Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
36
362300103
FprEN IEC 60335-2-51:2023/FprAA
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300102
FprEN IEC 60335-2-4:2023/FprAA
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300101
FprEN IEC 60335-2-51 + IEC 60335-2-51:2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300100
FprEN IEC 60335-2-4 + IEC 60335-2-4:2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -- Bezpečnost -- Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352300091
EN IEC 61189-2-804:2023 + IEC 61189-2-804:2023
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-804: Zkušební metody pro dobu do delaminace - T260 , T288, T300
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300090
EN IEC 61757-1-2:2023 + IEC 61757-1-2:2023
Optické vláknové senzory - Část 1-2: Měření deformace - Distribuované snímání založené na Brillouinovu rozptylu
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
MASCHKE Brno
35
352300089
EN 60939-2/A1:2023 + IEC 60939-2/A1:2023
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300088
EN IEC 61189-2-803:2023 + IEC 61189-2-803:2023
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-803: Zkušební metody na roztažnost ve směru osy Z pro základní materiály a desky s plošnými spoji
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300087
EN IEC 61189-2-801:2023 + IEC 61189-2-801:2023
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-801: Zkouška tepelné vodivosti pro základní materiály
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300086
EN IEC 63300:2023 + IEC 63300:2023
Metody zkoušení elektrických a magnetických vlastností magnetických práškových jader
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
34
342300049
EN IEC 60799:2021/FprA1:2022 + IEC 60799/A1:2022
Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody
130ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A POJISTKY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
2300
10.12.2023
20.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
34
342300038
EN IEC 60674-3-7:2023 + IEC 60674-3-7:2023
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Fluorethylenpropylenové (FEP) fólie používané pro elektrickou izolaci
110ELEKTROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
2300
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČVUT FEL Praha
34
342300037
EN IEC 60674-3-3:2023 + IEC 60674-3-3:2023
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Polykarbonátové (PC) fólie používané pro elektrickou izolaci
110ELEKTROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
2300
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČVUT FEL Praha
34
342300036
EN IEC 60068-3-1:2023 + IEC 60068-3-1:2023
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem
40PODMÍNKY PROSTŘEDÍ, KLASIFIKACE A METODY ZKOUŠEK VČETNĚ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
2300
30.11.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
MATĚJČEK Praha
34
342300035
EN IEC 60068-2-14:2023 + IEC 60068-2-14:2023
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Změna teploty
40PODMÍNKY PROSTŘEDÍ, KLASIFIKACE A METODY ZKOUŠEK VČETNĚ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
2300
30.11.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
MATĚJČEK Praha
34
342300034
EN IEC 60068-2-17:2023 + IEC 60068-2-17:2023
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-17: Zkoušky - Zkouška Q: Hermetičnost
40PODMÍNKY PROSTŘEDÍ, KLASIFIKACE A METODY ZKOUŠEK VČETNĚ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
2300
01.12.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
MATĚJČEK Praha
34
342300033
EN IEC 60068-3-4:2023 + IEC 60068-3-4:2023
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem
40PODMÍNKY PROSTŘEDÍ, KLASIFIKACE A METODY ZKOUŠEK VČETNĚ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
2300
01.12.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
MATĚJČEK Praha
34
342300032
EN IEC 60317-89:2023 + IEC 60317-89:2023
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 89: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 200
68KABELY A VODIČE
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
34
342300031
EN IEC 60317-93:2023 + IEC 60317-93:2023
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 93: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem a vrchní polyamidiovou vrstvou, třída 200
68KABELY A VODIČE
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
34
342300030
EN IEC 60626-1:2023 + IEC 60626-1:2023
Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 1: Definice a obecné požadavky
110ELEKTROIZOLAČNÍ MATERIÁLY
2300
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČVUT FEL Praha
34
342300029
Silové a ovládací kabely nestíněné CMSM a stíněné CMFM (nová ČSN 34 7414)
68KABELY A VODIČE
2300
30.11.2023
15.01.2024
AVKV Jihlava
34
342300028
EN IEC 60383-1:2023 + IEC 60383-1:2023
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria
97ELEKTROENERGETIKA
2300
15.11.2023
15.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
AZVN Praha
34
342300027
