Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
66
662300003
EN 302-6:2023
52
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínekLepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
66
662300002
EN 302-7:2023
52
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínekLepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
66
662300001
EN 301:2023
52
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavkyFenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642309003
ISO/TR 10358:2021
131
Plastové trubky a tvarovky pro průmyslové aplikace - Shromažďování údajů o kombinované chemické odolnostiPlastové trubky a tvarovky pro průmyslové aplikace - Shromažďování údajů o kombinované chemické odolnosti
2500
30.04.2023
30.06.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
64
642300011
EN ISO 13268:2023 + ISO 13268:2022
131
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhostiPotrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300010
EN ISO 13267:2023 + ISO 13267:2022
131
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti proti zborceníPotrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti proti zborcení
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
64
642300009
EN ISO 13266:2023 + ISO 13266:2022
131
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení dopravouPotrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení dopravou
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
64
642300008
CEN/TS 1046:2021
131
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Gravitační a tlakové systémy mimo stavební konstrukce - Instalace v rýzeRozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Gravitační a tlakové systémy mimo stavební konstrukce - Instalace v rýze
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
58
582300001
ISO 21033:2016
151
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatemŽivočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
56
562300012
EN ISO 15213-1:2023 + ISO 15213-1:2023
151
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání koloniíMikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání kolonií
2500
30.05.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy překladem
QUALIMENT Praha
56
562300011
EN ISO 10272-1/A1:2023 + ISO 10272-1/Amd.1:2023
151
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazuMikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu
2500
30.05.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy překladem
QUALIMENT Praha
56
562300010
EN ISO 10272-2/A1:2023 + ISO 10272-2/Amd.1:2023
151
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání koloniíMikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií
2500
30.05.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy překladem
QUALIMENT Praha
56
562300009
ISO 22003-1:2022
Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravinBezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
2500
31.05.2023
30.08.2023
Převzetí mezinárodní normy překladem
ČIA Praha
56
562300008
ISO 22003-1:2022
Bezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravinBezpečnost potravin - Část 1: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
2500
30.05.2023
30.06.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
56
562300007
ISO 22003-2:2022
Bezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů procesů a služeb včetně auditu systému bezpečnosti potravinBezpečnost potravin - Část 2: Požadavky na orgány provádějící hodnocení a certifikaci produktů, procesů a služeb, včetně auditu systému bezpečnosti potravin
2500
30.05.2023
30.06.2023
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
56
562300006
prEN 15634-3
151
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném časePotraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562300005
prEN 15634-5
151
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzenináchPotraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562300004
prEN 15634-4
151
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném časePotraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
56
562300003
EN ISO 16654/A2:2023 + ISO 16654/Amd.2:2023
151
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157
2500
30.05.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy překladem
QUALIMENT Praha
49
492300002
EN 113-3:2023
135
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Metoda zkoušení proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 3: Posouzení trvanlivosti desek na bázi dřevaTrvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Metoda zkoušení proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 3: Posouzení trvanlivosti desek na bázi dřeva
2400
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
47
472300002
EN 17822:2023
Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a vychylovací kladky pro lesní vyvážecí činnostiLesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a vychylovací kladky pro lesní vyvážecí činnosti
2200
30.06.2023
30.10.2023
Převzetí evropské normy překladem
Státní zkušebna strojů
47
472300001
EN 17822:2023
Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a vychylovací kladky pro lesní vyvážecí činnostiLesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a vychylovací kladky pro lesní vyvážecí činnosti
2200
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
46
462300001
EN ISO 734:2023 + ISO 734:2023
151
Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)
2500
30.05.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy překladem
ŠLÉGLOVÁ BRNO
42
422300005
FprEN 1811
Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkouReferenční zkušební metoda pro uvolňování niklu ze souprav, které se vkládají do propíchnutých částí lidského těla, a z předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s pokožkou
2500
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
38
382300006
EN 12732:2021
55
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavkyZařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
2400
30.05.2023
30.12.2023
Převzetí evropské normy překladem
ČPS Praha
38
382300005
FprEN 15001-2
55
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 05 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu provoz a údržbuZařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
2400
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
37
372300001
EN 60670-24:2013/FprAA
130
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkonKrabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon
2300
20.03.2023
20.05.2023
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300029
ISO/IEC 27005:2022
20
