Logo ČAS

Atestační středisko eSSL České agentury pro standardizaci vydalo aktualizaci některých dokumentů

30. 11. 2023

Na webových stránkách České agentury pro standardizaci byly v sekci věnované Atestacím elektronických systémů spisových služeb (eSSL) aktualizovány některé klíčové dokumenty.

K dispozici je tak verze 1.1 Provozního řádu atestačního střediska platná od 27. listopadu 2023:

Dále je k dispozici také aktualizovaná verze Pravidel ochrany osobních údajů Atestačním střediskem pro elektronické systémy spisové služby, kterou lze najít v sekci Důležité dokumenty a odkazy.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.