Logo ČAS

Jak se dotknou atestace eSSL veřejnoprávních původců? Odpovědi přinesly workshopy České agentury pro standardizaci

10. 11. 2023

Bez spisové služby se neobejde celá řada veřejných, ale ani soukromých organizací. Je to cesta, jak efektivně pracovat s obdrženými dokumenty v rámci interních procesů. Někteří – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je nazývá veřejnoprávními původci – ji dokonce musí vést povinně. A právě veřejnoprávní původci budou současně již velmi brzy povinní vést spisovou službu v elektronické formě. Používat budou smět navíc jen atestovaný systém elektronické spisové služby. I když zajišťovat atest budou v naprosté většině případů dodavatelé eSSL, může nastat i situace, kdy bude muset o atestování jím používaného systému elektronické spisové služby požádat sám veřejnoprávní původce. Není tedy divu, že se i veřejnoprávní původci o program atestací eSSL velmi intenzivně zajímají. A právě toto téma bylo jedním z klíčových v diskusích během dvou workshopů (25. a 31. října 2023) pořádaných Českou agenturou pro standardizaci. Ta je totiž atestačním střediskem eSSL pověřeným Ministerstvem vnitra.

Množství informací i zajímavá diskuse

Do konferenčního centra Agentury ČAS dorazilo osobně více než padesát zástupců veřejnoprávních původců. Téměř 250 dalších účastníků využilo možnosti připojit se vzdáleně prostřednictvím Microsoft Teams, workshopy byly totiž pořádány v hybridní formě. Úvodní slovo patřilo vrchnímu řediteli sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra Petru Vokáčovi, který také převzal záštitu na těmito workshopy. Následně blíže představil program atestací eSSL Petr Stiegler, vedoucí oddělení atestací České agentury pro standardizaci.

Přednášející se věnovali tomu, co vlastně Atestace eSSL jsou, jak postupovat vůči dodavateli eSSL, ale především otázkám, které veřejnoprávní původce zajímají nejvíce – kdy má veřejnoprávní původce vlastní povinnost atestovat a jak postupovat v případě, že dodavatel nebude objednávat atest. V další části pak vystoupil Petr Štěpánek, expert České agentury pro standardizaci, který se věnoval tomu, jak je možné atest získat a představil také provozní řád Atestačního střediska. V závěru každého z workshopů vystoupil také zástupce společnosti inAdvisors Tomáš Bezouška, který stručně představil testovací scénáře a podělil se s účastníky o další zajímavé informace. Společnost inAvisors byla partnerem workshopů.

Ačkoli diskuse byla na programu až jako poslední bod, řada dotazů padala již během prezentací. I tak ale zbylo dost témat na zajímavou a místy i velmi intenzivní debatu. O tom, že byla pro účastníky přínosná, svědčilo i to, že původně plánovaný konce workshopu přece jen přesáhla. Dobrou zprávou ale je, že většina klíčových otázek z pohledu veřejnoprávních původců byla zodpovězena. „Rozhodně je potřeba se na povinnost využívat jen atestované elektronické spisové služby připravit včas. Kapacity dodavatelů nejsou neomezené,“ upozornil na závěr Petr Stiegler, vedoucí oddělení atestací České agentury pro standardizaci.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.