Logo ČAS

IEC Young Professionals Workshop | 21. října - 25. října 2024, Edinburgh, Skotsko

30. 4. 2024

Zúčastněte se jedinečného workshopu věnovaného příští generaci odborníků a lídrů v oblasti technické normalizace a posuzování shody v IEC.
Zažijte atmosféru generálního zasedání IEC – každoroční klíčovou událost, která propojuje technickou a řídicí sféru IEC.
Zjistěte, jak jsou technické normy vytvářeny.
Využijte množství příležitostí, jak se zapojit do práce IEC.

Workshop se bude konat 21.10 - 25.10.2024 a jeho smyslem bude mimo jiné prohloubit své znalosti o technických normách a jejich tvorbě a navázat nové mezinárodní kontakty.
Pokud máte o seminář zájem, máte alespoň základní povědomí o principech technické normalizace a je vám mezi 20 a 35 lety, přihlaste se na adrese: sekretar@unmz.cz  
IEC hradí náklady na ubytování po celou dobu konání workshopu (max. 6 nocí).

Další podrobnosti se dozvíte v přiložených materiálech:
www.youtube.com/watch?v=ef8JXbm7C0U&t=1s
www.iec.ch/young-professionals
Program | Informační leták

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.