Seminář - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy v praxi projektanta, montéra a revizního technika a jejich úloha nejen při objektivním zpracování revizní zprávy z pohledu nových norem a soudních znalců Cílem semináře je ukázat účastníkům problémy spojené s navrhováním ochrany před úrazem elektrickým proudem, které jsou navázány na nedostatečné či nesprávné určování vnějších […]

číst více
Návrh na zřízení nové TNK: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů

Odbor standardizace oznamuje návrh na zřízení TNK – Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů Odbor standardizace obdržel návrh TNK 22, subkomise č. 1 na zřízení TNK s oblastí působnosti: Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů CLC/TC 44X(Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost strojních zařízení – elektrická zařízení strojů IEC/TC 44 (Safety of machinery - Electrotechnical aspects) Bezpečnost […]

číst více
Program rozvoje technické normalizace (PRTN) 2019

Česká agentura pro standardizaci (dále Agentura) vyzývá k podávání návrhů úkolů v rámci Programu rozvoje technické normalizace (PRTN) pro rok 2019.  Prioritní jsou tyto oblasti: 1. úkoly navazující na předchozí úspěšné projekty realizované v rámci PRTN 2. příprava a tvorba původních českých technických norem 3. zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení […]

číst více
Příručky správné praxe - PRTN 2018

Výsledky Programu rozvoje technické normalizace pro rok 2018.  Do programu byly zahrnuty nabídky, které splňovaly některé z následujících kritérií:1. Úkoly navazující na dříve úspěšně realizované projekty2. Podpora tvorby původních českých technických norem3. Podpora zapojení národních expertů do evropské a mezinárodní normalizace (např. vedení TC a WG v rámci evropských a mezinárodních normalizačních organizací)4. Podpora informační, […]

číst více
Komentář k ČSN ISO 45001

Česká společnost pro jakost ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci vydávají dne 11. 12. 2018 Komentované vydání normy ČSN ISO 45001, jehož autory jsou Ing. Jiří Tilhon, RNDr. Mgr. Petr Skřehot a Ing. Jiří Vala, Ph.D. Cílem komentovaného vydání je napomoci dotčeným osobám zavést požadavky normy do praxe, eventuálně napomoci k bezproblémové migraci z ČSN OHSAS 18011 k ČSN […]

číst více
Světový den technické normalizace a Cena Vladimíra Lista 2018

V úterý 16. října jsme oslavili Světový den technické normalizace. Při této příležitosti uspořádala Česká agentura pro standardizaci setkání spojené s předáváním Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista a vyhlášením výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN.  Česká agentura pro standardizaci (ČAS) převzala ke dni zahájení činnosti od svého zřizovatele Úřadu pro technickou […]

číst více
Harmonizované normy: zvýšení transparentnosti a právní jistoty pro plně fungující jednotný trh

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Komise předložila první odpověď na žádost Evropské Rady z března 2018, aby posoudila současný stav jednotného trhu a zbývající překážky a příležitosti pro jeho plné fungování (Harmonizované normy zahrnují i otázky sociálního začleňování, jako je přístupnost. Evropský akt přístupnosti využívá normy k zajištění předpokladu shody.). Normalizace hraje […]

číst více
Standards for all

Nový eLearningový nástroj  Technické normy mají široký dopad na společnost a přispívají k větší bezpečnosti každodenního života. Na evropské úrovni začaly regulační orgány využívat technické normy k podpoře provádění právních předpisů a politik, a to i v oblastech veřejného zájmu. Tento přístup znamená, že je pro občanskou společnost ještě důležitější se zapojit a podílet na […]

číst více
Vychází ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

Zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou pro mnoho podniků na prvním místě, přesto dochází k úrazům a to i smrtelným. ČSN ISO 45001 umožní zavést systém, pomůže řídit rizika a zlepšit výkonnost v oblasti BOZP. ČSN ISO 45001 specifikuje požadavky na systém managementu BOZP a poskytuje návod k jeho používání. Umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá […]

číst více
Koncepce BIM 2022

Náplň činnosti odboru Koncepce BIMNa základě pověření ministra průmyslu obchodu ze dne 7. prosince 2017 je odbor Koncepce BIM pověřen realizací významného množství opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavedení BIM v České republice (dále jen Koncepce). Tato Koncepce byla schválena 25. září 2017 a ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ji realizovat tak, aby tímto přispěla […]

číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.