Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
69
692200009
EN 15969-2:2022
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
68
682200018
EN ISO 18416:2015/A1:2022 + ISO 18416:2015/Amd 1:2022
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200017
EN 13300:2022
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200016
EN 927-2:2022
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200015
EN ISO 7784-3:2022 + ISO 7784-3:2022
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672200014
EN ISO 23157:2022 + ISO 23157:2021
Stanovení obsahu silanolových skupin na povrchu pyrogenního oxidu křemičitého - Metoda plynové chromatografie
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652200103
EN 16091:2022
Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
Česká strojnická spol.
65
652200102
EN 16091:2022
Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652200101
EN 16329:2022
Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652200100
EN 12177:2022
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642200043
FprEN ISO 306 + ISO 306:2022
Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)
52PLASTY
2500
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
ITC Zlín
64
642200042
EN 17176-2:2019+A1:2022
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky
131PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642200041
FprEN ISO 16396-1 + ISO 16396-1:2022
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
52PLASTY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642200040
EN 15354:2022
Plasty – Vytlačované a/nebo kalandrované nevyztužené fólie a tenké desky z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) – Charakterizace a označování
52PLASTY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
63
632200010
EN 13483:2022
Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace
23PRYŽ
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562200024
EN ISO 24197:2022 + ISO 24197:2022
Vaporizační produkty - Stanoveni odpařené hmotnosti náplně do elektronických cigaret a hmotnosti zachyceného aerosolu
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562200023
EN 16923:2022
Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS po SPE přečištění
151POTRAVINY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562200022
EN ISO 20976-2:2022 + ISO 20976-2:2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 2: Expoziční testy pro studium inaktivačního potenciálu a kinetických parametrů
151POTRAVINY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562200021
EN ISO 11746:2022 + ISO 11746:2020
Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn
151POTRAVINY
2500
28.02.2022
28.02.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
51
512200006
EN 13885:2022
Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
nedefinováno
2200
30.03.2023
30.06.2023
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
50
502200009
EN ISO 187:2022 + ISO 187:2022
Papír, lepenka a vlákniny - Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení a metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
50
502200008
EN ISO 12625-15:2022 + ISO 12625-15:2022
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí C/2° (vnitřní denní světlo) iluminantu
nedefinováno
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
46
462200003
EN ISO 7301:2022 + ISO 7301:2002
Rýže - Specifikace
151POTRAVINY
2500
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
45
452200013
EN ISO 13704:2022:2022 + ISO 13704:2022
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích
nedefinováno
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
42
422200044
prEN ISO 5755 + ISO 5755:2022
Spékané kovové materiály - Specifikace
64MECHANICKÉ ZKOUŠENÍ KOVŮ
2200
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
WOZNIAK Ostrava-Poruba
42
422200043
EN ISO 14284:2022:2022 + ISO 14284:2022
Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení
62OCEL
2200
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362200153
EN 61951-2:2017/FprA1:2022
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid
113ELEKTROCHEMICKÉ ZDROJE PROUDU
2300
30.03.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362200152
EN IEC 62947:2022 + IEC 62947:2022
Elektricky ovládaná sprchovací sedátka toalet pro domácnost a podobné použití – Metody měření funkce – Obecné zkušební metody pro sprchovací sedátka
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
28.02.2022
28.02.2022
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362200151
FprEN IEC 63356-2:2022 + IEC 63356-2:2022
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 2: Konstrukční parametry a hodnoty
67SVĚTELNÉ ZDROJE, SVÍTIDLA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
2300
30.03.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362200150
FprEN IEC 63356-1:2022 + IEC 63356-1:2022
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy
67SVĚTELNÉ ZDROJE, SVÍTIDLA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
2300
30.03.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362200149
FprEN IEC 62232:2022 + IEC 62232:2022
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka
47ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362200148
EN IEC 62980:2022 + IEC 62980:2022
Parazitní komunikační protokol pro vysokofrekvenční bezdrátový přenos výkonu
87AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A EKODESIGN
2300
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ŠPLÍCHAL Praha
36
362200147
EN IEC 63207:2022 + IEC 63207:2022
Metody měření vlastností modrého světla a souvisejících optických vlastností zobrazovacích terminálů
87AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A EKODESIGN
2300
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ŠPLÍCHAL Praha
36
362200146
EN IEC 63254:2022 + IEC 63254:2022
Management a rozhraní pro WPT - Bezdrátové nabíjení mezi zařízeními (D2DWC) pro mobilní zařízení s bezdrátovým napájecím modulem TX/RX
87AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A EKODESIGN
2300
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ŠPLÍCHAL Praha
36
362200145
EN 50173-20:2022
Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 20: Alternativní kabelážní konfigurace
96TELEKOMUNIKACE
2300
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
POSPÍŠIL Zlín
36
362200144
EN ISO 22739:2022 + ISO 22739:2020
Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník
42VÝMĚNA DAT
2300
30.01.2023
01.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
36
362200143
EN IEC 62109-3:2022 + IEC 62109-3:2020 + IEC 62109-3/COR1:2020
Bezpečnost měničů energie pro použití ve fotovoltaických energetických systémech - Část 3: Zvláštní požadavky na elektronická zařízení v kombinaci s fotovoltaickými prvky
127SOLÁRNÍ ENERGIE A LASERY
2300
30.01.2023
30.03.2023
Převzetí evropské normy překladem
ŠMÍD Tanvald
36
362200142
EN IEC 63286:2022 + IEC 63286:2022
Pružné organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Výkonnostní požadavky
67SVĚTELNÉ ZDROJE, SVÍTIDLA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
2300
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352200123
EN 60127-2:2014/FprA1:2020 + IEC 60127-2/A1:2020
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
POHLUDKA Hnojník
35
352200122
FprEN IEC 60738-1:2022 + IEC 60738-1:2022
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2023
30.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352200121
FprEN IEC 62196-2:2022 + IEC 62196-2:2022
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na AC proud
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
25.02.2023
25.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
VODA Hlinsko
35
352200120
FprEN IEC 62196-3:2022 + IEC 62196-3:2022
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na DC a AC/DC proud
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
25.02.2023
25.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
VODA Hlinsko
35
352200119
EN 60320-3/A2:2022 + IEC 60320-3/A2:2022
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352200118
EN IEC 62196-1:2022 + IEC 62196-1:2022
Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
25.02.2023
25.04.2023
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352200117
EN IEC 60749-37:2022 + IEC 60749-37:2022
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2023
15.04.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352200116
EN IEC 63299:2022 + IEC 63299:2022
Třídění magnetických práškových jader
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352200115
EN IEC 62387/A11:2022
Přístroje radiační ochrany – Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření
56ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352200114
EN IEC 62387:2022 + IEC 62387:2020
Přístroje radiační ochrany – Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření
56ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
2300
28.02.2023
28.02.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352200113
EN 62148-12/A1:2022 + IEC 62148-12/A1:2022
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.01.2023
15.03.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352200112
EN 62007-1/A1:2022 + IEC 62007-1/A1:2022
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.01.2023
15.03.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.