Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
67
672300041
EN ISO 8130-15:2023 + ISO 8130-15:2023
Práškové nátěrové hmoty - Část 15: Reologie
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
67
672300040
EN ISO 11997-3:2023 + ISO 11997-3:2022
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 3: Zkoušení nátěrových systémů na materiálech a součástech pro automobilový průmysl
32OCHRANA PROTI KOROZI
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
66
662300015
EN 13697:2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu bez mechanického působení k hodnocení baktericidní a levurocidní a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda bez mechanického působení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
66
662300014
EN 17846:2023
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Metoda kvantitativní zkoušky k hodnocení sporicidní aktivity proti Clostridioides difficile na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na čtyřech polích) - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2
nedefinováno
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300040
EN 14771:2023
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
PRAGOPROJEKT Praha
65
652300039
EN 14769:2023
Asfalty a asfaltová pojivá - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
PRAGOPROJEKT Praha
65
652300038
EN 14770:2023
Asfalty a asfaltová pojivá - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
PRAGOPROJEKT Praha
65
652300037
EN 17306:2023
Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300036
prEN 16346
Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí
134ASFALTY A ASFALTOVÁ POJIVA
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
65
652300035
EN 16906:2023
Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - Metoda motoru se stálým kompresním poměrem
118ROPA A ROPNÉ VÝROBKY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300036
EN 17670-2:2023
Plastové potrubní systémy pro netlakové rozvody povrchové vody uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro silniční vpusti
131PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300035
EN ISO 14126:2023 + ISO 14126:2023
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanoveni vlastnosti v tlaku v rovině výztuže
52PLASTY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300034
CEN/TS 1566-2:2023
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody
131PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
64
642300033
CEN/TS 1455-2:2023
Plastové potrubní odpadni systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody
131PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
2500
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
57
572300006
Zmrazené rybí filety (revize ČSN 57 5020)
151POTRAVINY
2500
28.02.2024
30.04.2024
QUALIMENT Praha
56
562300023
EN ISO 15213-2:2023 + ISO 15213-2:2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 2: Stanovení počtu bakterií Clostridium perfringens technikou počítání kolonií
151POTRAVINY
2500
28.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
QUALIMENT Praha
56
562300022
Sušené meruňky (revize ČSN 56 8198:2001)
151POTRAVINY
2500
28.02.2024
30.04.2024
QUALIMENT Praha
45
452300010
EN ISO 13703-2:2023 + ISO 13703-2:2023
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 2: Materiály
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
45
452300009
EN ISO 25457:2023 + ISO 25457:2023
Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené všeobecně pro rafinérské a petrochemické provozy
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
38
382300021
EN 14382:2019/prA1
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
55PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
2400
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300124
EN IEC 62471-6:2023 + IEC 62471-6:2022
Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 6: Výrobky s ultrafialovými lampami
127SOLÁRNÍ ENERGIE A LASERY
2300
30.01.2024
30.03.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
HRAZDIL Brno
36
362300123
EN IEC 61820-3-2:2023 + IEC 61820-3-2:2023
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Část 3-2: Požadavky na napájecí zdroje - Zvláštní požadavky na sériové obvody
67SVĚTELNÉ ZDROJE, SVÍTIDLA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
2300
30.03.2024
30.05.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300122
EN ISO/IEC 18045.:2023 + ISO/IEC 18045:2022
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria hodnocení bezpečnosti IT - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT
20INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300121
EN IEC 60704-2-13:2023 + IEC 60704-2-13:2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače kuchyňských par
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300120
EN 60704-2-4:2012/A12:2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
29.02.2024
30.04.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
36
362300119
EN IEC 60704-2-16:2019/A12:2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou
33ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300111
EN IEC 63215-2:2023 + IEC 63215-2:2023
Metody zkoušení odolnosti materiálů pro přichycení čipu - Část 2: Metoda zkoušení teplotním cyklováním materiálů pro přichycení čipu, použitých pro diskrétní součástky výkonové elektroniky
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300110
EN IEC 60512-99-003:2023 + IEC 60512-99-003:2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 99-003: Plány zkoušek odolnosti – Zkouška 99c: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži u konektorů pro symetrický jednopárový přenos dat
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300109
EN IEC 63203-401-1:2023 + IEC 63203-401-1:2023
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 401-1: Zařízení a systémy - Funkční prvky - Metoda hodnocení pružného rezistivního senzoru deformace
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300108
EN IEC 62056-8-12:2023 + IEC 62056-8-12:2023
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-12: Komunikační profil pro sítě s nízkou spotřebou energie (LPWAN)
56ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300107
EN IEC 62056-5-3:2023 + IEC 62056-5-3:2023
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS®/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMS®/COSEM
56ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300106
EN IEC 62056-6-2:2023 + IEC 62056-6-2:2023
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS®/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
56ELEKTRICKÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
35
352300105
EN IEC 61753-021-02:2023 + IEC 61753-021-02:2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-02: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii C - Řízené prostředí
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
28.02.2024
15.04.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300104
EN IEC 61753-021-06:2023 + IEC 61753-021-06:2023
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-06: Jednovidové optické konektory jako zakončení pigtailů a propojovacích šňůr pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí
98VLÁKNOVÁ OPTIKA
2300
28.02.2024
15.04.2024
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
34
342300052
EN 50716:2023
Drážní zařízení - Požadavky na vývoj softwaru
126ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVĚ
2300
30.04.2024
30.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
ACRI
34
342300051
EN 50657/A1:2023
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel
126ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVĚ
2300
30.04.2024
01.06.2024
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
34
342300050
EN IEC 60404-8-1:2023 + IEC 60404-8-1:2023
Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály
102SOUČÁSTKY A MATERIÁLY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTROTECHNIKU
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
34
342300041
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (změna ČSN 34 2710)
124EPS A POPLACHOVÉ SYSTÉMY
2400
30.01.2024
01.03.2024
ATBS GA Praha
33
332300035
EN IEC 63345:2023 + IEC 63345:2023
Systémy energetické účinnosti - Jednoduchý externí spotřebitelský displej
47ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
33
332300034
EN 50549-2:2019/A1:2023
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně
97ELEKTROENERGETIKA
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
33
332300033
EN 50549-1:2019/A1:2023
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně
97ELEKTROENERGETIKA
2300
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300076
EN 9300-125:2023
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 125: Explicitní struktura CAD sestavy s grafickými informacemi o produktu a výrobě (PMI)
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300075
EN 4709-002:2023
Letectví a kosmonautika - Systémy bezpilotních letadel - Část 002: Přímá identifikace na dálku
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300074
EN 4868:2023
Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300073
EN 4905:2023
Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID pro letecké použití
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300072
EN 4906:2023
Letectví a kosmonautika - Vestavěné tagy, výběr pro instalaci, odstranění a výměnu vestavěných tagů
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300071
EN 9722:2023
Letectví a kosmonautika - Architektura pro integrovanou správu stavu zdravotního systému
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300070
EN 2665-001:2023
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300069
EN 2794-001:2023
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
31
312300068
EN 2996-001:2023
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace
nedefinováno
2200
28.02.2024
28.02.2024
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.