Logo ČAS

Otevřený průzkum Evropské Komise „Program jednotného trhu – průběžné hodnocení“

3. 4. 2024

CO?

Evropská Komise zveřejnila veřejný dotazník s cílem shromáždit údaje pro průběžné hodnocení programu Jednotného trhu na období 2021–2027.

Program jednotného trhu 2021–2027 (Single Market Programme, SMP) financuje projekty a akce EU, které mají pomoci jednotnému trhu dosáhnout plného potenciálu a zajistit zotavení Evropy z pandemie COVID-19. Probíhající průběžné hodnocení posoudí návrh, provádění a první výsledky SMP na období 2021–23. Hodnocení zahrnuje všech 6 pilířů tohoto programu, včetně pilíře standardizace, který mimo jiné poskytuje podporu orgánům CEN-CENELEC, ETSI, IFRS a EU.

Další informace o programu: Přehled – Evropská komise (europa.eu) a nařízení o programu jednotného trhu (EU) 2021/690 ze dne 24. června 2021.

Overview - European Commission (europa.eu)

Regulation - 2021/690 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

PROČ?

Cílem průzkumu je poskytnout zúčastněným stranám příležitost vyjádřit své názory a zkušenosti s opatřeními SMP, aby bylo možné shromáždit informace a odborné znalosti a aby bylo možné na důkazech podloženého a změřeného úsudku zjistit, jak dobře si program vedl v hodnoceném časovém rámci.

DO KDY A JAK?

Využijte možnosti vyjádřit své názory a zkušenosti a pomozte tak zlepšit budoucí podpůrná opatření tím, že přispějete k tomuto průzkumu – bude otevřen do 31. května 2024.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Své odpovědi tak můžete odeslat v jakémkoli úředním jazyce EU.

Pozor - z důvodu transparentnosti se musí účastníci veřejných průzkumů registrovat do portálu EC.

KDE?

Single Market Programme – interim evaluation (europa.eu)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.