Logo ČAS eng

About us - BIM

odbor Koncepce BIM je pověřen realizací významného rozsahu odborných opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavádění metody BIM v České republice  
Tato Koncepce byla schválena 25. září 2017. V odvětví stavebnictví je tak důležitým termínem rok 2022, od kterého se plánuje povinné použití metody BIM pro nadlimitní veřejné stavební zakázky. Účelem této povinnosti je stimulovat intenzivní rozvoj digitalizace při činnosti veřejných zadavatelů, a tím rozvoj efektivní spolupráce se stavebním trhem.

BIM – digitalizace staveb

BIM je proces vytváření, sdílení, užití a správy dat o stavbě během jejího celého životního cyklu. BIM je klíčovým faktorem digitalizace stavebnictví, efektivity a atraktivity oboru.


Základní činnosti odboru

  • realizace svěřených opatření z Koncepce zavádění metody BIM v České republice
  • připravujeme standardy a metodiky pro veřejné zadavatele a stavební trh pro celý životní cyklus staveb
  • sdružujeme expertízu v pracovních skupinách pro jednotlivé oblasti
  • nabízíme vzdělávání a osvětu na akcích
  • monitorujeme pilotní projekty před plošnou implementací metody BIM
  • spravujeme Katalog společností a projektů informující o službách v souvislosti s metodou BIM
  • provozujeme informační portál cz pro širokou stavební odbornou veřejnost
  • spolupracujeme s odbornou veřejností z veřejného, soukromého i akademického prostředí
  • a další činnosti jako je navazující legislativa a meziresortní a oborová spolupráce

Všechny aktuální informace o činnosti odboru Koncepce BIM a připravovaných metodikách a standardech najdete na interaktivním odborném portálu KoncepceBIM.cz
Portál je hlavní komunikační platformou s širokou stavební veřejností.
Možnost diskusí a blogu.

Metoda BIM
Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Czech Standardization Agency s.p.o.