Logo ČAS

Vše, co jste chtěli vědět o Atestacích eSSL. Série  workshopů Agentury ČAS se zúčastnilo přes 150 zájemců

31. 8. 2023

Proces atestací elektronických systémů spisových služeb (eSSL) odstartoval na začátku července 2023. Aby celý proces všem zájemcům co nejvíce usnadnila, rozhodla se Česká agentura pro standardizaci uspořádat sérii tří workshopů. Zástupci oddělení Atestací eSSL společně s přizvanými experty seznámili účastníky s nejdůležitějšími informacemi, které jsou pro hladký průchod procesem atestace potřeba znát. Více než čtyřhodinový seminář je proto provedl stěžejními informacemi, co jsou atestace a proč byly zavedeny. Dále byly představeny klíčové body Provozního řádu atestačního střediska. Hlavním bodem workshopů však byla velmi podnětná odborná diskuse nad podobou testovacích scénářů, které budou sloužit pro ověření souladu funkčnosti eSSL s právními předpisy. 

O účast na workshopech projevilo zájem přes 150 účastníků. Ti si mohli vybrat mezi fyzickou či virtuální podobou semináře. Právě on-line formě, která nabízí přece jen větší flexibilitu, daly nakonec přednost asi dvě třetiny všech zúčastněných. I pro ně, stejně jako pro všechny v sále Konferenčního centra Agentury ČAS, byla ale samozřejmě otevřena možnost zapojit se do závěrečné diskuse.

Účastníci workshopů se rekrutovali jak z veřejné správy, tak odborné veřejnosti, včetně zájemců o problematiku spisových služeb obecně. Vedle zástupců celé řady ministerstev či dalších orgánů veřejné správy se k účasti na semináři přihlásili i odborníci z ICT Unie, ale také experti z Ministerstva vnitra, pod které problematika elektronických spisových služeb i jejich atestací spadá. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci dodavatelů elektronických systémů spisových služeb či tak zvaných veřejnoprávních původců, tedy institucí, které v budoucnu budou muset používat pro zajištění spisové služby výhradně atestované eSSL.

Stáhněte si:

Prezentace z workshopu: Podmínky atestací spisových služeb (23. srpna 2023)

Prezentace Provozního řádu atestačního střediska (23. srpna 2023)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.