL, může nastat i situace, kdy bude muset o atestování jím používaného systému elektronické spisové služby požádat sám veřejnoprávní původce. Není tedy divu, že se i veřejnoprávní původci o program atestací eSSL velmi intenzivně zajímají. A právě toto téma bylo jedním z klíčových v diskusích během dvou workshopů (25. a 31. října 2023) pořádaných Českou agenturou pro standardizaci. Ta je totiž atestačním střediskem eSSL pověřeným Ministerstvem vnitra.

Více informací o průběhu workshopů najdete zde. Pokud jste se workshopu z nějakého důvodu nemohli zúčastnit, můžete si přehrát záznam.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.