Logo ČAS
Logo ČAS

Úkoly plánu TN

Třídící znak
Číslo úkolu
Dokument
Název úkolu
TNK - Název TNK
Oddělení
Termín zahájení
Termín ukončení
Způsob převzetí
Zpracovatel
-
652000020
EN 17411:2020
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.04.2021
Převzetí evropské normy překladem
ŠLÉGLOVÁ BRNO
-
642000043
CEN ISO/TS 23818-1:2020 + ISO/TS 23818-1:2020
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE)
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
-
642000042
CEN/TS 1519-2:2020
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
-
642000041
CEN/TS 17176-7:2020
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační připojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
-
642000040
EN 17417:2020
Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek - Metoda měřením nárůstu tlaku
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
632000010
CEN/TS 17045:2020
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
-
632000009
CEN/TS 17510:2020
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení měrného povrchu prášků - Metoda založená na adsorpci kryptonu
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí technické specifikace schválením k přímému používání jako ČSN
ČAS PRAHA
-
582000008
FprEN 14112
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.04.2021
Převzetí evropské normy překladem
ŠLÉGLOVÁ BRNO
-
562000021
EN 17424:2020
Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
562000020
ISO/TS 21872-2:2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí technické specifikace převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
442000009
ISO 12900:2018
Černá uhlí - Stanovení abrazivity
nedefinováno
2500
30.01.2021
01.03.2021
Převzetí mezinárodní normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
442000008
Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka (revize ČSN 44 1379:2015)
nedefinováno
2500
30.01.2021
30.05.2021
TEKO-T Praha
-
442000007
ISO 1928:2020
Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla
nedefinováno
2500
30.01.2021
30.05.2021
Převzetí mezinárodní normy překladem
TEKO-T Praha
-
442000006
ISO 925:2019
Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda
nedefinováno
2500
30.01.2021
30.05.2021
Převzetí mezinárodní normy překladem
TEKO Praha
-
422000044
EN ISO 12004-1:2020 + ISO 12004-1:2020
Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvářitelnosti plechů a pásů - Část 1: Měření a aplikace diagramů mezní tvářitelnosti v lisovně
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
372000005
EN 50520:2020
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích
nedefinováno
2300
30.04.2021
30.06.2021
Převzetí evropské normy překladem
MEDIT CONSULT Olomouc
-
362000172
EN ISO 80601-2-69:2020 + ISO 80601-2-69:2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000171
EN 62788-1-4/A1:2020 + IEC 62788-1-4/A1:2020
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000170
EN ISO 80601-2-67:2020 + ISO 80601-2-67:2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku
nedefinováno
2500
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000169
EN IEC 60601-2-22:2020 + IEC 60601-2-22:2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů
nedefinováno
2300
15.01.2021
15.03.2021
Převzetí evropské normy překladem
HRAZDIL Brno
-
362000168
EN 50632-2-6:2015/prA2
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000167
EN IEC 60601-2-22:2020 + IEC 60601-2-22:2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000166
EN 60436/A11:2020
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000165
FprEN 62801:2013 + IEC 62801:2020
Metoda měření půlvlnového napětí pro optický modulátor Mach-Zehnder v bezdrátových komunikačních a vysílacích systémech
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000164
EN IEC 60268-16:2020 + IEC 60268-16:2020
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči
nedefinováno
2300
28.02.2021
15.04.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
362000163
EN IEC 60268-22:2020 + IEC 60268-22:2020
Elektroakustická zařízení - Elektrícká a mechanická měření
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
362000162
EN IEC 60335-2-43/A11:2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků
nedefinováno
2300
01.02.2021
01.04.2021
Převzetí evropské normy překladem
VODA Hlinsko
-
362000161
EN IEC 60645-3:2020 + IEC 60645-3:2020
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání
nedefinováno
2300
29.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
JANDÁK Praha
-
362000160
EN IEC 60904-10:2020 + IEC 60904-10:2020
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity
nedefinováno
2300
22.01.2021
29.03.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
362000159
EN IEC 60904-1:2020 + IEC 60904-1:2020
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik
nedefinováno
2300
22.01.2021
29.03.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
362000158
EN IEC 60904-9:2020 + IEC 60904-9:2020
Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru
nedefinováno
2300
22.01.2021
29.03.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
352000106
prEN IEC 61803:2020 + IEC 61803:2020
Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči
nedefinováno
2300
10.02.2021
01.04.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
352000105
EN IEC 60603-7:2020 + IEC 60603-7:2020
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory
nedefinováno
2300
30.01.2021
15.05.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
352000104
EN IEC 61837-2/A1:2020 + IEC 61837-2/A1:2020
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.04.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
352000103
EN IEC 63182-2:2020 + IEC 63182-2:2020
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Toroidní jádra
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
352000102
EN IEC 61076-2-114:2020 + IEC 61076-2-114:2020
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-114: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro datové a napájecí konektory se závitovou aretací M8
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
352000101
EN IEC 60794-6-20:2020 + IEC 60794-6-20:2020
Optické vláknové kabely - Část 6-20: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro ohnivzdorné vnější kabely
nedefinováno
2300
30.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
352000100
EN IEC 60794-6-10:2020 + IEC 60794-6-10:2020
Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely
nedefinováno
2300
30.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy převzetím originálu
ČAS PRAHA
-
342000070
EN 54-3:2014+A1:2019
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení
nedefinováno
2400
30.03.2021
30.05.2021
Převzetí evropské normy překladem
ATBS GA Praha
-
342000069
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (změna ČSN 34 2710:2011)
nedefinováno
2400
30.04.2021
30.06.2021
ATBS GA Praha
-
342000068
EN 60332-3-10:2018/prAA
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení
nedefinováno
2300
30.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
-
342000067
EN 60332-1-2:2004/prAB
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1kW směsný plamen
nedefinováno
2300
30.01.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy překladem
ČAS PRAHA
-
332000076
CLC/TS 50136-9:2020
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)
nedefinováno
2300
28.02.2021
30.05.2021
Převzetí technické specifikace překladem
ATBS GA Praha
-
332000075
EN 55032:2015/FprA1:2019 + CISPR 32/A1:2019
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi
nedefinováno
2300
04.01.2021
01.03.2021
Převzetí evropské normy překladem
PECH PRAHA
-
322000015
EN ISO 8666:2020 + ISO 8666:2020
Malá plavidla - Základní údaje
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
322000014
EN ISO 12215-7:2020 + ISO 12215-7:2020
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
322000013
EN ISO 12215-10:2020 + ISO 12215-10:2020
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
322000012
EN ISO 11591:2020 + ISO 11591:2020
Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště
nedefinováno
2200
28.02.2020
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
312000088
EN 6057:2020
Letectví a kosmonautka - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, s vnitřním závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
-
272000032
EN 16564:2020
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)
nedefinováno
2200
28.02.2021
30.03.2021
Převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku
ČAS PRAHA
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.