Logo ČAS eng

Catalogue of companies and BIM projects

Volně dostupná agenda na portálu Koncepce BIM: https://www.koncepcebim.cz/katalog

Katalog poskytne veřejným zadavatelům, investorům znalosti o reálném využití BIM v českých projektech a společnosti zde mají příležitost informovat o svých službách a především projektech, které poskytují v souvislosti s metodou BIM a digitalizací stavebnictví obecně.  Cílem katalogu je poskytnout co nejpřesnější mapu o různorodých službách a typech produktů, které mohou všichni účastníci stavebních projektů a uživatelé staveb využívat pro zvýšení svojí efektivity a kvality v souvislosti s digitalizací, a především s metodou BIM.

Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Czech Standardization Agency s.p.o.