Logo ČAS eng

Data Standard of Buildings

Datový standard staveb – základní kámen zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace. 

První připravovanou částí DSS je datový standard informačního modelu staveb, který umožňuje přenosy digitálních strukturovaných informací o stavbě mezi jednotlivými účastníky výstavbových projektů a to nezávisle na jednotlivých softwarových řešeních.

Datový standard staveb dokáže zajistit, aby informace do informačního modelu stavby stačilo zadat pouze jednou a byla v budoucnu k dispozici všem. Přesně v takové formě, jakou potřebují. DSS definuje strukturu dat ukládaných do souboru, k tomu slouží tak zvané datové šablony, které popisující konkrétní strukturu informací a vlastností. Ty budou postupně vznikat nejen pro konstrukční prvky, ale také pro konkrétní výrobky, ale také i stavební prostory, zóny, stavební entity a tak dále. Šablona říká, jaké informace se k objektu váží, 
a jaké vlastnosti má mít. Díky tomu budou moci všichni používat digitální nástroje, na které byli doposud zvyklí, a přitom využívat informací, které k objektům přiřadil již někdo jiný, nebo naopak doplnit informace a vlastnosti. Včetně možnosti určit, které z nich jsou pro konkrétní objekt potřeba. Šablona totiž umožní definovat minimální potřebné množství informací, které je nutné do informačního modelu zadat.

Více informací o Datovém standardu staveb a o jeho úvodní části standardu informačního modelu staveb pro pozemní stavby pro potřeby pilotních projektů se dozvíte na tomto odkaze portálu Koncepce BIM.

Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Czech Standardization Agency s.p.o.