Logo ČAS

Hledáme členy TNK 25 Ozubená kola, převodovky a drážkování

8. 4. 2024

Zapojte se i Vy do tvorby technických norem

Technické normy každodenně používají obchodníci, výrobci, veřejné instituce a další organizace jako nástroj řízení životně důležitých oblastí – jsou to mimo jiné obchod, řízení, kvalita, zdraví a bezpečnost, nové technologie pro zvýšení energetické účinnosti, dopad na životní prostředí nebo interoperabilita. Proto je naším cílem, aby byly technické normy jak svým obsahem, tak i svou formou co nejkvalitnější. K tomu můžete významným způsobem přispět i Vy a současně s tím získat i řadu výhod.

Hledáme členy technické normalizační komise TNK 25 Ozubená kola, převodovky a drážkování, kteří by v TNK zastupovali všechny zainteresované strany: průmysl a obchod; ústřední a další správní úřady, spotřebitele a uživatele, odbory, univerzity a jiné vzdělávací organizace, zkušební, certifikační a akreditační orgány, nevládní organizace.

Působností TNK 25 je normalizace čelních a kuželových ozubených kol, šnekových kol, ozubených hřebenů, převodovek, drážkových hřídelů a nábojů včetně:

- názvosloví a značek,

- požadavků a pravidel výpočtů pro konstrukci, rozměry a lícování,

- požadavků na kontrolu a měření včetně klasifikace vad a poškození.

Technická normalizační komise je odborný poradní orgán Odboru standardizace České agentury pro standardizaci (ČAS), státní příspěvkové organizace, pro komplexní řešení všech otázek technické normalizace v daném rozsahu působnosti. Činnost komise je založena na principech uvedených ve Statutu a jednacím řádu TNK, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách ČAS.

Případné uchazeče prosíme o sdělení, jaké mají zkušenosti jak se samotnou normalizací, tak také přímo s poptávaným oborem a také informaci o jazykové vybavenosti.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte nejpozději do 30. dubna 2024. na adrese velat@agentura-cas.cz .

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.