Logo ČAS

Připravujeme: ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy

29. 4. 2024

1.5.2024 vychází předběžná norma ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy. Vydáním této normy se v České republice specifikují dosud komplexně neřešené požadavky požární bezpečnosti při instalaci PV systémů.
Norma představuje souhrn požadavků na instalaci PV systémů z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb, nikoliv z hlediska požadavků oboru elektro, statiky či ekonomiky provozu. Popisuje základní části PV systémů a určuje podmínky, pro jejich instalaci z pohledu jejich umístění, zohledňuje materiálové provedení PV systémů. Řeší instalace PV systémů v budovách, na budovách, na volném prostranství. Jsou určeny podmínky pro mezní velikosti PV polí a vzdálenosti mezi nimi. V normě jsou určeny požadavky pro úložiště elektrické energie, které jsou součástí PV systémů. Pro zásah jednotek požární ochrany jsou stanoveny požadavky pro přístup hasičů k PV systémům a podmínky pro vypínání PV systémů při požáru, včetně požadavků na bezpečnostní značení a označování jak zařízení, tak budov.
Ve vztahu k budově, kde je PV systém instalován, se určují požadavky z hlediska třídy rekce na oheň matriálů použitých na střechách, stěnách a konstrukcích. V návaznosti na ČSN 73 0848 jsou uvedeny požadavky na kabelové trasy.
Norma v přílohách obsahuje více obrazových provedení PV systémů podle požadavků z textu. Podmínky normy se vztahují jak ke stávajícím budovám, kam se PV systémy dodatečně instalují, tak i podmínky pro projektování staveb nových.

V ČSNonline již nyní.

V nabídce eshopu od 1.5.2024.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.