EN IEC 62044-3:2023 + IEC 62044-3:2023
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 3: Magnetické vlastnosti při vysoké budicí úrovni
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
32
322300018
EN ISO 9519:2023 + ISO 9519:2023
Lodě a námořní technika - Jednotlivá stupadla a stupadla stupadlových žebříků
128LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300059
EN 3628:2023
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací drát, tažený - Korozivzdorná ocel
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300058
EN 2876:2023
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300057
EN 2591-509:2023
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 509: Přilnavost pokovení na kontaktech
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300056
EN 2591-508:2023
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 508: Měření tloušťky pokovení na kontaktech
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300055
EN 2302:2023
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina na bázi niklu NiCr20Co3Fe3 - Rm ? 650 MPa - Plechy a pásy, válcované za studena - 0,25 mm ? a ? 3 mm
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300054
EN 16603-20-08:2023
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltalické sestavy a součásti
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300053
EN 6093:2023
Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice s jedním okem
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
30
302300021
EN ISO 11243:2023 + ISO 11243:2023
Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
30
302300020
ISO/TS 23374-2:2023
Inteligentní dopravní systémy - Automatické parkovací systémy (AVPS) - Část 2: Zabezpečení pro systém AVP úrovně 3
136DOPRAVNÍ TELEMATIKA
2300
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí technické specifikace převzetím originálu
SILMOS Brno
28
282300028
EN ISO 19659-1:2023 + ISO 19659-1:2017
Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace pro vozidla - Část 1: Termíny a definice
141ŽELEZNICE
2200
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282300027
EN 15016-3:2023
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 3: Změny technických dokumentů
141ŽELEZNICE
2200
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282300026
EN 15016-2:2023
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 2: Seznamy částí
141ŽELEZNICE
2200
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282300025
EN 15016-1:2023
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 1: Obecné zásady
141ŽELEZNICE
2200
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
28
282300024
EN 15016-1:2023
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 1: Obecné zásady
141ŽELEZNICE
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282300023
EN 15016-2:2023
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 2: Seznamy částí
141ŽELEZNICE
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282300022
EN 15016-3:2023
Železniční aplikace - Technické výkresy - Část 3: Změny technických dokumentů
141ŽELEZNICE
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
28
282300021
EN ISO 19659-1:2023 + ISO 19659-1:2017
Železniční aplikace - Systémy vytápění, větrání a klimatizace vozidla - Část 1: Termíny a definice
141ŽELEZNICE
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
27
272300023
CEN/TS 17959:2023
Bezpečnost zábavních drah a zařízení: Doporučení kvality pro strojní součásti
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
27
272300022
EN 15700:2023
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo turistické použití
143LANOVÉ DRÁHY
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
25
252300012
EN 13757-8:2023
Komunikační systémy pro měřidla - Část 8: Adaptační vrstva
nedefinováno
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
16
162300002
EN 1300:2023
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
nedefinováno
2200
30.11.2023
28.02.2024
Převzetí evropské normy překladem
ATBS GA Praha
13
132300014
EN ISO 5211:2023 + ISO 5211:2023
Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů
50ARMATURY
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
12
122300005
EN 12097:2006
Větrání budov - Vzduchovody - Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby
75VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
2400
01.10.2023
01.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČVUT Praha,UCEEB Buštěhrad
07
72300015
EN ISO 11114-1/A1:2023 + ISO 11114-1/Amd.1:2023
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály
103TLAKOVÉ NÁDOBY NA PŘEPRAVU PLYNŮ
2200
30.11.2023
30.01.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
07
72300014
Parní, horkovodní a kapalinové kotle - Provozní pravidla (revize ČSN 07 0710)
101KOTLE - VYHRAZENÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
2200
30.11.2023
30.05.2024
ATZ KLAŠTEREC NAD OHŘÍ
07
72300013
EN ISO 11623:2023 + ISO 11623:2023
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení
103TLAKOVÉ NÁDOBY NA PŘEPRAVU PLYNŮ
2200
30.12.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.