Jste zde

Jak odkazovat na normy ve veřejných zakázkách

Zveme Vás na workshop -  jak odkazovat na normy ve veřejných zakázkách

 

Workshop je určen úředníkům orgánů veřejné správy, zadavatelům i dodavatelům, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek.

Během workshopu získáte přehled o výhodách odkazování norem v zadávání veřejných zakázek. Uvedeme praktické příklady a naučíme Vás nalézt a odkazovat na normy ve veřejných zakázkách obecně.

Termín konání: 29. 3. 2019 09.00 do16.00 hod.

Místo konání: Česká agentura pro standardizaci, konferenční místnost LIST

Workshop je zdarma, ale je nutné se předem zaregistrovat.

Registrace na seminář: přihlašování bylo ukončeno

Odborní garanti:

·         Søren Jensen, DanSense, Master in Environmental Management

·         Ing. Ondřej Hykš, představitel managementu pro kvalitu, ředitel úseku vzdělávání České společnosti pro jakost

·         Ing. Petr Beneš, Česká agentura pro standardizaci, odbor standardizace

Program

  • Úvod a seznámení s normami
     
  • Pochopení standardizace

- Pozadí, důvody, rámec

  • Referenční normy v oblasti veřejných zakázek obecně

- Praktický přístup, právní požadavky

  • Jak odkazovat na standardy v procesu zadávání zakázek

- Pracujte s tím, jak používat standardy.

  • Identifikace a odkazování certifikátů v procesech zadávání zakázek

- Certifikáty, dokumenty o posuzování shody

  • Referenční normy v zadávacích řízeních

- Více inovativních nabídek

 

Workshop bude probíhat v českém jazyce.