Informační bezpečnost kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro řízení rizik informační bezpečnostiInformační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro řízení rizik informační bezpečnosti
2300
30.05.2023
30.08.2023
Převzetí mezinárodní normy překladem
PRAČKE Praha
36
362300028
EN IEC 80601-2-59/A1:2023 + IEC 80601-2-59/A1:2023
81
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojůZdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů
2300
30.04.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy překladem
KORPAS Olomouc
36
362300027
EN 50697:2022
96
Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci spojů ukončených modulárními zástrčkami a přímo připojené kabelážeInformační technologie - Měření spojů od konce ke konci, spojů ukončených modulárními zástrčkami a přímo připojené kabeláže
2300
31.05.2023
31.07.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300026
EN IEC/ASTM 62885-7:2021/prA1 + IEC/ASTM 62885-7/A1:2022
33
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkceSpotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300025
EN 50600-4-9:2022
96
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-9: Efektivita využití vodyInformační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-9: Efektivita využití vody
2300
31.05.2023
31.07.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300024
EN 50600-4-8:2022
96
Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-8: Efektivita využití uhlíkuInformační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 4-8: Efektivita využití uhlíku
2300
31.05.2023
31.07.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
36
362300023
EN ISO/IEC 19896-3:2023 + ISO/IEC 19896-3:2018
20
IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetenci testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 3: Požadavky na znalosti dovednosti a efektivitu hodnotitelů ISO/IEC 15408IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetenci testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 3: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu hodnotitelů ISO/IEC 15408
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300022
EN ISO/IEC 19896-2:2023 + ISO/IEC 19896-2:2018
20
IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 2: Požadavky na znalosti dovednosti a efektivitu testerů ISO/IEC 19790IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 2: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu testerů ISO/IEC 19790
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300021
EN ISO/IEC 19896-1:2023 + ISO/IEC 19896-1:2018
20
IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 1: Úvod pojmy a obecné požadavkyIT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 1: Úvod, pojmy a obecné požadavky
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300020
EN IEC 63245-2:2023 + IEC 63245-2:2022
87
Bezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 2: Referenční modelBezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 2: Referenční model
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300019
FprEN 50631-3-1
33
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 3-1: Specifické mapování datových modelů: SPINE a SPINE-IoTPřipojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 3-1: Specifické mapování datových modelů: SPINE a SPINE-IoT
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300018
FprEN 50631-4-1
33
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 4-1: Specifické aspekty komunikačního protokolu: SPINE SPINE-IoT a SHIPPřipojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 4-1: Specifické aspekty komunikačního protokolu: SPINE, SPINE-IoT a SHIP
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300017
FprEN 50631-2
33
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 2: Mapování podrobnosti požadavky a odchylky specifické pro výrobekPřipojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 2: Mapování, podrobnosti, požadavky a odchylky specifické pro výrobek
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300016
FprEN 50631-1
33
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky modelování generických dat a neutrální vzkazyPřipojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy
2300
30.05.2023
30.05.2023
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
36
362300015
FprEN 60335-2-9:2021/FprAA:2021
33
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vařeníElektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření
2300
20.03.2023
20.05.2023
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
36
362300014
FprEN 60335-2-9:2021 + IEC 60335-2-9:2019
33
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vařeníElektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření
2300
20.03.2023
20.05.2023
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352300036
EN IEC 61300-2-18:2023 + IEC 61300-2-18:2023
98
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teploSpojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo
2300
30.05.2023
15.07.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300035
EN IEC 61280-1-4:2023 + IEC 61280-1-4:2023
98
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdrojePostupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje
2300
30.04.2023
30.06.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
MASCHKE Brno
35
352300034
EN IEC 61300-2-1:2023 + IEC 61300-2-1:2023
98
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2- 1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2- 1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)
2300
30.06.2023
15.08.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300033
FprEN IEC 60947-4-2:2020 + IEC 60947-4-2:2020
130
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proudSpínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud
2300
11.04.2023
11.06.2023
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352300032
FprEN IEC 60947-8:2021 + IEC 60947-8:2021
130
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojůSpínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů
2300
01.04.2023
11.06.2023
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
35
352300031
FprEN 60115-1 + IEC 60115-1:2020
102
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikaceNeproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace
2300
30.05.2023
30.07.2023
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
35
352300030
FprEN 50528
97
Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkostiIzolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti
2300
30.06.2023
31.08.2023
Převzetí evropské normy překladem
BÁRTA Praha
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.