Logo ČAS eng

Classification System CCI

Klasifikační systém je přímou stezkou k užívání datového standardu staveb. Ten umožní jednodušší sdílení digitálních stavebních dat. Všichni spolupracující na jedné stavbě, ale třeba i na provozu jedné budovy, by měli být schopni mluvit stejným jazykem. A to i datovým. Základním stavebním kamenem takového “jazyka” je klasifikační systém.

Klasifikační systém nám umožní pojmenovávat stejné věci stejně. Základním stavebním pilířem klasifikačního systému musí být jednotné pojmenování, které bude srozumitelné napříč obory, nástroji, softwary a nakonec i časem.

Na základě mezinárodní spolupráce vznikl klasifikační systém CCI, Česko je zakládajícím členem vzniklé organizace. Mezinárodní atribut nám umožní do budoucna sdílení digitálních dat i napříč zeměmi. Pro české firmy z oboru stavebnictví se tak může otevřít prostor i na jiných trzích.

Klasifikační systém CCI je volně dostupný v českém i anglické jazyce na portálu KoncepceBIM.cz, najdete ho na tomto odkaze společně s dalšími informacemi o klasifikačním systému.

Logo CCI
Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Czech Standardization Agency s.p.o.