Logo ČAS

Agentura ČAS získala certifikát ISO 9001 za přípravu prostředí pro atestace eSSL

15. 2. 2024

Na základě úspěšného projití certifikačním procesem získala Česká agentura pro standardizaci prestižní certifikát dokládající shodu systému managementu kvality s požadavky stanovenými v mezinárodní technické normě ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát vydaný Českou společností pro jakost, která je akreditovaným orgánem pro certifikaci systémů managementu, osvědčuje, že příprava atestačního prostředí probíhala v souladu s požadavky této technické normy.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.