Logo ČAS

Připravte se na proces atestace eSSL

26. 4. 2024

Zájmem České agentury pro standardizaci je zajistit, aby celý proces atestací elektronických systémů spisových služeb byl zcela transparentní. Proto dává k dispozici nástroje, které zájemcům o atestace eSSL umožní se na celý proces připravit a v podstatě si jej vyzkoušet „nanečisto“. Již před časem byl zveřejněn seznam atestačních scénářů a Seznam Atestačních požadavků dle jednotlivých testovacích scénářů. Nyní byly přidány další dva nástroje v podobě validátorů xml a simulátoru ISSD. Oba jsou k nalezení v sekci Důležité dokumenty a odkazy.

Jedná se o software simulující informační systém spravující dokumenty a propojený na eSSL pro ověření funkcí rozhraní eSSL podle přílohy č. 1 Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Soubor validátorů XML umožňuje:

  • validaci komponent ve formátu XML vůči XML schématům a znázornění metadat podle Přílohy č. 6 NSESSS
  • ztvárnění obsahu transakčního protokolu nebo jeho příslušné části, dále software pro validaci komponent ve formátu XML vůči XML schématům a znázornění metadat podle Přílohy č. 7 NSESSS
  • migraci dat mezi elektronickými systémy spisové služby, migraci dat při spisové rozluce nebo migraci dat ze starého do nového systému (exit plán), a to včetně souvisejících specifický požadavků

Kromě validátorů XML připravilo Atestační centrum eSSL České agentury pro standardizaci pro všechny zájemce o atestaci také vzorové dávky, které bude možné načíst pomocí emulátoru ISSD a rozhraní eSSL do atestované eSSL. Tyto vzorové dávky byly vytvořeny dle přílohy č.1 Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby VMV čá. 42/2023 a TS11 – Rozhraní. Tento emulátor ISSD a vzorové dávky budou použity testery v rámci atestace eSSL.

Validátor XML i Emulátor ISSD si je možné bezplatně stáhnout ze stránek České agentury pro standardizaci. V části věnované atestacím eSSL lze také v sekci Důležité dokumenty a odkazy nalézt uživatelskou příručku k oběma balíkům nástrojů.

Stáhněte si:

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.