Logo ČAS
Logo ČAS
Cena a čestné uznání Vladimíra Lista 2021

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2021 ČSN & Research and Innovation Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista 2021 Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno: Cena Vladimíra Lista Čestné uznání Vladimíra Lista Česká […]

číst více
Návrh na zřízení TNK – Ergonomie

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Ergonomie. Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Ergonomie od Textilního zkušebního ústavu, s. p. Navrhovaná oblast působnosti TNK: Technická normalizace v oblasti ergonomie. TNK bude zrcadlovou komisí k následujícím technickým komisím/subkomisím CEN a ISO:CEN/TC 122 Ergonomie,ISO/TC 159 Ergonomie,ISO/TC 159/SC1 Ergonomické směrné zásady,ISO/TC 159/SC3 Antropometrie a biomechanika,ISO/TC […]

číst více
Mám správný respirátor? S výběrem spotřebitelům pomůže nový leták ÚNMZ

Jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, připravil pro spotřebitele Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Leták navazuje na poptávku a na nedávno vydanou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“, kterou uvítali nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb, města, obce i další subjekty. Jednostránkový materiál má za […]

číst více
Open call for tenders for the validation of methods in CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”

Proficiency test providers for 6 inter-laboratory studies Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyhlašují otevřené výběrové řízení na služby:Poskytovatelé zkoušek způsobilosti pro 6 mezilaboratorních studií pro validace metod v CEN / TC 455 / WG 4 „Other safety parameters“ v rámci standardizačního požadavku Evropské komise M […]

číst více
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) pro rok 2021 vyhlašuje:

19. ročník udělování ocenění za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji technické normalizace jak na národní, tak mezinárodní úrovni: Cena Vladimíra Lista Čestné uznání Vladimíra Lista 6. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace: Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných […]

číst více
Nová publikace ÚNMZ má pomoci v boji s covid-19

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zpracoval odbornou publikaci „Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“ s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh. Jde totiž o jedinou možnou cestu k tomu, aby nejen zdravotníci a další pracovníci v první linii dostávali a používali výhradně bezpečné, funkční a […]

číst více
Normy pro životní prostředí
Brožura CEN-CENELEC pro veřejný sektor

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) vydaly v prosinci 2020 brožuru s názvem „Normy pro životní prostředí“ (Standards for the environment). Publikace vysvětluje, proč je přínosné zapojení organizací veřejného sektoru do technické normalizace a poskytuje přehled o tom, jakými způsoby se technické normy mohou stát efektivním nástrojem ochrany životního prostředí. Technická […]

číst více
Pracovní program CEN CENELEC 2021

Rok 2021 bude pro CEN a CENELEC klíčovým rokem: bude oficiálně zahájena implementace Strategie 2030, která bude řídit vývoj obou organizací v příštích 10 letech a pomůže zabezpečit relevanci evropské standardizace i pro budoucnost. Pandemická krize COVID-19 ukázala, jakou klíčovou roli hrají technické normy v podpoře evropského hospodářského oživení a posílení jednotného trhu. Během první […]

číst více
Konference o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act"

Evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI společně s ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost) pořádají virtuální konferenci o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act", která bude zahrnovat i část věnovanou směrnici RED (2014/53/EU, Radio Equipment Directive), Spotřebitelský Internet (Consumer Internet of Things (CIoT)), problematice 5G, atd. […]

číst více
Návrh na zřízení nové TNK: Světelné znečištění – rušivé světlo

Odbor technické normalizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK  Světelné znečištění – rušivé světlo Navrhovaná oblast působnosti TNK:   Světelné znečištění je jev , který ovlivňuje a mění přirozené prostředí člověka i přírody. Světelné znečištění vzniká z důsledku nevědomého nebo neprofesionálního použití světelných přístrojů (svítidel, světlených zdrojů) při návrhu venkovních osvětlovacích soustav. […]

číst více
1 2 3 5
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.