Logo ČAS

Vyšla nová příručka ISO/IEC 27001:2022 Systémy managementu informační společnosti.

14. 5. 2024

Příručka je pomůckou pro malé a střední podniky při vytváření a zavádění systémů managementu informační bezpečnosti v souladu s normou ISO/IEC 27001

Požadavky, které stanoví ISO/IEC 27001 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti – Požadavky, jsou obecné a natolik flexibilní, že je lze vztáhnout na všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost nebo obor jejich podnikání. Tato příručka se nicméně zaměřuje na vedení malých a středních podniků, protože i ty používají, zpracovávají, vyměňují a uchovávají informace své vlastní, ale i informace svých zákazníků či dodavatelů. Příkladem mohou být malé rodinné podniky, výrobci, distributoři, školy, maloobchodní prodejny, právnické firmy, charitativní organizace, poskytovatelé lékařských a sociální služeb atd. Tato příručka se skládá z kapitol, které lze použít nezávisle na sobě podle individuálních potřeb. Příručka je podpůrným materiálem k samotné normě ISO/IEC 27001.

V originále si ji můžete zakoupit na našem eshopu již dnes: https://eshop.agentura-cas.cz/publikace.aspx

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.