Logo ČAS

Veřejná konzultace k Nařízení 1025/2012

6. 5. 2024

Cíl

Nařízení č. 1025/2012, o evropské normalizaci, stanoví pravidla pro podporu politiky EU v oblasti standardizace. Od přijetí tohoto právního předpisu v říjnu 2012 se normalizační prostředí výrazně změnilo.

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit informace o zkušenostech s fungováním nařízení (EU) č. 1025/2012.

Evropská komise potřebuje zjistit, zda tento právní předpis, jako základ evropského systému normalizace, stále vyhovuje svému účelu. Konzultace se zúčastněnými stranami poskytne cenné informace jako základ pro toto hodnocení.

Období konzultace: 2. května - 25. července 2024

Tato veřejná konzultace je otevřená. Všechny podněty budou zohledněny při dalším rozvoji a dolaďování této iniciativy. Obdržené připomínky budou zveřejněny na stránkách iniciativy.

Komu je konzultace především určena:

  • Vlády zemí EU/EHP
  • Evropské normalizační organizace
  • Národní normalizační orgány v zemích EU/EHP
  • Malé podniky a zástupci zúčastněných stran (příloha III)
  • Průmyslová/odvětvová sdružení
  • Mezinárodní normalizační organizace
  • Globální obchodní partneři
  • Organizace spotřebitelů/uživatelů
  • Nevládní organizace
  • Akademická obec

Konzultace má formu dotazníku a je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Své odpovědi tak můžete odeslat v jakémkoli úředním jazyce EU. Pozor – z důvodu transparentnosti se musí účastníci veřejných průzkumů registrovat do portálu EC.

Kde: Evropská normalizace – hodnocení (europa.eu)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.