Logo ČAS eng

BIM Concept

Koncepce byla zpracována na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. Vláda v něm vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR a uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), za podpory ostatních ministerstev, zpracovat Koncepci zavádění metody BIM v České republice.

Vládou schválený dokument Koncepce zavádění metody BIM v České republice, jeho interaktivní podobu a další související informace najdete v této části portálu Koncepce BIM.
https://www.koncepcebim.cz/koncepce

Members of
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Czech Standardization Agency s.p.o.